Besyo Sıralama

0

YouTube video

“Soğuk sıralama yaklaşırken, birçok öğrenci için heyecan ve belirsizlik artar. Özellikle sporcu adayları için, Besyo sıralaması hayati öneme sahiptir. Ancak, bu sıralama süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve nasıl çalıştığını anlamak son derece önemlidir. Bu blog yazısında, Besyo sıralamasının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, kriterlerini, hangi altyapılara göre belirlendiğini ve sonuçlarının önemini keşfedeceksiniz. Ayrıca, sıralama sonuçlarını nasıl takip edebileceğiniz ve değişkenlerini öğreneceksiniz. Bu yazıyı okuyarak, Besyo sıralaması hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.”

Besyo sıralama nedir?

Besyo sıralama nedir? Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin en merak ettiği konulardan biridir. Besyo sıralaması, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarılarına göre belirlenen bir puanlama sistemidir. Genellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ve fiziki yetenek sınavı sonuçlarına dayanarak yapılır.

Besyo sıralaması yapılırken dikkate alınan en önemli kriterlerden biri YKS puanıdır. Öğrencilerin YKS’de elde ettikleri puanlar, sıralamada belirleyici bir faktördür. Yüksek bir YKS puanı, öğrencinin sıralamada yüksek bir yer almasını sağlayacaktır. Ancak YKS puanı tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin sıralama için girdikleri fiziki yetenek sınavının sonuçları da önemlidir. Fiziki yetenek sınavı, öğrencilerin spor alanındaki yeteneklerini ve performanslarını ölçer.

Besyo sıralamasında bir diğer dikkate alınan faktör de tercih edilen altyapılardır. Öğrencinin seçtiği altyapılara göre, sıralamada yer alma şansı değişebilir. Örneğin, futbol altyapısı tercih eden bir öğrenci, futbol sıralamasında daha avantajlı olabilir.

 • Besyo sıralaması için YKS puanı ve fiziki yetenek sınav sonuçları dikkate alınır.
 • Öğrencilerin tercih ettiği altyapılar sıralamada etkili olabilir.
Sıralama Kriteri Açıklama
YKS Puanı Öğrencilerin YKS’de elde ettikleri puanlar sıralamada belirleyici bir faktördür.
Fiziki Yetenek Sınavı Öğrencilerin spor alanındaki yeteneklerini ve performanslarını ölçer.
Altyapı Tercihi Öğrencinin seçtiği altyapılara göre sıralama farklılık gösterebilir.

Besyo sıralama nasıl yapılır?

Besyo sıralama nasıl yapılır? Bu konu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) başvuru yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği bir konudur. BESYO sıralaması, öğrencilerin tercih ettikleri programlara yerleştirilmesinde kullanılan bir değerlendirme sistemidir. Bu sıralama, öğrencilerin başarı puanlarına ve belirli kriterlere göre belirlenir.

BESYO sıralamasının belirlenmesinde öncelikli olarak öğrencilerin mezun oldukları lise veya meslek yüksekokulunun puan türüne göre bir taban puan alınır. Bu taban puana, öğrencilerin lisans sınavındaki puanı ve spor alanındaki başarıları da eklenir. Ayrıca, sporcu öğrencilerden bazılarına ek kontenjan da tanınabilir.

BESYO sıralaması için kullanılan kriterler arasında başarı puanı, sporcu puanı, fiziki yeterlilik sınavı sonucu ve mülakat puanı yer alır. Başarı puanı, öğrencinin lise veya meslek yüksekokulu diploması ile üniversite giriş sınavındaki puanının belirli bir oranının alınmasıyla hesaplanır. Sporcu puanı ise öğrencinin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarındaki başarılarına göre belirlenir. Fiziki yeterlilik sınavı ise öğrencinin spor alanındaki yeteneklerini ölçmek için uygulanır. Mülakat ise genel olarak öğrencinin motivasyonunu ve iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.

BESYO sıralama sonuçları, başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilir. Sonuçlar genellikle üniversitenin internet sitesi üzerinden duyurulur ve öğrenciler sonuçları buradan takip edebilirler. Yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler, tercih ettikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

Liste Örneği:

 • BESYO sıralama başarı puanı, sporcu puanı, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat puanı gibi kriterlere dayanır.
 • Sıralama sonuçları, üniversitenin internet sitesinde duyurulur ve buradan takip edilebilir.
 • Yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler, tercih ettikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

Tablo Örneği:

Sıralama Kriteri Ağırlık Oranı
Başarı Puanı %50
Sporcu Puanı %30
Fiziki Yeterlilik Sınavı %10
Mülakat Puanı %10

Besyo sıralama kriterleri nelerdir?

