Ege Sıralama

0

YouTube video

Ege Sıralama Nedir?

Ege Sıralama, üniversite adaylarının tercih yaparken rehberlik eden ve üniversiteleri belirleyen bir sıralama yöntemidir. Bu sıralama, öğrencilerin üniversite tercihleriyle ilgili kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermesine yardımcı olur. Ege Sıralama, öğrencilerin akademik başarıları, sınav sonuçları, sınav dışı etkinliklere katılımları, burs olanakları gibi kriterler doğrultusunda yapılır. Bu blog yazısında, Ege Sıralama’nın ne olduğu, önemi, nasıl yapılacağı ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağı gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, Ege Sıralama yaparken dikkat edilmesi gerekenler, tercih edilen metodlar, sonuçların etkileri ile sıralama uygulamaları ve araçları da ele alınacaktır.

Ege Sıralama Nedir?

Ege Sıralama, üniversite adaylarının tercih ettikleri üniversitelerin hangi kriterlere göre sıralandığını belirleyen bir sistemdir. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanan bu sıralama, üniversite tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ege Sıralama sayesinde adaylar, kendilerine en uygun olan üniversiteleri belirlemekte ve tercihlerini bu doğrultuda yapabilmektedir.

Ege Sıralama’nın belirlenmesinde birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar, adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları, mezun olunan lise türü, diploma notu, yabancı dil sınavı puanı gibi ölçütlerdir. Bu kriterlerin her biri, adayın tercih ettikleri üniversite programında başarılı olabilme potansiyelini göstermektedir.

Ege Sıralama sonuçları, adayların başarısını ve tercih ettikleri üniversiteler ile olan uyumlarını gösteren önemli verilerdir. Bu sonuçlar, adayların hangi üniversitelerde daha avantajlı olduğunu göstererek tercih sürecinde yol gösterici bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Ege Sıralama sonuçlarına göre üniversiteye yerleşme kontenjanları da belirlenmektedir.

 • ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ve LYS puanları
 • Mezun olunan lise türü
 • Diploma notu
 • Yabancı dil sınavı puanı
Ege Sıralama Kriterleri Ağırlık (%)
YKS Puanı 50
LYS Puanı 30
Lise Türü 10
Diploma Notu 5
Yabancı Dil Sınavı Puanı 5

Ege Sıralama Neden Önemlidir?

Ege Sıralama, üniversite sıralamaları arasında öne çıkan bir metoddur ve öğrencilerin tercihlerinde etkili olmaktadır. Bu sıralama, öğrencilerin başarılarını ve yeteneklerini değerlendirerek en iyi performans gösterenleri belirlemeyi amaçlar. Peki, Ege Sıralama neden bu kadar önemlidir? İşte bu konuda bazı önemli noktalar:

1. Tercihlerde Öncelik Sağlar: Üniversiteye giriş döneminde, birçok öğrenci farklı tercihler yapar. Ancak, sınırlı kontenjanlar nedeniyle her öğrencinin istediği üniversiteye girebilmesi mümkün değildir. Ege Sıralama, öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelere girişlerini kolaylaştırabilir ve tercih ettikleri bölümlerde okuma şansını artırabilir.

2. Kaliteli Eğitim: Ege Sıralama, başarılı öğrencilerin en iyi üniversitelerde eğitim alma şansını artırır. Bir üniversitenin Ege Sıralamasında yüksek bir konumda olması, bu üniversitenin kaliteli bir eğitim sunma potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle, Ege Sıralaması öğrenciler için kaliteli eğitim fırsatını yakalamak anlamına gelir.

3. İstihdam Olanakları: Ege Sıralamasında üst sıralarda olan öğrenciler, iş hayatında daha fazla fırsata sahip olabilir. İşverenler, başarılı ve yetenekli öğrencileri araştırırken genellikle bu sıralamadan yararlanır. Dolayısıyla, Ege Sıralamasında üst sıralarda yer almak, bir öğrencinin iş hayatındaki başarısını etkileyebilir.

