ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

0

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Bu üniversite, yükseköğrenim alanında başarılı bir geçmişe sahip olmakla birlikte, geniş bir bölüm yelpazesine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yazıda, ÇOMÜ’nün taban puanlarının nasıl belirlendiği, taban puanlarının önemi, gelecek yıllarda taban puanlardaki durum ve etkileyebilecek faktörler gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, hangi bölümlerin ÇOMÜ bünyesinde yer aldığı ve taban puanlarının öğrenci tercihlerini nasıl etkilediği de incelenecektir. Ayrıca, ÇOMÜ taban puanlarının dalgalanmasının sebepleri ve başvuran öğrenci sayısındaki değişimler hakkında da bilgi verilecektir. Gelecekteki öğrencilerin merak ettiği bu konuların yanı sıra, taban puanlarına etki edebilecek faktörler de analiz edilecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nedir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye’nin Çanakkale ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1992 yılında kurulan üniversite, adını Kurtuluş Savaşı’nın sembolleşmiş mekanlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın başladığı 18 Mart tarihinden almaktadır. ÇOMÜ, modern ve çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı sunmak amacıyla kurulmuş ve hızla büyüyerek, yükseköğretimde önemli bir yer edinmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, geniş bir akademik yelpazeye sahip olup, çeşitli bölümleri içermektedir. Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi gibi birçok fakülte ve yüksekokul bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık alanında hizmet vermek amacıyla Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi de bulunmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kayaklı tipik yerleşkesi, öğrencilere modern eğitim olanakları sunmaktadır. Kütüphaneler, laboratuvarlar, spor tesisleri, konferans salonları gibi birçok fiziki imkanın yanı sıra öğrencilere yurtlar ve kantinler gibi sosyal olanaklar da sunulmaktadır. Ayrıca üniversite, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve kulüpleri desteklemektedir.

ÇOMÜ taban puanları nasıl belirlenir?

ÇOMÜ taban puanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne (ÇOMÜ) bağlı farklı bölümlere kayıt olmak isteyen öğrencilerin alması gereken en düşük puanları ifade eder. Üniversiteye kayıt için talep edilen bu taban puanları, her yıl farklı faktörlere göre belirlenir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, lisedeki başarı durumu ve tercih edilen bölümün kontenjan durumu gibi etkenler, taban puanlarının oluşmasında rol oynar.

ÇOMÜ taban puanlarının belirlenmesinde en önemli faktör, öğrencilerin YKS puanlarıdır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşur. TYT, tüm öğrencilerin girdiği genel bir sınavdır ve YKS puanının %40’ını oluşturur. AYT ise, tercih edilen bölüme bağlı olarak farklılık gösteren testlerden oluşur ve YKS puanının %60’ını oluşturur. Bu puanlar, ÇOMÜ’nün taban puan belirleme sürecinde temel faktörlerdir.

Bunun yanı sıra, öğrencinin lisedeki başarı durumu da taban puanlarının belirlenmesinde etkilidir. Lisede aldığı puana göre Türkiye genelinde bir derece elde eden öğrenciler, ÇOMÜ gibi yüksek puanlı üniversitelerin tercihine daha fazla hak kazanır. Bu sayede, daha yüksek puanlı öğrencilerin tercihleri, taban puanlarının belirlenmesinde bir etken olarak çalışır. Kontenjan durumu da taban puanlarını etkileyen başka bir faktördür. Her bölüm için belirlenen kontenjanlar, tercih edilme oranlarına ve başarılı öğrenci sayısına göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla talep edilen bölümlerde, taban puanları genellikle daha yüksek olurken, daha az talep edilen bölümlerde ise taban puanları düşebilir.

Taban puanlarının önemi nedir?

Taban puanları, üniversiteye girişte önemli bir rol oynayan faktörlerden biridir. Peki, taban puanlarının önemi nedir? Bu yazıda, taban puanlarının ne olduğunu ve neden önemli olduğunu keşfedeceğiz.

