5 Sınıfta Hangi Dersler Var

0

YouTube video

5. sınıfta hangi dersler okutuluyor? Matematik dersi nasıl işleniyor? Türkçe dersinde nelere odaklanılıyor? Fen ve teknoloji dersinde neler öğreniyorlar? Sosyal bilgiler dersi hangi konuları kapsıyor? İngilizce dersindeki temel konular neler? Müzik dersiyle çocukların gelişimi nasıl destekleniyor? Görsel sanatlar dersinde neler yapılıyor? Beden eğitimi dersinin önemi ve içeriği. 5. sınıf öğrencilerinin eğitim sürecinde katıldıkları derslerin içeriği ve öğrenme faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu makalede, 5. sınıfta okutulan derslerin hangi konular üzerine odaklandığı ve öğrencilerin hangi becerileri kazandığı ele alınacak. Ayrıca, her bir dersin içeriği ve önemi hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

5. sınıfta hangi dersler okutuluyor?

Bir çocuğun okul hayatında 5. sınıf çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar, okula alışma sürecinin ardından daha yüksek seviyede derslerle karşılaşırlar. Peki, 5. sınıfta hangi dersler okutuluyor? İşte, bu yazıda bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız.

5. sınıfta okutulan derslerin başında Matematik gelir. Matematik dersinde öğrenciler temel matematik becerilerini geliştirirken aynı zamanda problem çözme yeteneklerini de artırırlar. Sayılar, kesirler, oranlar, geometri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

Bir diğer ders ise Türkçe‘dir. Türkçe dersi, öğrencilerin dil ve ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yazma, okuma, dinleme ve konuşma gibi beceriler bu dersin odak noktalarıdır. Ayrıca Türk edebiyatı ve dil bilgisi konuları da bu derste işlenir.

5. sınıfta öğrenciler ayrıca Fen ve Teknoloji dersiyle de tanışırlar. Bu ders, öğrencilerin bilimsel düşünceye sahip olmalarını sağlar ve merak duygusunu besler. Bitkiler, hayvanlar, enerji, ışık gibi konuları kapsayan bu ders, öğrencilerin doğa ile ilgili temel bilgilerini edinmelerini sağlar.

 • Matematik
 • Türkçe
 • Fen ve Teknoloji
Ders İçerik
Matematik Sayılar, kesirler, oranlar, geometri
Türkçe Yazma, okuma, dinleme, konuşma, Türk edebiyatı, dil bilgisi
Fen ve Teknoloji Bitkiler, hayvanlar, enerji, ışık

Matematik dersi nasıl işleniyor?

Matematik, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştiren ve problem çözme yeteneklerini artıran önemli bir dersdir. Matematik dersi genellikle sayılar, geometri, cebir, istatistik ve olasılık gibi konuları içerir. Bu derste öğrencilere soyut kavramları anlamaları ve matematiksel düşünce süreçlerini kullanmaları öğretilir.

Matematik dersinde kullanılan yöntemler, öğrencilerin etkin katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitlilik gösterir. Öğretmenler, öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için öğrenme materyalleri, görseller ve interaktif etkinlikler kullanır. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı da sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

Matematik dersinin içeriği

Konu Açıklama
Sayılar Doğal sayılar, kesirler, ondalık ifadeler, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar
Geometri Doğrular, açılar, üçgenler, daire, çokgenler
Cebir Denklem ve eşitsizlikler, polinomlar
İstatistik ve olasılık Veri analizi, grafikler, olasılık hesaplamaları

Matematik dersi, öğrencilere bir problemi çözerken mantıklı ve sistematik bir yaklaşım geliştirmeyi öğretir. Bilgiyi analiz etmeyi, sonuçları yorumlamayı ve doğru çıkarımlar yapmayı sağlar. Ayrıca matematik, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve zihinsel disiplinlerini güçlendirir.

Türkçe dersinde nelere odaklanılıyor?

Türkçe dersi, ilkokul ve ortaokulun vazgeçilmez derslerinden biridir. Bu derste öğrenciler dilin yapısal ve kullanımsal özelliklerini öğrenirken, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler. Türkçe dersinin odaklandığı konular arasında yazılı ve sözlü ifade becerilerinin güçlendirilmesi, dil bilgisi kurallarının öğretilmesi ve kelime dağarcığının genişletilmesi bulunmaktadır.

