4 Sınıf Konuları

0

YouTube video

Merhaba sevgili okuyucular, bugünkü blog yazımızda 4. sınıf öğrencilerinin öğrenim gördüğü çeşitli ders konularına değineceğiz. 4. sınıf öğrencileri için oldukça önemli olan matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar ve hayat bilgisi derslerinin konularına yakından bakacağız. Bu konuları detaylı bir şekilde inceleyerek çocukların bu derslerdeki performanslarını artırmalarına yardımcı olacak ipuçları ve öneriler sunacağız. Hazır mısınız? Öyleyse, başlayalım!

4. Sınıf Matematik Konuları

Matematik, hayatımızın bir parçasıdır ve her gün karşılaştığımız durumları anlamamıza yardımcı olur. 4. sınıf matematik konuları, çocukların temel matematik becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu ders, sayılar, geometri, ölçme ve veri analizi gibi farklı konuları kapsar. Bu yazıda, 4. sınıf matematik dersi ile ilgili temel konuları inceleyeceğiz.

1. Sayılar: Matematikte sayılar, temel bir kavramdır. 4. sınıfta öğrenciler, sayıları okumayı, yazmayı ve karşılaştırmayı öğrenirler. Ayrıca ardışık sayılar, çift ve tek sayılar, asal ve bileşik sayılar gibi kavramlarla da tanışırlar.

2. Geometri: Geometri, 4. sınıf matematik dersinin önemli bir parçasıdır. Öğrenciler, şekil isimlerini, açıları, noktaları, çizgileri ve yüzeyleri tanımayı öğrenirler. Ayrıca simetri, dönme ve yansıma gibi temel geometrik kavramlarla da çalışırlar.

3. Ölçme ve Veri Analizi: Ölçme ve veri analizi, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız durumların anlaşılmasına yardımcı olan önemli bir matematik becerisidir. 4. sınıfta, öğrenciler uzunluk, ağırlık, zaman ve para birimi gibi farklı ölçü birimlerini öğrenirler. Ayrıca grafikler ve tablolar üzerinde verileri analiz etmeyi de öğrenirler.

4. sınıf matematik konuları, öğrencilerin matematik becerilerini ve anlayışını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu konular, temel matematik kavramlarının yanı sıra problem çözme becerilerini de geliştirir. Matematik, disiplinli düşünme, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirir. Bu nedenle, 4. sınıf matematik dersi, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek için büyük bir fırsattır.

 • Sayılar
 • Geometri
 • Ölçme ve Veri Analizi
Konu Detaylar
Sayılar Sayıları okuma, yazma ve karşılaştırma becerileri
Geometri Şekiller, açılar, simetri ve dönme gibi geometrik kavramlar
Ölçme ve Veri Analizi Uzunluk, ağırlık, zaman ve para birimi gibi ölçü birimleri ve grafikler ile veri analizi

4. Sınıf Türkçe Konuları

Türkçe, ana dili olarak konuşulan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Türkçe, çeşitli konularda eğitim alanı ile de ilgilenmektedir. Bu yazıda, 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğreneceği bazı konuları ele alacağız.

Liste: 4. Sınıf Türkçe Konuları:

 • Yazım Kuralları
 • Anlam Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Paragraf Yazma
 • Sözcük Türleri

Tablo: Türkçe Konularının İçeriği

Konu Açıklama
Yazım Kuralları Kelime yazımında doğru kullanım
Anlam Bilgisi Kelime ve cümlelerin anlamı
Cümle Bilgisi Basit, bileşik ve karmaşık cümleler
Paragraf Yazma Paragraf yapısı ve yazma becerisi
Sözcük Türleri İsim, fiil, sıfat ve zarf gibi sözcük türleri

4. sınıf Türkçe dersinde bu konuların öğrenilmesi, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerini güçlendirirken, dilbilgisel kuralları da öğrenmiş olurlar. Türkçe dersinde yapılan etkinlikler ve alıştırmalar, öğrencilerin dil algısını ve ifade yeteneklerini geliştirir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Fen bilimleri, doğadaki olayları, canlıları, fiziksel ve kimyasal süreçleri inceleyen, bunları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. 4. sınıf fen bilimleri dersi ise ilkokul öğrencilerine temel fen kavramlarını öğretmeyi amaçlar. Bu ders kapsamında işlenecek konular, öğrencilerin doğadaki olayları ve canlıları anlamalarını sağlar. Bu yazıda, 4. sınıf fen bilimleri dersinde işlenecek bazı önemli konuları ele alacağız.

