7 Sınıf Dersleri

0

YouTube video

Merhaba ve hoş geldiniz! Bu blog yazısında, Türk eğitim sistemindeki birçok dersin içeriğini ve yapılan etkinlikleri keşfedeceğiz. Matematik dersinde hangi konuların işlendiğini öğrenecek, Türkçe dersinde yapılan etkinliklerin neler olduğunu keşfedeceğiz. Ayrıca fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyeceğiz. Bu derslerde hangi becerilerin geliştirildiğini ve öğretilen teknikleri öğreneceğiz. Haydi başlayalım!

1. Matematik dersinde hangi konular işlenir?

Matematik dersi, öğrencilere temel matematik becerilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Bu derste birçok farklı konu işlenir. İlk olarak, sayılar ve sayı işlemleri konusu ele alınır. Öğrenciler, sayıları tanımak, sayıları doğru bir şekilde sıralamak ve sayı işlemlerini yapmak için temel matematik becerilerini öğrenirler. Ayrıca, geometri konusu da matematik dersinde işlenen önemli bir konudur. Öğrenciler, şekilleri tanımak, çizmek ve ölçmek için geometri becerilerini geliştirirler. Bunun yanı sıra, oranlar ve orantılar, cebir, istatistik ve olasılık gibi konular da matematik dersinde işlenmektedir.

Matematik dersinin içeriği çeşitli konuları kapsadığı için öğrencilere matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, matematik dersinde aktif olarak düşünmeye teşvik edilir ve gerçek hayattaki problemleri matematiksel bir yaklaşımla çözmeyi öğrenirler. Bu da onların analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Matematik dersinde yapılan etkinlikler, öğrencilerin aktif bir şekilde matematik becerilerini kullanmasını sağlar. Öğrenciler, problem çözme oyunları, matematik projeleri ve grup çalışmaları gibi etkinliklerle matematik konularını daha iyi anlamak ve uygulamak için fırsat bulurlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini arttırır ve matematik becerilerini günlük yaşamlarında da kullanmalarına yardımcı olur.

Matematik dersinde işlenen konular, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, matematik dersi, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, matematik dersine aktif katılım sağlayan etkinliklerle öğrencilerin bu becerileri daha iyi geliştirmeleri sağlanmalıdır.

2. Türkçe dersinde yapılan etkinlikler nelerdir?

Türkçe dersinde yapılan etkinlikler nelerdir?

Türkçe dersi, iletişim becerilerini geliştiren ve dilin doğru kullanımını öğreten önemli bir derstir. Bu derste, öğrencilerin dil becerilerini pekiştirmek ve farklı iletişim etkinlikleriyle daha iyi bir dil anlayışı kazanmalarını sağlamak adına çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Bu etkinlikler arasında, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için kompozisyon yazma, mektup yazma veya öykü yazma gibi yazılı ifade etkinlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, okuma becerilerini geliştirmek amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler, farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini kazanır.

Öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek için ise tartışma, sunum, drama veya rol yapma gibi etkinlikler gerçekleştirilir. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler, kendi fikirlerini ifade etmeyi öğrenir, grup içinde etkili bir iletişim kurmayı başarır ve topluluk önünde rahatça konuşabilme yeteneği kazanır.

Tabii ki, Türkçe dersinde yapılan etkinlikler sadece bu örneklerle sınırlı değildir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı etkinlikler tasarlayarak dersin daha etkili ve keyifli geçmesini sağlamaktadır. Önemli olan, öğrencilerin dil becerilerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve Türkçeyi sağlam bir şekilde öğrenebilmeleridir.

 • yazma becerilerini geliştirmek için kompozisyon yazma, mektup yazma veya öykü yazma
 • okuma becerilerini geliştirmek için kitap okuma etkinlikleri
 • sözlü iletişim becerilerini geliştirmek için tartışma, sunum, drama veya rol yapma
Etkinlik Türü Amaç
Yazma etkinlikleri Yazılı ifade becerilerini geliştirmek
Okuma etkinlikleri Okuma becerilerini geliştirmek
Sözlü iletişim etkinlikleri Sözlü ifade becerilerini geliştirmek

3. Fen bilimleri dersinin içeriği nedir?

Fen bilimleri dersinin içeriği nedir?

