Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları 2024

0

Bilgi ve Belge Yönetimi, günümüzde hızla büyüyen ve önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Bu alanda birçok öğrenci kariyer yapmak isteyip, bu alanda eğitim almak için üniversite tercihleri yapmaktadır. Ancak, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de Taban Puanlarıdır. Bu yazıda, Bilgi ve Belge Yönetimi nedir, Taban Puanları ne işe yarar, Taban Puanları nasıl hesaplanır gibi konulara değineceğiz. Ayrıca, 2024 yılı için Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ve nasıl değiştiğine dair bilgileri paylaşacak, hangi üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün olduğunu ve mezunlarının iş imkanlarını ele alacağız.

Bilgi ve Belge Yönetimi nedir?

Bilgi ve Belge Yönetimi, bilgi kaynakları ve belgelerin organizasyonu, depolanması, erişimi ve kullanımıyla ilgilenen bir disiplindir. Bu disiplin, kuruluşlar için bilgi yönetiminin stratejik önemini anlamak ve bunu gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanır. Bilgi ve Belge Yönetimi profesyonelleri, bilgi teknolojileri, arşivcilik, kütüphanecilik ve kaynak yönetimi gibi konular hakkında geniş bir bilgiye sahiptir ve organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda uzmandır.

Bilgi ve belgelerin doğru bir şekilde yönetilmesi, kuruluşların verimliliğini artırabilir, iş süreçlerini iyileştirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyum sağlamak, bilgi güvenliği sağlamak ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için oldukça önemlidir. Bilgi ve Belge Yönetimi profesyonelleri, kuruluşlarda bilginin etkin bir şekilde toplanması, sınıflandırılması, depolanması ve paylaşılması için stratejiler geliştirirler.

Bilgi ve Belge Yönetimi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi olabilir:

 • Bilgi ve belge envanteri oluşturma ve güncelleme
 • Bilgi ve belge erişim politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesi
 • Dijital arşivleme ve elektronik belge yönetimi
 • Bilgi yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetimi
 • Veri analitiği ve bilgi değerlendirme

Bilgi ve Belge Yönetimi profesyonelleri, bu alanlarda uzmanlaşmış eğitimler alarak ve deneyim kazanarak bilgi ve belge yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulayabilirler. Bilgi ve Belge Yönetimi disiplini, diğer bilgi yönetimi disiplinlerinden farklı olarak, belgelerin süreçleri, mimarileri ve standartlarına odaklanır.

Üniversite Taban Puanı
Ankara Üniversitesi 380
Dokuz Eylül Üniversitesi 360
Hacettepe Üniversitesi 350
İstanbul Üniversitesi 330

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ne işe yarar?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüne yönelik yapılan üniversite tercihlerinde, adayların dikkate aldıkları en önemli faktörlerden biri “Taban Puanları”dır. Peki, bu puanlar tam olarak ne işe yarar? Taban Puanları, her yıl üniversiteler tarafından belirlenen minimum puandır ve belirli bir bölümü kazanmak isteyen adayların en az o puana sahip olmaları gerektiğini gösterir. Bu puanlar, adayların tercih yaparken hangi üniversitelere başvurabileceğini ve hangi bölümlere girebileceğini belirlemek için kullanılır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, bilgi ve belge yönetimi alanında eğitim almak isteyen adaylar için önemli bir kriterdir. Bu puanlar, öğrencilerin tercih yaparken hangi üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanabilecekleri konusunda bir rehberlik sağlar. Taban puanları yüksek olan üniversiteler, genellikle daha yüksek başarıya sahip öğrencileri kabul etmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Makina Mühendisliği Sıralama

Bununla birlikte, Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları yalnızca bir rehberlik aracı olarak kullanılmalıdır. Her adayın başarı durumu ve tercih ettiği üniversitenin eğitim kalitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Taban puanı düşük olan bir üniversite, iyi bir eğitim fırsatı sunabilirken, taban puanı yüksek olan bir üniversite her öğrenci için uygun olmayabilir. Bu nedenle, taban puanlarına ek olarak akademik programlar, öğretim kadrosu ve mezunların iş imkanları gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

 • Taban puanları, üniversite tercihlerinde önemli bir faktördür.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmak isteyen adaylar, tercih yaparken taban puanlarını dikkate almalıdır.
 • Yüksek puanlı üniversiteler, genellikle daha yüksek başarıya sahip öğrencileri kabul eder.
 • Taban puanları sadece bir rehberlik aracıdır, diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, öğrencilerin hangi üniversiteleri tercih edebileceklerini belirlemek için kullanılır.
Üniversite Bölüm Taban Puanı
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 380
Ege Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 360
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 390
Gazi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 370
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 380

Taban Puanları nasıl hesaplanır?