1. Bitkilerin Yaşam Döngüsü: Bu konu, öğrencilere bitkilerin nasıl büyüdüğünü ve çoğaldığını öğretir. Bitkilerin tohumdan nasıl büyüdüğünü, çiçeklerin polenleşmesi ve tozlaşmasını, meyve ve tohum oluşumunu anlamalarını sağlar. Öğrenciler, bitkilerin yaşam döngüsünü gözlemleyerek, bu süreçleri daha iyi kavramayı öğrenirler.

2. Hayvanların Yaşam Alanları: Bu konu, öğrencilere hayvanların yaşam alanlarını ve yaşam şekillerini öğretir. Öğrenciler, farklı türlerdeki hayvanların farklı yaşam alanlarını öğrenirken, aynı zamanda doğal çevrenin korunması ve hayvanların yaşam hakları hakkında da bilgi sahibi olurlar. Bu konuyla ilgili olarak, güncel örnekler ve canlı gözlemi yapılarak dersler daha etkileyici hale getirilebilir.

İlginizi Çekebilir;  Gerontoloji Taban Puanları 2024

3. Maddenin Halleri: Bu konu, öğrencilere maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere farklı hallerini öğretir. Öğrenciler, maddenin farklı hallerini deneyler yaparak ve gözlemler yaparak keşfederler. Isıtma, soğutma ve basınçla ilgili deneylerle birlikte, maddenin nasıl farklı hallerde bulunabileceği ve bu değişimlerin nedenlerini öğrenirler.

 • 4. Madde ve Özellikleri: Bu konu, öğrencilere maddenin özelliklerini ve farklı maddelerin nasıl farklı özelliklere sahip olduğunu öğretir. Öğrenciler, katılma, sıkışma, erime ve kaynama gibi maddelerin özelliklerini deneyler yaparak ve gözlemler yaparak keşfederler. Aynı zamanda maddelerin yoğunluğu, iletkenlik gibi özelliklerinin yanı sıra, maddelerin sınıflandırılması ve ayrıştırılması gibi konuları da öğrenirler.
 • 5. Basit Makineler: Bu konu, öğrencilere basit makinelerin nasıl çalıştığını ve gücü nasıl artırdığını öğretir. Öğrenciler, eğlenceli deneyler ve model yapma etkinlikleri ile basit makinelerin çeşitlerini ve işlevlerini keşfederler. Dişli, kaldıraç, eğik düzlem gibi basit makinelerin günlük hayattaki kullanımları üzerinde durularak, öğrencilere pratik bir bakış açısı kazandırılır.
Konu Anlatım Şekli Örnek
Bitkilerin Yaşam Döngüsü Anlatım Bitki yetiştirme deneyi
Hayvanların Yaşam Alanları Gözlem Doğal yaşam parkı ziyareti
Maddenin Halleri Deney Buz ve suyun erime deneyi
Madde ve Özellikleri Anlatım Farklı maddelerin tanıtımı
Basit Makineler Uygulama Basit makine modelleri yapma etkinliği

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları listemizde öğrencilerin ilgiyle öğreneceği birçok konu bulunuyor. Bu ders, öğrencilerin tarih, coğrafya, ekonomi ve vatandaşlık gibi alanlarda bilgi sahibi olmalarını amaçlar. Bu yazıda, 4. sınıf sosyal bilgiler müfredatındaki başlıca konuları inceleyeceğiz.

Tarih :

 • İlk Uygarlıklar ve Medeniyetler
 • Türk Tarihinde Önemli Olaylar
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Osmanlı İmparatorluğu

Coğrafya :

 • Yer Şekilleri ve Sular
 • Türkiye’nin Bölgeleri
 • İklim ve Bitki Örtüsü
 • Ülkeler ve Başkentleri

Ekonomi ve Vatandaşlık :

İçerik Açıklama
Para ve Harcama Para birimleri ve bireysel harcama kavramları
Çalışma Hayatı Çalışma koşulları ve iş hakları
Demokrasi ve Seçim Temel demokrasi kavramları ve seçim süreci

4. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenciler, farklı konularla ilgili bilgi edinerek dünya ve ülke hakkında daha fazla şey öğrenirler. Bu bilgiler, onların genel kültürlerini geliştirerek kendilerini daha donanımlı hissetmelerini sağlar. Bu konuları öğrenirken yapılan etkinlikler ve sınıf içi uygulamalar da öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere farklı perspektifler sunarak onları dünyaya daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya teşvik eder.

4. Sınıf İngilizce Konuları

İngilizce, günümüzde dünyada en çok konuşulan ve öğrenilen dillerden biridir. İngilizce öğrenmek, öğrencilere geniş bir iletişim ağı sunar ve kariyer fırsatlarını artırır. 4. sınıf öğrencileri için İngilizce dersleri, temel dil becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu yazıda, 4. sınıflar için İngilizce dersinde öğrenilen bazı temel konuları ele alacağız.