Taban puanı, bir üniversitenin belirli bir bölümüne giriş yapabilmek için gereken en düşük puanı temsil eder. Bu puan, genellikle geçmiş yıllarda öğrencilerin başarısı göz önüne alınarak belirlenir. Yani, taban puanı, bir bölüme kabul edilmek için minimum başarıyı gösterir.

İlginizi Çekebilir;  Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2024

Taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Bir öğrenci, bir üniversiteye başvururken o üniversitenin taban puanlarını inceler ve kendi puanıyla karşılaştırır. Eğer öğrencinin puanı, bölümün taban puanının üzerindeyse, o öğrenci o bölüme kabul edilme şansı yüksektir. Dolayısıyla, taban puanları öğrencilerin tercih yapma sürecinde kılavuz görevi görür.

 • Taban puanları, öğrencilerin kaliteli bir eğitim almasına yardımcı olur.
 • Taban puanları, üniversitelerin bölümlerinin popülaritesini belirler.
 • Taban puanları, öğrencilerin tercihlerini yaparken mantıklı karar vermesini sağlar.
Taban Puanı Öğrenci Sayısı Dönem
475 250 2020
450 300 2020
430 350 2020

ÇOMÜ taban puanları 2024 yılında ne durumda?

ÇOMÜ taban puanları 2024 yılında ne durumda? 2024 yılına kadar olan süre içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) taban puanlarına ilişkin belirli bir durumu öngörmek oldukça zor bir iş olabilir. Ancak, mevcut eğilimleri ve değişkenleri gözlemleyerek, bu konuda bazı tahminlerde bulunmak mümkün olabilir.

ÇOMÜ taban puanları, her yıl üniversiteye başvuran öğrencilerin puanlarına göre belirlenir. Bu taban puanları, her bölüm için farklılık gösterebilir ve öğrencilerin tercih sıralamalarında büyük bir rol oynar. Taban puanları, bir bölümün popülerliği, kontenjan durumu ve öğrenci tercihleri gibi faktörlerden etkilenebilir.

2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarına etki edebilecek faktörler arasında birkaç olası senaryo bulunmaktadır. Öncelikle, üniversitenin kontenjan politikası ve tercih edilen bölümlerin popülerliği göz önüne alınmalıdır. Eğer bir bölümdeki kontenjan artırılırsa, bu durum genellikle taban puanının düşmesine neden olur. Benzer şekilde, bir bölümün popülaritesi azalırsa ve tercih edilme oranı düşerse, taban puanı da düşebilir.

 • İlk olası senaryo:
  • Bir bölümün popülerliğinde büyük bir artış yaşanırsa ve bu bölümdeki kontenjan sabit kalırsa, taban puanı yükselme eğilimi gösterebilir.
 • İkinci olası senaryo:
  • Genel olarak tüm bölümlerin kontenjanları artırılır ve öğrenci sayısı artış gösterirse, taban puanları düşebilir.
 • Üçüncü olası senaryo:
  • Üniversitenin barındırdığı farklı bölümler arasında bir denge sağlanmazsa ve bazı bölümlere daha fazla talep olursa, taban puanı yükseliş gösterebilir.
Faktör Etki
Kontenjan Artış veya azalışa bağlı olarak taban puanları etkilenebilir.
Bölüm Popülaritesi Düzeyindeki değişikliklere bağlı olarak taban puanları değişebilir.
Öğrenci Tercihleri Öğrencilerin tercihleri, taban puanları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hangi Bölümleri İçermektedir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 1992 yılında Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olarak kurulmuştur. Çanakkale ilinde bulunan üniversite, çeşitli disiplinlerde eğitim veren birçok fakülte, enstitü ve yüksekokulu bünyesinde barındırmaktadır.

ÇOMÜ bünyesinde yer alan fakülteler arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi gibi önemli bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler, öğrencilere çeşitli akademik alanlarda eğitim imkanı sunmaktadır.