İlginizi Çekebilir;  Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi Taban Puanları

Fen bilimleri dersi, öğrencilere temel bilimsel kavramları ve fen bilimleriyle ilgili temel becerileri kazandırmayı amaçlayan bir dersdir. Bu derste doğa olayları, canlılar, çevre, enerji ve güç, madde ve değişim gibi konular ele alınır. Fen bilimleri, öğrencilere bilimsel yöntemi kullanma, gözlem yapma, veri toplama, hipotez oluşturma ve deney yapma gibi bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini öğretir. Aynı zamanda fen bilimleri dersinde öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek için matematik ve diğer disiplinlerle ilişkilendirilen konular da işlenir.

Fen bilimleri dersinde genellikle dört ana konu başlığı altında çalışmalar yapılır:

 • Fizik: Madde, enerji, hareket, elektrik, manyetizma gibi fiziksel olaylar ve kavramlar incelenir.
 • Kimya: Madde, elementler, bileşikler, kimyasal reaksiyonlar gibi kimyasal olaylar ve kavramlar üzerinde durulur.
 • Biyoloji: Canlılar, bitkiler, hayvanlar, insan vücudu gibi biyolojik olaylar ve kavramlar üzerinde çalışılır.
 • Yer Bilimleri: Yeryüzü, iklim, hava durumu, volkanlar, depremler gibi Dünya’nın yapısı ve doğal olaylar hakkında bilgi verilir.

Fen bilimleri dersi, öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine, doğal olayları anlamalarına ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur. Ayrıca fen bilimleri, teknolojiye olan ilgiyi artırabilir ve gelecekteki meslek seçimlerine de yön verebilir.

4. Sosyal bilgiler dersinde hangi konular ele alınır?

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumun yapıları ve işleyişi hakkında bilgi ve anlayış kazandırmayı hedefleyen bir dersdir. Bu derste çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin sosyal bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Bu derste işlenen konular genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Tarih: Sosyal bilgiler dersinde en önemli konulardan birisi tarihtir. Öğrencilere geçmişte yaşanan olaylar ve insanların hayatları hakkında bilgi verilir. Tarih, toplumların gelişimini anlamamızı sağlayan önemli bir araçtır.
 2. Coğrafya: Coğrafya, sosyal bilgiler dersinin diğer önemli bir bileşenidir. Öğrencilere dünya üzerindeki farklı bölgelerin fiziksel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü ve hayvanları hakkında bilgi verilir. Ayrıca, öğrencilere harita okuma becerisi kazandırılır.
 3. Ekonomi: Sosyal bilgiler dersinde ekonomi de ele alınan konulardan biridir. Öğrencilere temel ekonomik kavramlar, tüketim alışkanlıkları, üretim süreci ve kaynakların etkili kullanımı gibi konular öğretilir. Ekonomi, toplumsal düzenin ve refahın anlaşılmasında önemli bir rol oynar.

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumun farklı yönlerini anlama ve değerlendirme becerileri kazandırmayı amaçlar. Yukarıda belirtilen konularla birlikte, sosyal bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları, etik gibi önemli değerler de ele alınır. Bu sayede öğrenciler, gelecekte aktif ve sorumlu birer vatandaş olma yolunda ilerlerler.

5. İngilizce dersinde kullanılan materyaller nelerdir?

İngilizce dersinde, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini etkili bir şekilde geliştirmeye yardımcı olur. İngilizce dersinde kullanılan bazı materyaller şunlardır:

1. Ders Kitapları: İngilizce derslerinde genellikle bir ders kitabı kullanılır. Bu kitaplar, öğrencilere dil bilgisi kurallarını, kelime dağarcığını ve iletişim becerilerini öğretmek için hazırlanmıştır.

2. Öğretici Yazılımlar: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, İngilizce öğretiminde öğretici yazılımlar da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazılımlar, interaktif etkinlikler ve alıştırmalar aracılığıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini sağlar.

3. Ses ve Video Kaynakları: İngilizce derslerinde, öğrencilere çeşitli ses ve video kaynakları sunulur. Bu kaynaklar, öğrencilere doğal İngilizce konuşma örnekleri sunarak dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, İngilizce şarkılar ve filmler de öğrencilerin dil becerilerini artırmak için kullanılır.

4. Flash Kartlar: Kelime dağarcığını geliştirmek için flash kartlar kullanılır. Öğrenciler, bu kartlardaki İngilizce kelimeleri ve bunların Türkçe karşılıklarını ezberleyerek sözcük dağarcığını genişletebilirler.

5. E-Kitaplar: İngilizce derslerinde kullanılan bir diğer materyal ise e-kitaplardır. Öğrenciler, bu dijital kitapları kullanarak okuma becerilerini ve anlama yeteneklerini geliştirebilirler.