Türkçe dersinde öğrenciler, yazma becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli metin türlerini analiz ederler ve yazılı metinler yazma pratikleri yaparlar. Edebiyat eserleriyle tanışarak metinlerin analizini yaparlar ve okuma alışkanlıkları kazanırlar. Ayrıca, sözlü ifade ve sunum becerilerini geliştirmek için sınıf içinde tartışmalar yaparlar ve sunumlar gerçekleştirirler.

Türkçe dersinde dil bilgisi kuralları ve yazım kuralları ayrıntılı bir şekilde öğretilir. Öğrenciler, kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için kelime öğrenme aktivitelerine katılırlar. Kelimelerin anlamları, kökenleri ve kullanımları hakkında bilgi edinirler. Dilin doğru ve etkili kullanımı üzerinde durulur ve dil bilincinin geliştirilmesi hedeflenir.

 • Yazılı ve sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi
 • Metin türlerinin analizi ve yazılı metinlerin yazılması
 • Edebiyat eserlerinin okunması ve metin analizi
 • Sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi ve sunum yapma
 • Dil bilgisi kurallarının öğretilmesi
 • Kelime dağarcığının genişletilmesi ve kelime öğrenme aktiviteleri
 • Doğru ve etkili dil kullanımı ve dil bilincinin geliştirilmesi
İlginizi Çekebilir;  Şaphane Anadolu Lisesi Taban Puanları
Türkçe Dersinde Odaklanılan Konular
Yazılı ve sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi
Metin türlerinin analizi ve yazılı metinlerin yazılması
Edebiyat eserlerinin okunması ve metin analizi
Sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi ve sunum yapma
Dil bilgisi kurallarının öğretilmesi
Kelime dağarcığının genişletilmesi ve kelime öğrenme aktiviteleri
Doğru ve etkili dil kullanımı ve dil bilincinin geliştirilmesi

Fen ve teknoloji dersinde neler öğreniyorlar?

Fen ve teknoloji dersi, çağımızın gereksinimlerine uygun olarak öğrencilere bilimsel ve teknolojik açıdan gelişim sağlamayı amaçlayan bir derstir. Fen ve teknoloji dersinde öğrenciler çeşitli konu başlıkları altında bilimsel çalışmalar yaparak, el becerilerini geliştirir ve düşünme becerilerini artırır. Bu derste öğrencilere fen ve teknoloji alanında temel bilgiler kazandırılarak, merak duygularının uyandırılması ve araştırmaya yönlendirilmesi hedeflenir.

Bu derste öğrenciler, doğa olaylarını, canlıları, teknolojik aletleri ve yapıları daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Örneğin, bitkilerin büyümesi ve çevreye olan etkileri, basit makinelerin çalışma prensipleri, ısının iletimi gibi konular fen ve teknoloji dersinde öğrenilen konular arasında yer alır. Ayrıca, bilimsel yöntemi kullanmayı öğrenerek, deney yapma becerileri geliştirilir ve bunların sonuçlarını analiz etme yetenekleri kazandırılır.

Fen ve teknoloji dersinin önemi büyüktür. Bu ders sayesinde öğrenciler, doğayı ve teknolojiyi daha iyi anlama ve kullanma becerileri kazanır. Aynı zamanda, bilimsel düşünme yetenekleri ve problem çözme becerileri geliştirilerek, aktif bir şekilde düşünebilme ve analiz yapabilme yetisi kazanırlar. Fen ve teknoloji dersi, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak, gelecekteki meslek seçimlerine yönlendirebilir ve onları bilim insanı veya mühendis gibi alanlarda kariyer yapmaya teşvik edebilir.

Konu Başlıkları Öğrenilen Bilgiler
Bitkilerin Büyümesi Fotosentez, bitki beslenmesi
Basit Makineler Kaldıraç, eğik düzlem, dişli mekanizması
Elektrik ve Elektronik Akım devreleri, devre elemanları
Madde ve Özellikleri Ağırlık, yoğunluk, erime noktası

Fen ve teknoloji dersi, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecekleri temel bilgileri ve becerileri kazanmalarını sağlar. Öğrencilerin fen ve teknolojiye olan ilgilerini artırır ve onları aktif öğrenme sürecine dahil eder. Bu sayede, gelecekteki yaşamlarında bilimsel düşünceyi ve teknolojiyi kullanma becerisiyle donanımlı bireyler olmaları hedeflenir.

Sosyal bilgiler dersi hangi konuları kapsıyor?