Besyo sıralama kriterleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına (BESYO) başvuru yapan adayların başarı sıralamasını belirlemek için kullanılan ölçütler ve değerlendirme yöntemleridir. Bu kriterler, adayların spor kabiliyetleri, fiziksel uygunluk düzeyleri ve akademik başarıları gibi çeşitli faktörlere dayanır.

İlginizi Çekebilir;  Adana Kız Lisesi Taban Puanları

Besyo sıralama kriterlerinin ilk önemli bileşeni, spor kabiliyetidir. Adayların belirli bir branşta uzmanlaşma becerileri, teknik bilgisi ve yetenekleri değerlendirilir. Örneğin, atletizm dalında başvuru yapan bir adayın koşu hızı, sıçrama kabiliyeti ve dayanıklılığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Ayrıca, fiziksel uygunluk düzeyi de besyo sıralama kriterlerinin önemli bir parçasıdır. Adayların genel sağlık durumu, vücut kompozisyonu, esneklik ve kuvvet gibi fiziksel özellikleri değerlendirilir. Bu değerlendirme genellikle spesifik testler ve ölçümler aracılığıyla yapılır.

Akademik başarı da Besyo sıralama kriterlerinin bir parçası olarak dikkate alınır. Adayların lise veya üniversite düzeyindeki akademik başarıları, genel not ortalaması ve sınav sonuçları gibi faktörler değerlendirilir. Bu, adayların hem teorik bilgi düzeyini yansıtmakta hem de akademik performanslarını göstermektedir.

 • Spor kabiliyeti
 • Fiziksel uygunluk düzeyi
 • Akademik başarı
Kriter Açıklama
Spor kabiliyeti Belirli bir branşta uzmanlaşma becerileri ve yeteneklerin değerlendirilmesi
Fiziksel uygunluk düzeyi Adayların genel sağlık durumu, vücut kompozisyonu, esneklik ve kuvvet gibi fiziksel özelliklerin ölçümü
Akademik başarı Lise veya üniversite düzeyindeki not ortalaması ve sınav sonuçları gibi akademik faktörlerin değerlendirilmesi

Besyo sıralama neye göre belirlenir?

Besyo sıralama neye göre belirlenir? Bu soru, BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) sınavına girmek isteyen birçok öğrencinin merak ettiği bir konudur. Besyo sıralaması, başvuru yapan adayların performansı ve başarı düzeylerine göre belirlenir. Yani, sıralama adayların sınav sonuçlarına dayanır.

Besyo sınavında başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Öncelikle, adayların sportif yeteneklerinin değerlendirildiği bir atletik performans testi yapılır. Bu testte adayların hız, dayanıklılık, kuvvet ve koordinasyon gibi özellikleri ölçülür. Ayrıca, adayların genel fiziksel form durumları da göz önünde bulundurulur.

Besyo sıralama ayrıca akademik başarıyı da dikkate alır. Adayların lise veya üniversite eğitimleri süresince elde ettikleri notlar, devam durumları ve başarı belgeleri incelenir. Bu bilgiler, adayların akademik potansiyelini ve motivasyonunu yansıtır. Akademik başarı, sıralamada önemli bir faktördür ve adayların dikkat etmeleri gereken bir konudur.

Besyo sıralaması ayrıca mülakat ve yetenek testlerini de içerir. Adaylar, sınav sürecinde mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakatta adayların iletişim becerileri, liderlik yetenekleri ve sporla ilgili bilgileri değerlendirilir. Ayrıca, adayların başvurdukları alanda gösterdikleri yetenekler de test edilir. Bu testler, adayların mesleki potansiyellerini ve uyumlarını ölçmek amacıyla yapılır.

 • Besyo sıralaması:
 • Atletik performans testi sonuçları
 • Akademik başarı
 • Mülakat ve yetenek testleri
Sıralama Faktörleri Ağırlık Oranı
Atletik Performans Testi Sonuçları %50
Akademik Başarı %30
Mülakat ve Yetenek Testleri %20

Besyo sıralama sonuçları, bu faktörlerin bir araya getirilmesiyle belirlenir. Her faktörün ağırlık oranı farklıdır ve sıralamada farklı etkilere sahiptir. Adaylar, bu faktörleri göz önünde bulundurarak sınav sürecine hazırlanmalı ve kendilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Böylece, Besyo sıralama sonuçlarında daha başarılı olma şansını artırabilirler.