1. İngilizce Alfabe

İngilizce öğrenmeye başlarken, öğrenciler öncelikle İngilizce alfabeyi öğrenirler. İngilizce alfabede 26 harf bulunur ve her harfin belirli bir sesi vardır. 4. sınıf İngilizce derslerinde, öğrenciler alfabe harflerini tanıyarak okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve yazmak, temel iletişim becerilerinin temelidir.

2. Temel Kelimeler ve Cümleler

4. sınıf öğrencileri, İngilizce derslerinde temel kelimeleri ve cümle yapılarını öğrenirler. Öncelikle günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeleri ve basit cümleleri öğrenirler. Bu, onların temel iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, kelime dağarcıklarını genişletirken aynı zamanda basit sorular sorma ve cevaplama becerilerini de geliştirirler.

3. Renkler, Sayılar ve Şekiller

İngilizce derslerinde öğrencilere renkler, sayılar ve şekiller gibi temel kavramlar da öğretilir. Bu konular, dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra matematik ve görsel sanatlarla da ilişkilendirilebilir. Öğrenciler, renkleri, sayıları ve şekilleri İngilizce olarak tanıyarak görsel hafızalarını güçlendirirler. Aynı zamanda, bu kavramları kullanarak basit ifadeleri de öğrenirler.

4. Günlük Konuşmalar ve Diyaloglar

İngilizce derslerinde, 4. sınıf öğrencileri günlük konuşma ve diyaloglar üzerine de çalışır. Bu, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve iletişim kurma yeteneklerini artırır. Öğrenciler, günlük yaşamla ilgili konuları tartışarak, diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenirler.

İlginizi Çekebilir;  Sefaköy Anadolu Lisesi Taban Puanları

5. Şarkılar ve Oyunlar

İngilizce derslerinde şarkılar ve oyunlar kullanmak, öğrencilerin dil becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olur. Şarkılar, kelime dağarcığını güçlendirmek ve telaffuz becerilerini geliştirmek için harika bir araçtır. Oyunlar ise öğrencilerin dilbilgisini ve kelime bilgisini pratik yapmalarını sağlar. Bu şekilde, İngilizce dersleri daha keyifli ve interaktif hale gelir.

Konu Açıklama
İngilizce Alfabe 26 harf ve sesleri
Temel Kelimeler ve Cümleler Günlük hayatta kullanılan kelimeler ve basit cümle yapıları
Renkler, Sayılar ve Şekiller Temel renkler, sayılar ve şekiller
Günlük Konuşmalar ve Diyaloglar Sosyal becerileri geliştirmek için günlük konuşmalara çalışma
Şarkılar ve Oyunlar Şarkılar ve oyunlarla dil becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştirme

İngilizce dersi, 4. sınıf öğrencileri için temel bir dil becerisi kazanmalarını sağlarken aynı zamanda dil öğrenmeye olan ilgilerini artırır. Bu beceriler, onların gelecekteki dil öğrenme süreçlerini kolaylaştırır ve küresel dünyada iletişim kurmalarına yardımcı olur.

4. Sınıf Müzik Konuları

4. Sınıf Müzik Konuları, müzik dersinin 4. sınıf öğrencilerine öğretilen konularını içermektedir. Bu konular, öğrencilerin müzik yeteneklerini geliştirmek ve müzikle daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu yazıda, 4. sınıf müzik konularının neler olduğunu ve öğrencilere sağladığı faydaları detaylı bir şekilde ele alacağız.

4. sınıf müzik dersinde öğrenciler, müzik kavramlarını öğrenme fırsatı bulurlar. Tempo, ritim, melodi gibi temel müzik kavramları bu ders kapsamında öğretilir. Bu kavramlar, öğrencilerin müziği daha iyi anlamalarını ve müzik parçalarını daha doğru bir şekilde icra etmelerini sağlar. Ayrıca, müziğin duygusal ifade aracı olduğu da öğrencilere aktarılır. Müzikle duygularını ifade etmeyi deneyimleyen öğrenciler, duygusal zekalarını da geliştirirler.

4. sınıf müzik dersinde öğrencilere enstrüman çalmayı da öğretme fırsatı verilir. Öğrenciler, çeşitli müzik aletlerini tanıma ve çalma becerilerini geliştirme şansı elde ederler. Piyanodan gitar, bateri, flüt gibi enstrümanlara kadar birçok farklı enstrümanı deneyimleyen öğrenciler, müziği daha yakından keşfederler. Bu deneyimler, öğrencilerin müzik beğenilerini de şekillendirir ve müzikle ilgili yeni yeteneklerini keşfetmelerini sağlar.