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere tarih, coğrafya, vatandaşlık, demokrasi, insan hakları gibi konularda bilgi ve bilinç kazandırmayı amaçlayan bir ders olarak müfredatta yer almaktadır. Bu ders, öğrencilerin geçmişten günümüze toplumun farklı alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Sosyal bilgiler dersinde geçmişten günümüze tarih dersi verilmekte ve öğrencilere ülkemizin ve dünyanın tarihine ilişkin temel konular aktarılmaktadır. Tarih dersi, öğrencilere geçmişte yaşanan olaylar, medeniyetler, devletler, liderler hakkında bilgi vererek tarih bilincinin oluşmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu ders aracılığıyla öğrencilere tarihle ilgili kaynakları araştırma ve değerlendirme becerileri kazandırılmaktadır.

Coğrafya dersi ise öğrencilere doğal ve beşeri çevrenin özelliklerini, dünya üzerindeki yer şekillerini, iklimi, bitki örtüsünü ve canlı çeşitliliğini öğretmektedir. Coğrafya dersinde öğrencilere harita okuma, yön bulma gibi temel coğrafi beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca, coğrafi alanlardaki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır.

 • Sosyal bilgiler dersinde ayrıca detaylı bir şekilde vatandaşlık ve demokrasi konuları ele alınmaktadır.
 • Öğrencilere insan hakları, demokratik değerler, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar aktarılarak toplumsal bilinç oluşturulmaktadır.
 • Ayrıca sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin kültürel yaşamla ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmakta ve çok kültürlü bir toplumda yaşamanın gerekliliklerini vurgulamaktadır.
İlginizi Çekebilir;  Göksun Fen Lisesi Taban Puanları
Sosyal Bilgiler Dersi Konular
Tarih Geçmişten günümüze önemli olaylar, medeniyetler, liderler
Coğrafya Doğal ve beşeri çevrenin özellikleri, yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü
Vatandaşlık ve Demokrasi Demokratik değerler, insan hakları, hukukun üstünlüğü
Kültürel Yaşam Farklı kültürler, iletişim, çok kültürlü toplumda yaşama

İngilizce dersindeki temel konular neler?

İngilizce dersi, ilkokuldan itibaren öğrencilere dil becerilerini geliştirmek için verilen derslerden biridir. Bu dersin temel konuları arasında isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, zarflar ve edatlar yer almaktadır. İngilizce dilini doğru bir şekilde kullanabilmek için, bu temel konuların iyi bir şekilde öğrenilmesi ve anlaşılması gerekmektedir.

İngilizce dersi aynı zamanda kelime dağarcığının geliştirilmesi konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilere günlük hayatta sık kullanılan kelimeler, temel ifadeler, renkler, sayılar, mevsimler gibi konular öğretilmektedir. Bu sayede, öğrenciler dilbilgisini uygulayabilmek ve iletişim kurabilmek için ihtiyaç duydukları kelimeleri öğrenmektedirler.

İngilizce dersinde aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri de geliştirilmektedir. Öğrencilere dinleme aktiviteleriyle İngilizceyi anlama becerisi kazandırılmakta, konuşma aktiviteleriyle kendilerini ifade etme yetenekleri pekiştirilmekte, okuma aktiviteleriyle kelime ve metin anlama becerileri geliştirilmekte ve yazma aktiviteleriyle de öğrencilerin yazılı iletişim becerileri desteklenmektedir.

 • İsimler
 • Sıfatlar
 • Zamirler
 • Fiiller
 • Zarflar
 • Edatlar
Temel Konular Açıklama
İsimler Canlı ve cansız varlıkları ifade eden kelimeler.
Sıfatlar İsimlerin özelliklerini veya durumlarını belirten kelimeler.
Zamirler İsimlerin yerine geçerek onları gösteren kelimeler.
Fiiller Eylemleri ifade eden kelimeler.
Zarflar Fiillere, sıfatlara veya zarflara anlam kazandıran kelimeler.
Edatlar Cümledeki yer veya zaman ilişkilerini belirten kelimeler.

Müzik dersiyle çocukların gelişimi nasıl destekleniyor?

Müzik, çocukların hem zihinsel hem de duygusal gelişimine büyük katkılar sağlayan bir ders olarak karşımıza çıkıyor. Müzik dersleri, çocukların müzikal yeteneklerini geliştirmelerine ve farklı enstrümanları keşfetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda ekip çalışması becerileri ve özgüvenlerini de artırıyor. Bu yazımızda, müzik dersiyle çocukların gelişimini nasıl desteklendiğine daha yakından bakacağız.

Müzik Yeteneklerinin Geliştirilmesi: Müzik dersleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunar. Öğrencilere şarkı söyleme, enstrüman çalma gibi temel müzik becerileri öğretilir. Bu sayede çocuklar, müzikle olan bağlarını güçlendirir ve potansiyellerini keşfederler.