Besyo sıralama hangi altyapılara göre yapılır?

Besyo sıralama hangi altyapılara göre yapılır? Spor bilimleri fakültelerine başvuran ve beslenme ve diyetetik, antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği gibi bölümleri tercih eden adaylar, Besyo sıralama sistemine tabi tutulurlar. Bu sıralama, adayların başarı puanlarına, spor alanındaki yeteneklerine ve fiziksel kondisyonlarına göre belirlenir.

Besyo sıralama sistemindeki ilk kriter başarı puanıdır. Adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldığı puanlar ve bu puanların hesaplanmasında kullanılan katsayılar, Besyo sıralamasında etkilidir. YKS’de Fen Bilimleri Testi, Matematik Testi ve Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nden alınan puanlar, belirli katsayılarla çarpılarak adayların başarı puanları hesaplanır. Yüksek başarı puanı alan adaylar, Besyo sıralamasında avantaj elde ederler.

Diğer bir kriter ise spor alanındaki yeteneklerdir. Besyo sınavları, adayların fiziksel performansını ölçmek için yapılan testlerden oluşur. Bu testler arasında koşu, yüzme, basketbol, voleybol gibi spor dallarında yapılan teknik beceri ve performans testleri bulunur. Adayların bu testlerde gösterdikleri başarılar, Besyo sıralamasında önemli bir etkendir. Spor alanındaki yetenekleri yüksek olan adaylar, daha avantajlı bir konuma sahip olurlar.

 • Besyo sıralama sistemi tabii tutulan adayların başarı puanlarına, spor alanındaki yeteneklerine ve fiziksel kondisyonlarına göre belirlenir.
 • YKS’de alınan puanlar ve kullanılan katsayılar Besyo sıralamasında etkilidir.
 • Besyo sınavlarında yapılan teknik beceri ve performans testleri adayların spor alanındaki yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır.
İlginizi Çekebilir;  Bozdoğan Anadolu Lisesi Taban Puanları
Altyapı Spor Alanları
Atletizm Çekiç atma, uzun atlama, koşu
Basketbol Şut atma, smaç yapma, pas verme
Voleybol Servis atma, smaç yapma, blok yapma

Besyo sıralama sistemi, adayların başarı puanları, spor alanındaki yetenekleri ve fiziksel kondisyonlarına göre yapılır. Bu sisteme göre, yüksek başarı puanına sahip, spor alanındaki yetenekleri gelişmiş ve fiziksel olarak kondisyonlu adaylar daha avantajlı bir konuma gelirler. Altyapılarına ve spor alanlarına göre değerlendirilen adaylar, sıralamanın sonuçlarını takip edebilirler ve gelecekteki spor kariyerlerine ışık tutacak bir yol haritası elde ederler.

Besyo sıralama sonuçları nasıl açıklanır?

Besyo sıralama sonuçları nasıl açıklanır? Bu makalede, Besyo sınavlarının sonuçlarının nasıl açıklandığı ve bu sonuçların ne anlama geldiği hakkında bilgi vereceğiz. Besyo sınavları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na girmek isteyen adayların başarı sıralamalarını belirlemek için yapılan bir değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, adayların fiziksel yetenekleri, sporcuların mevcut performansı ve daha birçok faktör göz önünde bulundurulur. Peki, bu sıralama sonuçları nasıl açıklanır?

Besyo sıralama sonuçları, genellikle üniversitenin web sitesi üzerinden ilan edilir. Adaylar, sınav sonuçlarına öğrenci giriş sistemi üzerinden ulaşabilirler. Sonuçlar, adayların başarı sıralamasını gösteren bir liste halinde yayınlanır. Bu listede, adayların adı, soyadı, sınav puanı ve sıralama bilgileri yer alır. Sıralama sonuçlarına göre, adaylar hangi puan aralığında yer aldıklarını ve sıralamalarının nasıl olduğunu görebilirler.

Besyo sıralama sonuçlarının önemi oldukça büyüktür. Bu sonuçlar, adayların hangi alanda ne kadar başarılı olduklarını gösterir ve kabul edilecek adayların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Besyo sıralama sonuçları, adayların hangi altyapılarına göre yapıldığını da gözler önüne serer. Bu altyapılar, adayların sporcu kimlikleri, fiziksel yetenekleri, performansları ve diğer sportif kriterleri içerir. Adayların sıralama sonuçlarını takip etmeleri, hangi alanda ne kadar gelişim gösterdiklerini değerlendirmeleri için oldukça önemlidir.