Taban puanları, üniversiteye girişte öğrencilerin aldığı puanların belirli bir sıralamaya göre kıyaslama ve değerlendirme yapılarak belirlenen asgari puanlardır. Bu puanlar, tercih edilen bölümlere yerleşmek isteyen öğrenciler için oldukça önemlidir. Taban puanları, öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanların yanı sıra, tercih ettikleri üniversite ve bölümün kontenjanına, geçmiş yıllarda yapılan yerleştirmelerin sonuçlarına ve o yılın başarı sıralamalarına göre belirlenir.

Taban puanlarının hesaplanmasında kullanılan formül genellikle şu şekildedir:

Katsayı TYT Puanı AYT Puanı
0.6 TYT Türkçe + Matematik AYT Türk Dili ve Edebiyatı + Matematik + Sosyal Bilimler + Fen Bilimleri

Bu tablo üzerinden hesaplama yapılırken, her bir dersin kendi katsayısı kullanılarak puanlar belirlenir. Örneğin, TYT Türkçe ve Matematik dersleri için 0.6 katsayısı kullanılırken, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri dersleri için 1 katsayısı kullanılır. Bu puanlar toplandıktan sonra, tercih edilen üniversite ve bölümün kontenjanına ve geçmiş yıllarda yapılan yerleştirmelerin sonuçlarına göre taban puan belirlenir.

2024 yılı için Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları

Bilgi ve Belge Yönetimi, günümüzün teknolojik dünyasında büyük öneme sahip olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ise bu alanda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin tercih yaparken dikkate aldığı önemli bir kriterdir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, her yıl değişen ve üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşmek isteyen öğrencilerin girmeleri gereken minimum puanları belirler. 2024 yılı için belirlenecek olan taban puanlar, üniversitelerin kontenjan durumuna ve başvuru sayısına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca her üniversitenin belirlediği kendi taban puanı bulunmaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, öğrencilerin hangi üniversitelerde eğitim alabilecekleri konusunda da bir fikir vermektedir. Ülkemizde çeşitli üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercihlerini yaparken taban puanlarına dikkat etmelidir.

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunları, kütüphane, arşiv, bilgi merkezi gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca bilgi yönetimi, dökümantasyon, arşivleme gibi konularda uzmanlaşarak, bilgi ve belge yönetimi alanında çeşitli kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler. Bu nedenle Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, öğrencilerin gelecekteki iş imkanlarına yönelik bir ön bilgi sunmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları nasıl değişir?

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları nasıl değişir? Taban puanları, üniversite kayıt işlemlerinde bir öğrencinin tercih ettiği bölümü kazanabilmesi için gereken en düşük puanı ifade eder. Bu puanlar her yıl değişiklik gösterebilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Öncelikle, taban puanlarının değişiminin başlıca nedeni talep ve arz dengesidir. Eğer bir bölüme olan talep artarsa, o bölümün taban puanı da genellikle yükselir. Talebin artmasının birden fazla sebebi olabilir. Örneğin, bir bölümün popüler bir meslek olması veya mezunlarının iş imkanlarının yüksek olması bu talep artışını tetikleyebilir. Aynı şekilde, bir bölüm hakkında olumsuz görüşlerin yayılması veya iş imkanlarının azalması talebi azaltabilir ve taban puanlarını düşürebilir.

Bir diğer faktör, üniversitelerin kontenjan politikalarıdır. Her yıl üniversiteler belirli bir kontenjana sahip olurlar ve bu kontenjanlar farklı bölümler arasında dağıtılır. Eğer bir üniversite belirli bir bölüme daha fazla kontenjan ayırırsa, o bölümün taban puanı genellikle düşer. Kontenjan azaldığında ise taban puanı yükselir.

 • Talep ve arz dengesi
 • Üniversitelerin kontenjan politikaları
Bölüm 2019 Taban Puanı 2020 Taban Puanı Değişim
Bilgi ve Belge Yönetimi 300 320 +20
Halkla İlişkiler 280 270 -10

Yukarıdaki tabloya bakarak da görüleceği üzere, bilgi ve belge yönetimi bölümünün taban puanları 2019 yılında 300 iken 2020 yılında 320’ye yükselmiştir. Bu değişim, talep ve arz dengesine ve üniversitelerin kontenjan politikalarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, taban puanları belirlenirken dikkatle incelenmesi ve gelecek yıllardaki değişimlerin takip edilmesi önemlidir.

Hangi üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü vardır?

Bilgi ve Belge Yönetimi, çağımızın ve geleceğin en önemli konularından biridir. Bilgi ve belgelerin doğru şekilde yönetilmesi, işletmelerin ve kurumların başarısı için elzemdir. Bu nedenle, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim veren üniversiteler büyük bir öneme sahiptir.