Empati ve Ekip Çalışması Becerilerinin Geliştirilmesi: Müzik dersleri, öğrencilere gruplar halinde çalışabilme becerisi kazandırır. Öğrenciler, müzik enstrümanlarını bir arada çalarken birbirlerini dinlemeyi öğrenirler. Bu, empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine ve bir ekip içinde işbirliği yapabilmelerine yardımcı olur.

Özgüvenin Artırılması: Müzik dersleri, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırmada etkili bir rol oynar. Öğrenciler, performanslarını sergilemek için sahne deneyimi yaşar ve geri bildirimler alır. Bu süreçte kendi yeteneklerini keşfeden çocuklar, özgüvenlerini yavaş yavaş geliştirirler.

Müzikle Duygusal İfade: Müzik, çocukların duygusal ifadelerini ortaya koymaları için bir araç olabilir. Müzik dersleri, çocukların duygularını müzik aracılığıyla ifade etmelerini sağlar. Şarkı söylemek veya enstrüman çalmak, çocukların iç dünyalarını aktarmalarına yardımcı olur. Bu da duygusal zeka gelişimine katkı sağlar.

Sosyal ve Kültürel Farkındalığın Artması: Müzik dersleri, çocukların farklı müzik türlerini ve kültürel mirasını keşfetmelerine olanak tanır. Öğrenciler, farklı müzik aletlerini tanıyabilir ve çeşitli müzik türlerini deneyimleyebilirler. Bu da sosyal ve kültürel farkındalık gelişimine katkıda bulunur.

İçerik Zenginleştirme:

 • Müzik yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Empati ve ekip çalışması becerilerinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin artırılması
 • Müzikle duygusal ifade
 • Sosyal ve kültürel farkındalığın artması

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

Konu Açıklama
Müzik yeteneklerinin geliştirilmesi Öğrencilere temel müzik becerileri öğretilir ve müzikal yeteneklerini geliştirmeleri desteklenir.
Empati ve ekip çalışması becerilerinin geliştirilmesi Öğrenciler gruplar halinde çalışarak birlikte müzik yapmayı öğrenir ve işbirliği becerilerini geliştirir.
Özgüvenin artırılması Öğrenciler, performans sergileme deneyimi yaşayarak kendilerine olan güvenlerini artırırlar.
Müzikle duygusal ifade Çocuklar, müzik aracılığıyla duygusal ifadelerini ortaya koyarlar ve duygusal zeka gelişimine katkı sağlarlar.
Sosyal ve kültürel farkındalığın artması Öğrenciler, farklı müzik türlerini ve kültürel mirası tanımak ve anlamak için müzik dersleri alırlar.

Görsel sanatlar dersinde neler yapılıyor?

Görsel sanatlar dersi, öğrencilere yaratıcılık, estetik ve görsel iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir ders programıdır.

İlginizi Çekebilir;  Toros Tarım Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bu derste öğrencilere çeşitli sanat alanlarını keşfetme ve deneyimleme imkanı sağlanır. Öğrenciler, resim, heykel, fotoğrafçılık, seramik gibi farklı sanat türlerini öğrenir ve uygularlar.

Öğrenciler, çeşitli malzemeler kullanarak kendi sanat eserlerini oluşturma ve ifade etme becerisini geliştirirler. Bu ders sayesinde öğrencilerin sanatsal yetenekleri ve özgüvenleri artar, kendilerini ifade etme konusunda daha güçlü hale gelirler.

 • Öğrenciler, farklı teknikleri ve materyalleri kullanarak resim yapmayı öğrenirler. Ressamın gözünden dünyayı görmeyi ve gözleme yeteneğini geliştirmeyi öğrenirler.
 • Heykel çalışmaları yaparak öğrenciler, üç boyutlu objeleri yaratma becerisini geliştirirler. Farklı malzemeleri kullanarak farklı heykeller oluştururlar.
 • Fotoğrafçılık alanında temel bilgiler sunularak öğrencilerin fotoğrafçılığı keşfetmeleri ve görsel hikayeler oluşturabilme yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır.
Sanat Türleri Eser Örnekleri
Resim Yağlı boya, suluboya, guaj gibi tekniklerle yapılan tablolar
Heykel Kil, ahşap, metal gibi malzemelerden yapılan heykeller
Fotoğrafçılık Doğa, portre, manzara gibi konuları içeren fotoğraflar

Beden eğitimi dersinin önemi ve içeriği

Beden eğitimi dersi, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunan çok önemli bir derstir. Bu ders, öğrencilere düzenli egzersiz yapabilme alışkanlığı kazandırmak, spor yapma becerilerini geliştirmek ve takım çalışması gibi sosyal becerilerini artırmak için bir fırsat sunar.