 • Tempo
 • Ritim
 • Melodi
 • Enstrüman çalma
 • Müzik kavramları
 • Duygusal ifade
Müzik Konuları Açıklama
Tempo Müzikte hız ve hareketin belirleyicisi olan tempo, öğrencilere öğretilir.
Ritim Müzikte belirli bir vurgu ve düzen oluşturan ritim, öğrencilerin ritmik becerilerini geliştirmelerini sağlar.
Melodi Müzik parçalarının ezgisel yapılarını ifade eden melodi, öğrencilere öğretilir ve icra edilmesi sağlanır.
Enstrüman çalma Öğrencilere farklı enstrümanlar tanıtılır ve enstrüman çalma becerileri geliştirilir.
Müzik kavramları Temel müzik kavramları olan tempo, ritim, melodi gibi konular öğrencilere aktarılır.
Duygusal ifade Müziğin duygusal ifade aracı olduğu vurgulanır ve öğrencilerin duygusal zekaları geliştirilir.

4. Sınıf Beden Eğitimi Konuları

Beden Eğitimi, okul öğrencilerinin fiziksel ve psikomotor becerilerini geliştirmek için yapılan bir ders olarak bilinir. Bu ders, öğrencilere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, takım ruhunu ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla oldukça önemlidir. 4. sınıf öğrencileri için özel olarak tasarlanmış olan Beden Eğitimi dersi, çeşitli konuları içermektedir. İşte 4. sınıf Beden Eğitimi konuları hakkında detaylı bilgi:

1. Vücut Koordinasyonu ve Esneklik

Bu konu altında öğrencilerin vücutları ile koordinasyon kurmaları ve esnekliklerini geliştirmeleri amaçlanır. Sınıf içerisinde ve açık havada yapılan egzersizlerle öğrencilerin hareket yetenekleri artırılır ve bedensel farkındalıkları geliştirilir.

2. Temel Motor Becerileri

Bu konu, öğrencilere bedensel motor becerilerin temellerini öğretmeyi hedefler. Sıçrama, koşma, atlama gibi temel hareketler öğrencilere aktarılır. Bu becerilerin geliştirilmesi, çocukların spora olan ilgisini artırır ve fiziksel olarak daha aktif olmalarını sağlar.

3. Takım Oyunları

Takım ruhunu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla takım oyunlarına yer verilir. Futbol, basketbol, voleybol gibi oyunlar öğrencilerin hem fiziksel becerilerini hem de takım çalışmasında önemli rol oynamayı öğrenmelerini sağlar.

 • Sıçrama
 • Koşma
 • Atlama
Oyun Özellikleri
Futbol Takım çalışması gerektiren bir oyundur.
Basketbol El ve ayak hareketlerini aynı anda kullanmayı gerektiren bir oyundur.
Voleybol Topu karşı takımın sahasına atarak puan kazanmaya çalışılır.

4. Sınıf Görsel Sanatlar Konuları

Görsel sanatlar, çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerini ve düşüncelerini görsel olarak ifade etmelerini sağlayan bir alanı kapsar. 4. sınıf öğrencileri için görsel sanatlar dersine büyük önem verilmektedir. Bu derste öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri, estetik duygularını geliştirmeleri ve hayal güçlerini kullanmaları amaçlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Görsel sanatlar dersinde, öğrencilere çeşitli çalışmalar yapma fırsatı verilir. Bu çalışmalardan bazıları resim yapma, heykel yapma, seramik yapma ve kolaj yapmadır. Öğrenciler, farklı malzemeleri kullanarak kendi sanatsal eserlerini yaratır ve bu süreçte renk, form, kompozisyon gibi temel sanat prensiplerini öğrenir.

Görsel sanatlar dersi aynı zamanda öğrencilerin sanat tarihine ve ünlü sanatçılara aşina olmasını sağlar. Öğrenciler, farklı dönemlerden sanat eserlerini inceler ve bu eserlerin nasıl yapıldığını ve anlamlarını öğrenir. Böylece, görsel sanatlar dersinde hem kendi yaratıcılıklarını hem de diğer sanatçıları keşfederek sanata olan ilgilerini artırırlar.