6. İnternet Kaynakları: İnternet, İngilizce öğretimi için önemli bir kaynaktır. Öğrenciler, İngilizce dilbilgisi egzersizleri, kelime oyunları ve interaktif dil öğrenme siteleri gibi çevrimiçi kaynaklardan faydalanarak dil becerilerini geliştirebilirler.

İngilizce dersinde kullanılan bu materyaller, öğrencilerin dil öğrenme sürecini zenginleştirir ve onlara farklı öğrenme deneyimleri sunar. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için bu materyallerden etkin bir şekilde yararlanmaları önemlidir.

6. Müzik dersinde hangi beceriler geliştirilir?

Müzik dersinde öğrencilere çeşitli becerilerin geliştirilmesi amaçlanır. Bu beceriler hem müzikle ilgili hem de genel olarak kişisel gelişimi destekleyen becerilerdir. İşte müzik dersinde geliştirilen beceriler:

İlginizi Çekebilir;  ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

1. Müzikal Yetenek: Müzik dersi, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bir fırsat sağlar. Nota okuma, enstrüman çalma, şarkı söyleme gibi müzik becerileri bu süreçte kazanılır.

2. İletişim Becerileri: Müzik, duyguların ifade edilmesi ve iletişimin sağlanması için güçlü bir araçtır. Öğrenciler, müzik yoluyla duygularını ifade etme, başkalarıyla uyum içinde çalma ve şarkı söyleme gibi iletişim becerilerini geliştirir.

3. İşbirliği ve Takım Çalışması: Müzik dersi, öğrencilerin bir araya gelerek bir müzik grubu oluşturması veya bir orkestra gibi birlikte çalışması için bir fırsat sunar. Bu süreçte öğrenciler, işbirliği yapma, takım çalışması ve birlikte performans sergileme becerilerini geliştirir.

Müzik dersinde geliştirilen bu beceriler, öğrencilerin hem müzik alanında yeteneklerini geliştirmelerine hem de genel olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlar.

 • Müzikal Yetenek
 • İletişim Becerileri
 • İşbirliği ve Takım Çalışması
Beceriler Açıklamalar
Müzikal Yetenek Öğrencilerin nota okuma, enstrüman çalma, şarkı söyleme gibi müzik becerilerini geliştirmesi
İletişim Becerileri Öğrencilerin müzik vasıtasıyla duygularını ifade etme, başkalarıyla uyum içinde çalma ve şarkı söyleme gibi iletişim becerilerini geliştirmesi
İşbirliği ve Takım Çalışması Öğrencilerin bir müzik grubu veya orkestra gibi birlikte çalışarak işbirliği yapma, takım çalışması ve birlikte performans sergileme becerilerini geliştirmesi

7. Beden eğitimi dersinde yapılan spor faaliyetleri nelerdir?

Beden eğitimi dersi, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olarak bilinir. Bu ders kapsamında öğrencilere çeşitli spor faaliyetleri öğretilir ve bu faaliyetlerin becerilerini kazanmaları hedeflenir. Beden eğitimi dersinde yapılan spor faaliyetleri, öğrencilerin fiziksel uyum düzeylerini artırmak, koordinasyon becerilerini geliştirmek ve takım çalışmasını öğrenmeleri için büyük önem taşır.

Beden eğitimi dersinde yapılan spor faaliyetleri arasında atletizm, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tenis, jimnastik, yoga gibi çeşitli branşlar yer alır. Bu spor faaliyetleri sayesinde öğrenciler hem bireysel olarak kendilerini geliştirir hem de takım sporlarında işbirliği ve iletişim becerilerini öğrenirler. Aynı zamanda spor yaparak düzenli egzersiz alışkanlığı kazanan öğrencilerin bedensel sağlıkları da desteklenmiş olur.

Beden eğitimi dersinde yapılan spor faaliyetleri, öğrencilerin fiziksel yeteneklerini keşfetmelerine de yardımcı olur. Öğrenciler, hangi spor dalında daha yetenekli olduklarını belirleyebilir ve bu alanda ilerleyebilirler. Örneğin, bir öğrenci basketbolda yetenekli olabilirken diğer bir öğrenci atletizmde ya da yüzmede daha başarılı olabilir. Beden eğitimi dersi, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır.