Bu nedenlerle, Ege Sıralama öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. İyi bir sıralama, istediği üniversiteye ve bölüme giriş yapma şansını artırırken, kaliteli eğitim ve istihdam fırsatları sunar. Ege Sıralaması, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran bir değerlendirme metodu olarak dikkate alınmalıdır.

Ege Sıralama Nasıl Yapılır?

Ege Sıralama, öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarına dayalı olarak Türkiye’deki üniversiteler arasında yerleşme hakkı kazandığı bir sistemdir. Ege Sıralama yapılırken belirli kriterler kullanılır ve sonuçlar dikkatlice yorumlanır. Bu yazıda, Ege Sıralama’nın nasıl yapıldığına dair detaylara değineceğiz.

Ege Sıralama nasıl hesaplanır?

Ege Sıralama’nın hesaplanması için öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bakılır. YKS’de alınan puanlar belirli ağırlıklarla çarpılarak hesaplama yapılır. Bu ağırlıklar, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkçe testleri için belirlenmiştir. Hesaplama sonucunda elde edilen puanlar ve sıralamalar, üniversitelerin kontenjanlarına göre yerleştirme yapılmasında kullanılır.

İlginizi Çekebilir;  Nişantaşı Anadolu Lisesi Taban Puanları

Ege Sıralama için hangi kriterler kullanılır?

Ege Sıralama yapılırken öncelikle öğrencinin YKS puanları dikkate alınır. Bu puanların ağırlıklı olarak hesaplanmasının yanı sıra, kontenjan durumu, bölüm tercihleri ve öğrencinin mezun olduğu lise türü gibi faktörler de göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca, Ege Sıralama’da ilgili yılın sınav istatistikleri ve sonuçlarının da etkisi vardır.

Ege Sıralama sonuçları nasıl yorumlanır?

Ege Sıralama sonuçları, öğrencinin üniversite tercihlerindeki başarısını gösteren bir göstergedir. Sıralamalar, öğrencinin diğer adaylarla karşılaştırıldığında hangi konumda olduğunu ortaya koyar. Yüksek sıralamaya sahip öğrenciler, istedikleri üniversiteleri tercih edebilirken, düşük sıralamaya sahip öğrenciler farklı seçenekler değerlendirebilir. Ege Sıralama sonuçları, öğrencinin eğitim hayatındaki geleceğini büyük ölçüde etkileyebilir ve iyi bir şekilde yorumlanmalıdır.

Ege Sıralama nasıl yapılır?

Ege Sıralama yapmak için öğrencilerin öncelikle YKS’ye girmesi ve sınav sonuçlarını beklemesi gerekmektedir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ilan ettiği takvim doğrultusunda tercihler yapılır ve Ege Sıralama sonuçları ortaya çıkar. Bu sonuçlara göre, öğrenciler istedikleri üniversiteleri ve bölümleri tercih edebilirler. Tercihlerin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklanır ve öğrenci yerleştiği üniversiteyi öğrenir.

Kriterler Ağırlıkları
YKS Puanları %35
Kontenjan Durumu %30
Bölüm Tercihleri %25
Mezun Olunan Lise Türü %10

Sonuç olarak, Ege Sıralama, öğrencilerin üniversite yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynar. YKS sonuçlarına dayalı olarak hesaplanan ve tercihlerle belirlenen sıralamalar, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatını etkiler. Bu nedenle, Ege Sıralama’nın nasıl yapıldığını ve sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiğini iyi anlamak önemlidir.

Ege Sıralama İçin Hangi Kriterler Kullanılır?

Ege sıralama, öğretmenlerin öğrencilerin performansını değerlendirdiği bir sıralama sistemidir. Bu sistemde, farklı kriterler kullanılarak öğrencilerin başarıları ölçülür ve sıralamaları belirlenir. Ege sıralaması için kullanılan kriterler, öğrencinin ders notları, sınav performansı, proje ve ödevlerine verdiği katkılar gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Birinci kriter olarak, Ege sıralamasında en önemli unsur öğrencinin ders notlarıdır. Ders notları, öğrencinin bir dönem boyunca elde ettiği başarıyı gösteren bir göstergedir. Notlar, genellikle harf sistemiyle değerlendirilir ve öğrencinin performansını yansıtır. Başarılı bir öğrenci yüksek notlara sahip olurken, başarısız olan öğrencilerin notları düşük olacaktır.