Ayrıca, ÇOMÜ bünyesinde yer alan enstitüler arasında Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü gibi enstitüler yer almaktadır. Bu enstitüler aracılığıyla lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanı sıra, ÇOMÜ bünyesinde Meslek Yüksekokulları da yer almaktadır. Tarım Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu gibi birçok meslek yüksekokulu öğrencilere mesleki eğitim imkanı sunmaktadır.

Liste ve Tablo

Aşağıda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bölümlerini içeren bir liste ve tablo bulunmaktadır:

A. Fakülteler

 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 2. Fen Edebiyat Fakültesi
 3. Mühendislik Fakültesi
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi
 5. Ziraat Fakültesi
 6. Eczacılık Fakültesi
 7. Diş Hekimliği Fakültesi

B. Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü

C. Meslek Yüksekokulları

 • Tarım Meslek Yüksekokulu
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

ÇOMÜ, geniş bölüm ve program yelpazesiyle öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim imkanı sağlamaktadır. Her bir bölüm akademik kadrosu ve donanımıyla öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Üniversiteye giriş yapacak adaylar, araştırma yaparak kendilerine uygun bir bölüm seçebilir ve geleceklerini şekillendirebilirler.

İlginizi Çekebilir;  Seydikemer Anadolu Lisesi Taban Puanları

Taban puanları öğrenci tercihlerini nasıl etkiler?

Taban puanları, üniversiteye girişte önemli bir etkiye sahip olan kriterlerdir. Öğrencilerin hangi bölümü tercih edecekleri konusunda bir fikir edinmeleri için, taban puanlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin tercih yaparken göz önünde bulundurdukları faktörlerden biri, bir üniversitenin taban puanıdır. Çünkü taban puanı, o bölüme giriş yapabilmek için gereken en düşük puandır. Yüksek taban puanına sahip bir bölüm, o alanda başarılı öğrencilerin tercih edeceği bir bölüm olduğunu gösterir. Bu nedenle, taban puanları öğrencilerin tercihlerini doğrudan etkilemektedir.

Öğrencilerin tercih yaparken taban puanlarına dikkat etmeleri önemlidir. Çünkü tercih edilecek bölümün taban puanı, o bölümdeki öğrenci profili hakkında bir fikir verir. Eğer bir öğrenci tercih edeceği bölümün taban puanıyla uyumlu bir puana sahipse, o bölümdeki diğer öğrencilerle benzer başarı düzeyine sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bu da öğrencinin o bölümde daha rahat uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Ayrıca, yüksek taban puanına sahip bölümler genellikle daha talep görürler ve daha rekabetçi bir ortama sahiptirler. Bu da öğrencilerin motivasyonunu artırabilir ve daha iyi bir eğitim alma fırsatı sunabilir.

Tercih edilen bölümün taban puanının dikkate alınması, öğrencinin gelecek kariyeri açısından da önemlidir. Yüksek taban puanına sahip bölümler genellikle daha avantajlı kariyer olanakları sunarlar. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, iş bulma konusunda daha fazla fırsata sahip olabilirler. Bu nedenle, öğrenciler taban puanlarını değerlendirirken hem kendi yeteneklerini hem de kariyer hedeflerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Kendi yetenek ve ilgi alanlarına uygun bir bölüm seçmek, öğrencilerin üniversite hayatından daha fazla keyif almasını sağlayabilir ve başarılarını artırabilir.

ÇOMÜ taban puanlarına başvuran öğrenci sayısı nasıl değişiyor?

ÇOMÜ taban puanlarına başvuran öğrenci sayısı, her yıl değişen bir trende sahiptir. Bu sayı, çeşitli faktörlerin etkisiyle artış veya azalış gösterebilir. Öğrencilerin tercih ettiği üniversite olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, her yıl daha da popüler hale gelmektedir.

Bu popülerlik, taban puanlarına başvuran öğrenci sayısında dağişimlere yol açmaktadır. Özellikle belirli bölümler ve programlar, daha fazla başvuru almakta ve puanların yükselmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, her yıl taban puanlarının ne olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş yaşanmaktadır.