 • Besyo sıralama sonuçlarını öğrenmek için üniversitenin web sitesini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.
 • Sıralama sonuçlarına göre başarı durumunu değerlendirmek, eksikliklerini görmek ve gelişim hedefleri belirlemek açısından adaylar için faydalıdır.
 • Öğrenci giriş sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.
Ad Soyad Sınav Puanı Sıralama
Ahmet Yılmaz 85 1
Ali Demir 78 2
Ayşe Kaya 70 3

Besyo sıralama sonuçlarının önemi nedir?

Beşyo sıralama sonuçlarının önemi nedir? Beşyo sıralama, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’na başvuran öğrencilerin, giriş sınavları sonucunda elde ettikleri puanlara göre sıralanmasını ifade eder. Bu sıralama sonuçları, öğrencilerin hangi programı tercih edebileceklerini ve hangi alanda uzmanlaşacaklarını belirlemektedir. Dolayısıyla, Beşyo sıralama sonuçları oldukça önemlidir.

Beşyo sıralama sonuçlarının önemi, öğrencilerin tercih yaparken bilinçli kararlar verebilmesini sağlamaktadır. Yüksekokul programlarında farklı alanlar bulunmaktadır ve her öğrencinin yetenekleri, ilgileri ve hedefleri farklı olabilir. Sıralama sonuçları, öğrencilere hangi programda eğitim alabileceklerini ve gelecekte hangi alanda kariyer yapabileceklerini göstermektedir.

Aynı zamanda, Beşyo sıralama sonuçları, yüksekokulların kalitesini yansıtmakta ve rekabetçiliği artırmaktadır. Yüksek puanlar alan öğrencilerin tercih ettiği programlar, genellikle daha iyi akademik kadroya, daha donanımlı tesislere ve daha gelişmiş imkanlara sahip olmaktadır. Bu da eğitim kalitesini yükseltmekte ve öğrencilerin aldıkları eğitimden daha fazla fayda sağlamalarını sağlamaktadır.

 • Beşyo sıralama sonuçları öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken en önemli verilerden biridir.
 • Yüksekokul programlarında uzmanlaşma ve kariyer planlaması yaparken bu sonuçlar büyük önem taşır.
 • Sıralamanın yüksek olması, daha iyi olanaklara sahip yüksekokul programlarını tercih etme imkanı sağlar.
Sıralama Değişkenleri Açıklama
Puan Öğrencilerin giriş sınavındaki başarısını yansıtan bir değerdir.
KPSS Skoru Öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki performansını yansıtan bir değerdir.
Beden Ölçüleri Öğrencilerin fiziksel yeteneklerini ve sağlık durumlarını ölçen bir parametredir.
İlginizi Çekebilir;  Kamu Yönetimi Taban Puanları

Besyo sıralama sonuçları nasıl takip edilir?

Besyo sıralama sonuçları nasıl takip edilir? Besyo sınavlarına başvurup katılan her adayın merak ettiği bir sorudur. Sonuçları takip etmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri, internet üzerinden yapılan açıklamalardır. Üniversitelerin ve Besyo başvuru sistemlerinin resmi web sitelerinde sıralama sonuçları belirli bir tarih aralığında yayımlanır. Ayrıca, Besyo sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılan sayfalar ve forumlar da takip edilebilir.

Diğer bir yöntem ise, üniversitelerin tercih işlemleri sırasında kullanılan ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sistemi üzerinden sonuçları takip etmektir. ÖSYM’nin resmi web sitesine giriş yaparak, TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Ardından tercih sonuçları sayfasına geçerek, Besyo sıralama sonuçlarınızı görebilirsiniz.

Besyo sıralama sonuçlarını takip etmek için bir diğer yöntem ise, üniversitelerin akademik takvimlerinde belirtilen tarihlerde ilan edilen sonuçlara bakmaktır. Bu tarihler genellikle her yıl aynıdır ve duyurular üniversitelerin web siteleri, sosyal medya hesapları ve panolar aracılığıyla yapılır. Adaylar, kendi başvuru yaptıkları üniversitenin resmi kanallarını takip ederek sıralama sonuçlarını öğrenebilir.