 • Atletizm
 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Badminton
 • Tenis
 • Jimnastik
 • Yoga
Spor Faaliyeti Hedef Beceriler
Atletizm Fiziksel uyum düzeyini artırmak Koşma, atma, zıplama becerileri
Futbol Takım çalışması Paslaşma, şut atma, top kontrolü
Basketbol Koordinasyon becerilerini geliştirmek Dribbling, şut atma, blok yapma
Voleybol Takım çalışması Smaç, pas, blok becerileri
Badminton Hız ve refleksleri geliştirmek Raket kullanma, shuttlecock vuruşu
Tenis Koordinasyon becerilerini geliştirmek Raket kullanma, top kontrolü, servis atma
Jimnastik Fiziksel esneklik Esneklik hareketleri, denge, güç
Yoga Zihinsel ve bedensel denge Nefes alma, meditasyon, esneme

8. Görsel sanatlar dersinde hangi teknikler öğretilir?

Görsel sanatlar dersi, öğrencilere çeşitli sanat tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı sunar. Bu ders kapsamında öğretilen teknikler, öğrencilerin görsel ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlar.

Bu dersin içeriğinde öğretilen bazı teknikler şunlardır:

 • Resim Teknikleri: Görsel sanatlar dersinde öğrencilere farklı resim teknikleri öğretilir. Yağlı boya, suluboya, guaj, akrilik gibi farklı boya teknikleri üzerinde çalışmalar yapılır. Farklı boyama teknikleri ve kullanılan farklı malzemeler ile öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları sağlanır.
 • Çizim Teknikleri: Görsel sanatlar dersinde çizim teknikleri de öğretilir. Öğrencilere perspektif çizimi, figür çizimi, natürmort çizimi gibi farklı çizim teknikleri üzerinde çalışmalar yapılır. Farklı çizim teknikleri ile öğrencilerin gözlem yetenekleri ve çizim becerileri geliştirilir.
 • Heykel Teknikleri: Görsel sanatlar dersinde öğrencilere heykel teknikleri de öğretilir. Kil, alçı, taş gibi farklı malzemeler kullanılarak heykel çalışmaları yapılır. Farklı heykel teknikleri ile öğrencilerin uzay algısı ve el becerileri geliştirilir.
İlginizi Çekebilir;  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Taban Puanları

Bu tekniklerin öğrenimi, görsel sanatlar dersinin uygulama aşamalarıyla desteklenir. Öğrencilere çeşitli projeler verilir ve bu projelerde öğrenilen teknikleri kullanarak kendi sanatsal çalışmalarını yapmaları teşvik edilir. Böylece öğrencilerin yaratıcılıkları ortaya çıkarılır ve sanatsal yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanır.

Teknik Açıklama
Yağlı Boya Yağlı boya tekniği, yağlı boyaların kullanıldığı bir resim teknigidir. Bu teknikte boyalar yağ bazlı bir ortama sürülerek çalışılır.
Suluboya Suluboya tekniği, sulandırılan boyaların kağıt üzerine uygulandığı bir resim teknigidir. Bu teknikle desenler ve renk efektleri oluşturulabilir.
Guaj Guaj tekniği, su bazlı boyaların kullanıldığı bir resim teknigidir. Su ile inceltilen boyalar, farklı katmanlar halinde uygulanabilir.
Akrilik Akrilik tekniği, su bazlı boyaların kullanıldığı bir resim teknigidir. Hızlı kuruma özelliği sayesinde kolaylıkla çalışılabilir.
Perspektif Çizimi Perspektif çizimi, nesnelerin derinlik ve uzaklık illüzyonunu yaratmak için kullanılan bir çizim tekniğidir.
Figür Çizimi Figür çizimi, insan ya da hayvan gibi figüratif nesnelerin çizimini içeren bir tekniktir. Doğru oranlar ve hareket hissi önemlidir.
Natürmort Çizimi Natürmort çizimi, cansız nesnelerin gerçekçi bir şekilde çizilmesini içeren bir tekniktir. Işık ve gölgelerin doğru kullanımı önemlidir.
Kil Heykel Kil heykel, kilin şekillendirilerek heykellerin yapıldığı bir heykel tekniğidir. Heykelin detaylarına dikkat edilir ve sonrasında pişirme işlemi yapılır.
Alçı Heykel Alçı heykel, alçının şekillendirilerek heykellerin yapıldığı bir heykel tekniğidir. Alçı kabartma ve boşaltma teknikleri kullanılabilir.
Taş Heykel Taş heykel, taşın şekillendirilerek heykellerin yapıldığı bir heykel tekniğidir. Farklı taşlar çeşitli aletlerle oyularak heykeller oluşturulur.

9. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriği nasıldır?

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, öğrencilere dinin temel bilgilerini ve ahlaki değerleri öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Bu derste, öğrenciler dinin tarihini, kavramlarını, inançlarını, ibadetlerini ve ahlaki ilkelerini öğrenirler. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, öğrencilere dinleri ve farklı kültürleri anlama, hoşgörü ve saygı gösterme becerisi kazandırmayı hedefler.

Dersin içeriği çeşitli konuları kapsar. Örneğin, İslam dinindeki temel kavramlar ve prensipler, peygamberlerin hayatları ve mesajları, Kuran-ı Kerim’in içeriği ve önemi, ibadetler, ahlaki değerler ve insan ilişkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturur. Bu konuların her biri ayrı ayrı derinlemesine incelenir ve öğrencilere doğru bilgiler aktarılır.

Diğer yandan, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sadece İslam dinine değil, aynı zamanda diğer dinlere ve kültürlere de yer verilir. Bu sayede öğrenciler, farklı dinlerin ve kültürlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, ortak noktalarını ve farklılıklarını anlayabilirler. Bu da öğrencilere hoşgörü, saygı ve çok kültürlülük bilinci kazandırır.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriğinde yer alan konular:

 • İslam dinindeki temel kavramlar ve prensipler
 • Peygamberlerin hayatları ve mesajları
 • Kuran-ı Kerim’in içeriği ve önemi
 • İbadetler ve ibadetlerin önemi
 • Ahlaki değerler ve ahlaki ilkeler
 • İnsan ilişkileri ve toplumda ahlaki sorumluluklar
 • Farklı dinlere ve kültürlere genel bir bakış
 • Dinler arası iletişim ve diyalog
 • Hoşgörü, saygı ve çok kültürlülük

Tablo 1: Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriği

Konular Açıklama
İslam dinindeki temel kavramlar ve prensipler Din ve inanç kavramları, temel ahlaki prensipler
Peygamberlerin hayatları ve mesajları Hz. Muhammed’in hayatı, diğer peygamberlerin hayatları ve mesajları
Kuran-ı Kerim’in içeriği ve önemi Kuran-ı Kerim’in anlamı, bölümleri, temel mesajları
İbadetler ve ibadetlerin önemi Namaz, oruç, zekat, hacc gibi ibadetlerin anlamları ve önemi
Ahlaki değerler ve ahlaki ilkeler Doğruluk, dürüstlük, adalet, hoşgörü gibi ahlaki değerler
İnsan ilişkileri ve toplumda ahlaki sorumluluklar Aile, komşuluk, arkadaşlık gibi ilişkilerde ahlaki sorumluluklar
Farklı dinlere ve kültürlere genel bir bakış Yahudilik, Hristiyanlık, diğer dinler ve kültürler hakkında genel bilgiler
Dinler arası iletişim ve diyalog Farklı dinler arasındaki iletişim ve diyalogun önemi
Hoşgörü, saygı ve çok kültürlülük Farklı dinlere ve kültürlere hoşgörü ve saygı gösterme, çok kültürlülük bilinci

Sık Sorulan Sorular

Matematik dersinde hangi konular işlenir?

Matematik dersinde sayılar, geometri, cebir gibi konular işlenir.

Türkçe dersinde yapılan etkinlikler nelerdir?

Türkçe dersinde okuma, yazma, dilbilgisi, yazılı ve sözlü anlatım gibi etkinlikler yapılır.

Fen bilimleri dersinin içeriği nedir?

Fen bilimleri dersinde canlılar, bitkiler, insan vücudu, enerji, hareket gibi konuların içeriği işlenir.

Sosyal bilgiler dersinde hangi konular ele alınır?

Sosyal bilgiler dersinde coğrafya, tarih, vatandaşlık, kültür gibi konular ele alınır.

İngilizce dersinde kullanılan materyaller nelerdir?

İngilizce dersinde kitaplar, kartlar, flashcardlar, ses kayıtları gibi materyaller kullanılır.

Müzik dersinde hangi beceriler geliştirilir?

Müzik dersinde ritim, melodi, enstrüman çalma, şarkı söyleme gibi beceriler geliştirilir.

Beden eğitimi dersinde yapılan spor faaliyetleri nelerdir?

Beden eğitimi dersinde futbol, basketbol, voleybol, jimnastik gibi spor faaliyetleri yapılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.