Taban puanlarına başvuran öğrenci sayısının değişiminde etkili olan faktörlerden biri, üniversitenin akademik başarısıdır. ÇOMÜ, sunduğu kaliteli eğitim ve çeşitli imkanlarla öne çıkan bir üniversite olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle, her yıl artan öğrenci sayısı taban puanlarının da artmasına neden olabilmektedir.

Bunun yanı sıra, üniversitenin sunduğu burs ve destek imkanları da taban puanlarına başvuran öğrenci sayısını etkileyen bir faktördür. Özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrenciler, burs olanaklarına ve desteklere yönelerek ÇOMÜ’yü tercih edebilmektedir. Bu da başvuran öğrenci sayısında artışa neden olabilir.

ÇOMÜ taban puanlarındaki dalgalanmaların sebepleri nelerdir?

ÇOMÜ taban puanlarındaki dalgalanmalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) başvurularının sonuçlandırıldığı süreçte oluşan puan değişikliklerini ifade etmektedir. Bu dalgalanmaların birçok farklı sebebi bulunmaktadır ve genellikle yıllar içinde farklı faktörlerden etkilenerek ortaya çıkarlar.

Birinci sebep olarak, her yıl üniversiteye başvuran öğrencilerin sayısındaki değişiklikler gösterilebilir. Örneğin, bir yıl belirli bir bölüme yoğun başvuru olabilirken, diğer bir yıl bu talep azalabilir. Bu durumda, taban puanları da buna bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Aynı şekilde, bir bölümün popülaritesi veya iş imkanlarındaki değişiklikler de taban puanlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Diğer bir etken ise üniversitenin kontenjan durumudur. Kontenjan, bir bölümde kaç öğrenci alınacağını belirleyen bir faktördür. Bu kontenjanlar her yıl farklılık gösterebilir ve bazı yıllarda artabilirken bazı yıllarda azalabilir. Kontenjanların değişimi de taban puanlarındaki dalgalanmalara yol açabilir.

 • Öğrenci talepleri
 • Bölümün popülaritesi
 • İş imkanlarındaki değişiklikler
Yıl Taban Puanı Kontenjan
2019 480 50
2020 450 60
2021 490 40

Yukarıda görüldüğü gibi, taban puanlarında dalgalanmaların olduğu ve bu dalgalanmaların öğrenci talepleri, bölümün popülaritesi ve iş imkanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı açıktır. Diğer faktörlerin de etkisi olabilir ancak bu üç faktör genellikle en önemli olanlardır. Dolayısıyla, öğrenciler taban puanlarını tercih yaparken dikkate almalı ve bu dalgalanmaların sebeplerini anlamaya çalışmalıdır.

İlginizi Çekebilir;  Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi Taban Puanları

2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarına etki edebilecek faktörler

2024 yılına girerken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) aday öğrenciler için önemli bir tercih noktasıdır. Öğrencilerin üniversite tercihlerinde en belirleyici faktörlerden biri olan taban puanları, her yıl değişkenlik göstermektedir. Peki, 2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarına etki edebilecek faktörler nelerdir?

Öncelikle, üniversitelerde taban puanları belirlerken birden fazla faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Bu faktörlerin başında, o yıl başvuru yapan öğrenci sayısı gelmektedir. Her yıl artan öğrenci talebi, taban puanlarında artışa neden olabilmektedir. Özellikle popüler bölümlerdeki yoğun talep, taban puanlarını yüksek seviyelere çekebilir.

Bunun yanı sıra, öğrenci tercihlerinin de taban puanlarına etkisi büyüktür. Her yıl tercih edilen bölümler değişebilmekte ve bu durum taban puanlarını etkileyebilmektedir. Örneğin, bir yıl önce popüler olan bir bölümün tercih edilmemesi, taban puanının düşmesine neden olabilir.

Diğer bir etken ise üniversitenin kontenjan durumudur. Her bölüm için belirlenen kontenjanlar, taban puanının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Kontenjanların az olması, taban puanlarının yüksek olmasına sebep olabileceği gibi, fazla kontenjanın bulunması da taban puanlarının düşmesine yol açabilir.