Beden eğitimi dersinde öğrenciler, farklı spor dallarını deneyimleme şansı bulurlar. Futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarıyla birlikte koşu, yüzme gibi bireysel sporlar da öğretilir. Bu sayede öğrenciler, farklı sporlara ilgi duyabilecekleri ve kendilerini keşfedebilecekleri bir ortamda bulunurlar.

Beden eğitimi dersinde spor becerileri kadar sağlık bilinci de ön plandadır. Öğrencilere doğru beslenme alışkanlıkları, düzenli uyku ve stres yönetimi gibi konular da öğretilir. Bu da öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur.

 • Egzersiz yapma alışkanlığı: Beden eğitimi dersi, öğrencilere düzenli olarak egzersiz yapma alışkanlığı kazandırır.
 • Spor becerilerinin gelişimi: Ders kapsamında öğrenciler, çeşitli spor dallarını deneme ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Takım çalışması ve sosyal becerilerin gelişimi: Beden eğitimi, öğrencilerin takım çalışması yapabilme ve sosyal becerilerini artırabilme imkanı sağlar.
Spor Dalları Açıklama
Futbol Öğrencilerin takım ruhu, dayanıklılık ve koordinasyon becerilerini geliştirir.
Basketbol El-göz koordinasyonunu, strateji oluşturma becerisini ve takım çalışması yapabilme yeteneğini geliştirir.
Voleybol Tepki hızını, işbirliği yapabilme becerisini ve iletişim becerilerini geliştirir.

Sık Sorulan Sorular

5. sınıfta hangi dersler okutuluyor?

5. sınıfta matematik, Türkçe, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, İngilizce, müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi dersler okutulmaktadır.

Matematik dersi nasıl işleniyor?

Matematik dersi 5. sınıfta, temel matematik becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme yeteneğinin kazandırılması ve matematiksel düşünce becerisinin geliştirilmesi gibi hedefler doğrultusunda işlenmektedir.

Türkçe dersinde nelere odaklanılıyor?

Türkçe dersinde 5. sınıfta dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine odaklanılmaktadır. Ayrıca yazılı ve sözlü ifade becerileri, okuma anlama ve kelime dağarcığı gibi konular da işlenmektedir.

Fen ve teknoloji dersinde neler öğreniyorlar?

Fen ve teknoloji dersinde öğrencilere doğa bilimleri, fen ve teknoloji ile ilgili temel kavramlar, fen ve teknolojiye yönelik temel beceriler ve bilimsel yöntem öğretilmektedir. Ayrıca fen ve teknolojiyle ilgili deneyler yapma ve gözlem yapma becerileri de kazandırılır.

Sosyal bilgiler dersi hangi konuları kapsıyor?

Sosyal bilgiler dersi 5. sınıfta tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi konuları kapsamaktadır. Öğrencilere tarih bilincini geliştirmek, coğrafya ve çevre konularında bilgi edinmek ve vatandaşlık bilincini kazandırmak hedeflenir.

İngilizce dersindeki temel konular neler?

İngilizce dersinde temel konular arasında dil bilgisi, kelime dağarcığı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri yer almaktadır. Öğrencilerin İngilizceyi anlama ve iletişim kurabilme yetenekleri geliştirilmeye çalışılır.

Müzik dersiyle çocukların gelişimi nasıl destekleniyor?

Müzik dersi çocukların müziksel yeteneklerini geliştirmek, müzik zevkini ve duyarlılığını artırmak, ritim ve koordinasyon kabiliyetini güçlendirmek gibi hedeflerle çocukların gelişimini desteklemektedir.

Görsel sanatlar dersinde neler yapılıyor?

Görsel sanatlar dersinde öğrencilere çeşitli sanatsal faaliyetler yaptırılmaktadır. Resim, heykel, seramik gibi farklı sanat dallarını keşfetmeleri ve kendi yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır.

Beden eğitimi dersinin önemi ve içeriği

Beden eğitimi dersi çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak ve spor yapıp eğlenirken sosyal becerilerini de geliştirmek gibi hedeflerle verilmektedir. Ders içeriği ise spor aktiviteleri, oyunlar, hareket etme becerileri ve spor kurallarını öğrenme gibi konuları kapsamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.