Görsel Sanatlar Dersinde İşlenen Konuların Listesi:

 • Renklerin ve renk tonlarının kullanımı
 • Farklı resim tekniklerinin öğrenilmesi
 • Kolaj teknikleri ve uygulama
 • Heykel yapma ve modelleme
 • Seramik ve hamur işleri
 • Görsel sanatlarda temel kompozisyon kuralları
 • Sanat tarihindeki önemli sanatçılar ve eserleri

Görsel Sanatlar Dersinin Önemi

Görsel sanatlar dersi, çocukların yaratıcılıklarını ifade etmeleri ve görsel olarak düşündüklerini aktarmaları için ideal bir ortam sunar. Bu ders sayesinde öğrenciler, kendilerini sanat yoluyla ifade etme becerisi kazanırken aynı zamanda güzel sanatların evrenselliğini ve toplum üzerindeki etkisini de keşfederler. Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin estetik duygularını geliştirmelerine, görsel algılarını güçlendirmelerine ve hayal güçlerini kullanmalarına yardımcı olarak onları çok yönlü bireyler haline getirir.

4. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları

4. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları hakkında bilgiler

4. sınıf hayat bilgisi dersi çocukların günlük yaşamda ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olan bir derstir. Bu derste öğrenciler, sağlık, hijyen, güvenlik, çevre bilinci gibi konuları öğrenirler ve bu bilgileri günlük hayatlarına uygularlar. 4. sınıf hayat bilgisi konuları, çocukların bireysel ve toplumsal sorumluluklarını kavramalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Aşağıda, 4. sınıf hayat bilgisi dersinde işlenen bazı önemli konular bulunmaktadır:

 • Sağlık ve Hijyen: Bu konuda öğrenciler, sağlıklı yaşam için gerekli olan temel hijyen kurallarını öğrenirler. El yıkama, diş fırçalama gibi günlük alışkanlıkların önemini kavrarlar. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrenir ve bunları uygularlar.
 • Güvenlik: Bu konuda öğrenciler, evde, okulda ve dışarıda güvenlik kurallarını öğrenirler. Yangın, trafik gibi riskli durumlarla nasıl başa çıkacaklarını ve bu durumlardan nasıl korunacaklarını öğrenirler.
 • Çevre Bilinci: Bu konuda öğrencilere doğayı koruma, atık yönetimi, enerji tasarrufu gibi çevre bilinci konuları öğretilir. Doğal kaynakları koruyarak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirerek çevreye duyarlı bireyler olmaları sağlanır.
Konu Başlığı Açıklama
Sağlık Sağlıklı yaşam için temel hijyen kuralları
Güvenlik Günlük yaşamda karşılaşılan riskli durumlar ve güvenlik
Çevre Bilinci Doğayı koruma, atık yönetimi, enerji tasarrufu

Sık Sorulan Sorular

4. Sınıf Matematik Konuları nedir?

4. sınıf matematik dersinde öğrencilerin öğrendiği konular aritmetik işlemler, kesirler, geometri, ölçme ve veri analizi gibi temel matematik konularını içermektedir.

4. Sınıf Türkçe Konuları hangi konuları kapsar?

4. sınıf Türkçe dersinde anlatım bozuklukları, yazım kuralları, yazılı anlatım, okuma ve anlama gibi dilbilgisi ve iletişim becerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları nelerdir?

4. sınıf fen bilimleri dersinde canlılar ve yaşam, enerji ve hareket, madde ve değişim, ışık ve ses gibi fen bilimleriyle ilgili temel konular işlenmektedir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları hangi konuları içerir?

4. sınıf sosyal bilgiler dersinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi gibi konular ele alınmakta ve öğrencilere toplumsal bilinç kazandırılmaya çalışılmaktadır.

4. Sınıf İngilizce Konuları neleri kapsar?

4. sınıf İngilizce dersinde temel kelime dağarcığı, dil bilgisi kuralları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

4. Sınıf Müzik Konuları hangi konuları içerir?

4. sınıf müzik dersinde müzik aletlerinin tanıtımı, nota okuma, şarkı söyleme, ritim ve tempolu hareketler gibi müzikle ilgili temel konular işlenmektedir.

4. Sınıf Beden Eğitimi Konuları nelerdir?

4. sınıf beden eğitimi dersinde spor ve oyun etkinlikleri, bedensel fitness, temel hareket becerileri, takım oyunları gibi konular üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

4. Sınıf Görsel Sanatlar Konuları hangi konuları kapsar?

4. sınıf görsel sanatlar dersinde resim, el sanatları, heykel gibi sanatsal ifade alanları üzerine çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

4. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları neleri içerir?

4. sınıf hayat bilgisi dersinde sağlık ve hijyen, günlük yaşam becerileri, insan ilişkileri, çevre bilinci gibi konular ele alınmakta ve öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla baş etme becerisi kazandırılmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.