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, birçok üniversitede yer almaktadır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler için birçok seçenek bulunmaktadır. Türkiye genelinde bilgi ve belge yönetimi eğitimi sunan üniversiteler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • İstanbul Üniversitesi: Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Öğrencilere bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşivcilik ve kaynak yönetimi gibi konuları içeren kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.
 • Ankara Üniversitesi: Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından sunulan bir programdır. Öğrencilere bilgi yönetimi stratejileri, dijital arşivcilik, yazılım ve veri yönetimi gibi konuları içeren bir eğitim verilmektedir.
 • Hacettepe Üniversitesi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, öğrencilere bilgi yönetimi, teknoloji ve arşivcilik konularında kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen üniversiteler, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında güçlü akademik kadrosu ve donanımlı laboratuvar imkanlarıyla öne çıkmaktadır. Bu üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, bilgi ve belge yönetimi alanındaki temel becerilere sahip olmanın yanı sıra, sektörde gereken teknik ve analitik yetenekleri de geliştirebilmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Karacadağ Anadolu Lisesi Taban Puanları
Üniversite Bölüm Taban Puanı
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 370
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 355
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 360

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, iş dünyasında ve kamu sektöründe geniş bir iş imkanı sunmaktadır. Mezunlar, arşivlerden kütüphanelere, bilgi merkezlerinden dokümantasyon birimlerine kadar çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaç nedeniyle Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarına olan talep de her geçen gün artmaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının iş imkanları

Bilgi ve Belge Yönetimi, günümüzün dijitalleşen dünyasında büyük öneme sahip bir meslek dalıdır. Bu alanda yetişmiş mezunlar, hem kamu hem de özel sektörde birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları, bilgi akışını yönetmek ve belge yönetimi sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilmek konularında uzmanlaşmış bireylerdir. Bu nedenle, birçok sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulunmaktadır.

Mezunlar, devlet kurumları, üniversiteler, bankalar, sağlık kuruluşları, hukuk büroları, arşiv merkezleri gibi birçok kurumda iş bulabilirler. Özellikle büyük ölçekli kurumlar, verilerini ve belgelerini etkin bir şekilde yönetmek için Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, bu mezunlar için iş bulma olasılığı oldukça yüksektir.

 • Bilgi ve Belge Yöneticisi
 • Arşiv Sorumlusu
 • Dokümantasyon Uzmanı
 • Bilgi Güvenliği Uzmanı
 • Veri Analisti
Üniversite Şehir
Ankara Üniversitesi Ankara
Hacettepe Üniversitesi Ankara
İstanbul Üniversitesi İstanbul
Gazi Üniversitesi Ankara
Ege Üniversitesi İzmir

Sık Sorulan Sorular

Bilgi ve Belge Yönetimi nedir?

Bilgi ve Belge Yönetimi, bilgi ve belgelerin etkili bir şekilde kaydedildiği, saklandığı, yönetildiği ve erişimine olanak sağlandığı bir disiplindir. Bu disiplin, bilgilerin doğru, güvenilir, zamanında ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefler.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ne işe yarar?

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, üniversiteye giriş sınavlarında başarı elde eden öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşme imkanını gösteren bir puan sistemidir. Bu puanlar, öğrencilere hangi üniversitelerde ve hangi puan aralıklarında Bilgi ve Belge Yönetimi okuyabileceklerini gösterir.

Taban Puanları nasıl hesaplanır?

Taban Puanları, üniversitelerin geçmiş yıllardaki öğrenci kabul puanlarının belirli kriterler doğrultusunda hesaplanmasıyla elde edilir. Bu kriterler arasında öğrencinin sınav başarısı, mezun olduğu lise türü ve edindiği puanların ağırlıkları yer alır. Bu faktörlerin kombinasyonuyla Taban Puanları belirlenir.

2024 yılı için Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları nelerdir?

2024 yılı için Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları henüz belirlenmemiştir. Taban puanları her yıl üniversitelerin kontenjan durumuna ve o yılki sınav sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca puanlar, her üniversite için farklılık gösterebilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları nasıl değişir?

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları, üniversitelerin kontenjan durumuna, o yılki sınav sonuçlarına ve öğrenci tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer talep fazla ise taban puanları yükselirken, talep az ise taban puanları düşebilir.

Hangi üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü vardır?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, Türkiye’deki birçok üniversitede bulunmaktadır. Bazı örnek üniversiteler ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün bulunduğu fakülteler şunlardır:

 • Hacettepe Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • İstanbul Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Anadolu Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının iş imkanları nelerdir?

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları, kamu kurumları, özel şirketler, üniversiteler, kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri gibi birçok kurumda iş imkanına sahiptir. Mezunlar, bilgi yönetimi, arşivleme, kütüphane hizmetleri, kaynak yönetimi ve dijital arşivleme gibi alanlarda çalışabilirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.