 • Öğrenci talebi
 • Öğrenci tercihleri
 • Kontenjan durumu
Faktörler Etkisi
Öğrenci talebi Artan öğrenci talebi taban puanlarını yükseltebilir.
Öğrenci tercihleri Değişen tercihler, taban puanlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Kontenjan durumu Az kontenjan taban puanlarını yükseltirken, fazla kontenjan taban puanlarını düşürebilir.

Sık Sorulan Sorular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nedir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye’nin Çanakkale ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1992 yılında kurulmuş olan üniversite, çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇOMÜ taban puanları nasıl belirlenir?

ÇOMÜ taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir. YKS’deki puan türleriyle başvuran öğrencilerin tercih ettikleri programlara göre en düşük puanlar taban puan olarak nitelendirilir. Taban puanları, başvuran öğrencilerin sıralamalarına ve tercih ettikleri programların kontenjanlarına göre de değişiklik gösterebilir.

Taban puanlarının önemi nedir?

Taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşme başarısını belirlemek için önemli bir ölçüttür. Yüksek puan elde eden öğrenciler tercih ettikleri programlara yerleşme şansını artırırken, düşük puan alan öğrencilerin tercih yapacakları programlarla ilgili seçenekleri sınırlanabilir. Taban puanları aynı zamanda üniversitelerin popülerlik ve kalite düzeyini de yansıtabilir.

ÇOMÜ taban puanları 2024 yılında ne durumda?

2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarının nasıl olacağına dair kesin bir bilgi yoktur. Taban puanları her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına ve başvuran öğrenci sayısına göre belirlendiği için değişebilir. 2024 yılında tercih edilen programların kontenjanları, başvuran öğrenci sayısı ve sıralamaları, taban puanlarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hangi Bölümleri İçermektedir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, çok sayıda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda çeşitli bölümlere sahiptir. Bazı örnek bölümler şunlardır: Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği vb.), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme, Ekonomi vb.), Eğitim Fakültesi (İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği vb.), Fen-Edebiyat Fakültesi (Kimya, Biyoloji vb.)

Taban puanları öğrenci tercihlerini nasıl etkiler?

Taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken hangi programları seçebileceklerini belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek puan alan öğrenciler, tercih ettikleri programları daha rahat şekilde seçme imkanına sahip olurken, düşük puan alan öğrencilerin tercih seçenekleri daha sınırlı olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin taban puanlarını takip etmek ve tercihlerini buna göre yapmak önemlidir.

ÇOMÜ taban puanlarına başvuran öğrenci sayısı nasıl değişiyor?

ÇOMÜ taban puanlarına başvuran öğrenci sayısı her yıl değişiklik gösterebilir. ÖSYM tarafından yapılan sınavların zorluk düzeyi, ÇOMÜ’ye olan başvuru talebi, tercih edilen programların kontenjanları gibi faktörler, başvuran öğrenci sayısında dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle popüler ve sınırlı kontenjanlara sahip programlara olan talep, taban puanlarının artmasına neden olabilir.

ÇOMÜ taban puanlarındaki dalgalanmaların sebepleri nelerdir?

ÇOMÜ taban puanlarında dalgalanmalara neden olan birkaç faktör vardır. Bunlar arasında ÖSYM’nin sınav sistemi ve zorluk düzeyi, öğrencilerin tercih etme eğilimleri, başvuru sayısı ve bölümlerin kontenjanları yer alır. Örneğin, bir yıl bir programın talebi artabilir ve kontenjanı dolabilirken, bir sonraki yıl talep düşebilir ve taban puanı da düşebilir.

2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarına etki edebilecek faktörler

2024 yılında ÇOMÜ taban puanlarına etki edebilecek birkaç faktör bulunmaktadır. ÖSYM’nin sınav sisteminde veya soru dağılımında yapacağı değişiklikler, öğrencilerin başvuru tercihleri, üniversitenin kontenjanları ve programlar arasındaki talep değişiklikleri gibi faktörler, taban puanlarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.