Besyo sıralama sonuçlarının takip edilmesi, adayların tercih yapma sürecini ve kariyer planlamalarını etkileyen önemli bir adımdır. Sonuçları takip etmek için internet üzerinde yapılan açıklamaları, ÖSYM sistemi üzerinden sonuçları kontrol etmeyi veya üniversitelerin resmi duyurularını takip etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu sayede, sıralama sonuçlarınızı zamanında öğrenerek geleceğinize yönelik adımlarınızı atmaya başlayabilirsiniz.

Besyo sıralama sonuçlarının değişkenleri nelerdir?

Besyo sıralama sonuçlarının değişkenleri, spor yapacak olan bireylerin performanslarını ölçmek ve derecelerini belirlemek için kullanılan faktörlerdir. Bu değişkenler, fiziksel güç, hız, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon gibi çeşitli alanlardan oluşur.

Fiziksel güç değişkeni, sporcuların kas gücü ve kuvvetiyle ilgilidir. Örneğin, bench press veya squat gibi ağırlık antrenmanları, fiziksel gücü artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Hız değişkeni ise sporcuların anlık hızları ve reaksiyon süreleriyle ilgilidir. Bu değişken genellikle koşu veya sıçrama gibi aktivitelerle ölçülür.

Dayanıklılık değişkeni, sporcuların uzun süreli ve yoğun aktivitelerde ne kadar süreyle performanslarını sürdürebildiklerini gösterir. Örneğin, şınav veya mekik gibi aktivitelerde dayanıklılık ön plandadır. Esneklik değişkeni ise sporcuların eklemlerinin hareket açıklığını ve vücudun esnekliğini gösterir. Esneklik, aerobik veya yoga gibi aktivitelerle geliştirilebilir.

 • Fiziksel güç
 • Hız
 • Dayanıklılık
 • Esneklik
 • Koordinasyon
Değişken Açıklama
Fiziksel güç Sporcuların kas gücü ve kuvveti
Hız Sporcuların anlık hızları ve reaksiyon süreleri
Dayanıklılık Sporcuların uzun süreli ve yoğun aktivitelerde performanslarını sürdürme özelliği
Esneklik Sporcuların eklemlerinin hareket açıklığı ve vücudun esnekliği
Koordinasyon Sporcuların vücutlarını uyumlu bir şekilde kullanma becerisi

Sık Sorulan Sorular

Besyo sıralama nedir?

Besyo sıralama, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’na başvuran öğrencilerin başarı sıralamasını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Besyo sıralama nasıl yapılır?

Besyo sıralaması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Beden Eğitimi ve Spor Yetenek Testi (BEST) puanlarına göre yapılmaktadır.

Besyo sıralama kriterleri nelerdir?

Besyo sıralamasında YKS puanı ve BEST puanı önemli kriterlerdir. Ayrıca bazı üniversiteler kendi belirledikleri ek kriterleri de dikkate alabilir.

Besyo sıralama neye göre belirlenir?

Besyo sıralaması, öğrencilerin YKS ve BEST puanlarına göre belirlenir. YKS puanı genel yetenek, sayısal ve sözel puanlardan oluşurken, BEST puanı spor alanındaki yetenekleri değerlendirmek için kullanılır.

Besyo sıralama hangi altyapılara göre yapılır?

Besyo sıralaması, öğrencilerin YKS ve BEST puanlarına dayanır. YKS puanı genel yetenekleri, sayısal ve sözel kabiliyetleri, BEST puanı ise sportif yetenekleri değerlendirir.

Besyo sıralama sonuçları nasıl açıklanır?

Besyo sıralama sonuçları, başvurulan üniversiteler tarafından ilan edilir. Genellikle üniversitelerin web siteleri veya ilan panolarında yayımlanır.

Besyo sıralama sonuçlarının önemi nedir?

Besyo sıralama sonuçları, öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına kabul edilme şansını belirler. Yüksek sıralama, tercih edilen üniversitede okuma olasılığını artırır.

Besyo sıralama sonuçları nasıl takip edilir?

Besyo sıralama sonuçları, üniversitelerin web sitelerinden veya ilgili duyurularından takip edilebilir. Ayrıca öğrencilere genellikle posta veya e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılır.

Besyo sıralama sonuçlarının değişkenleri nelerdir?

Besyo sıralama sonuçlarını etkileyen değişkenler arasında YKS puanı, BEST puanı, tercih edilen üniversitenin kontenjanı ve başvuran öğrenci sayısı gibi faktörler bulunmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.