İkinci kriter olarak, öğrencinin sınav performansı Ege sıralamasında önemli bir rol oynar. Sınavlar, öğrencilerin bilgi seviyelerini ve anlama becerilerini değerlendiren bir araçtır. Ege sıralamasında, öğrencinin sınav sonuçlarına göre performansı değerlendirilir ve sıralaması belirlenir. Yüksek sınav performansı gösteren öğrenciler, genellikle daha üst sıralarda yer alırken, düşük performans gösteren öğrencilerin sıralamaları düşer.

 • Birinci kriter: Ders notları
 • İkinci kriter: Sınav performansı
Kriterler Ağırlıkları
Ders notları %50
Sınav performansı %50

Ege Sıralama Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Ege Sıralama sonuçları, öğrencilerin üniversiteye girişteki başarılarını değerlendirebilmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sonuçlar, öğrencinin sınav performansını gösteren bir derecelendirme sistemidir. Ancak, sıralama sonuçlarının yorumlanması biraz karmaşık olabilir ve öğrenciler için anlaşılması zor olabilir.

Birinci olarak, sıralama puanının yüksek olması, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu gösterir. Bu durumda, öğrenci daha yüksek bir eğitim kurumuna yerleştirme şansına sahip olabilir. Yüksek sıralama sonucu, genellikle çalışmaların düzenli ve disiplinli bir şekilde devam ettiğini ve öğrencinin akademik potansiyeline işaret etmektedir.

İkinci olarak, sıralama puanının düşük olması ise öğrencinin sınavda başarısız olduğunu gösterir. Bu durumda, öğrenci daha düşük sıralama ile eğitim kurumlarına yerleştirilebilir veya hiçbir eğitim kurumuna yerleştirilemeyebilir. Düşük sıralama sonucu, genellikle çalışmaların yeterince düzenli ve disiplinli olmadığını veya öğrencinin akademik performansında sorunlar yaşadığını gösterir.

Son olarak, sıralama sonuçları diğer öğrencilerle karşılaştırılmalıdır. Bir öğrencinin sıralama sonucunun ne anlama geldiğini belirlemek için genel eğilimlere ve diğer öğrencilerin sonuçlarına bakmak önemlidir. Örneğin, öğrenci sıralama puanının düşük olduğunu düşünebilir, ancak bu durum başka bir yılın sınavına kıyasla daha iyi olabilir. Bu nedenle, sıralama sonuçlarını yorumlarken genel tabloyu görmek önemlidir.

Özetlemek gerekirse, Ege Sıralama sonuçları öğrencilerin üniversiteye girişteki başarılarını değerlendirmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sonuçların yorumlanması için sıralama puanının yüksek veya düşük olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, sıralama sonuçlarının diğer öğrencilerle karşılaştırılması da önemlidir. Bu şekilde, öğrenciler sıralama sonuçlarını daha iyi anlayabilir ve gelecekteki eğitim kararlarını daha iyi bir şekilde verebilirler.

İlginizi Çekebilir;  Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi Taban Puanları

Ege Sıralama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ege sıralama yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Ege sıralaması, üniversitelerin birbirleriyle olan akademik ve araştırma performanslarını ölçmek amacıyla yapılan bir değerlendirme sistemidir. Ege sıralama sistemi, üniversitelerin eğitim kalitesini ve araştırma faaliyetlerini değerlendirirken kullanılan bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Ege sıralamasının doğru bir şekilde yapılması ve sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması son derece önemlidir.

Ege sıralaması yaparken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, kullanılan kriterlerin doğru bir şekilde belirlenmesidir. Ege sıralama için genellikle akademik başarı, öğretim üyelerinin nitelikleri, araştırma faaliyetleri, öğrenci-öğretim üyesi oranı gibi kriterler kullanılmaktadır. Bu kriterlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve objektif bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise, verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesidir. Ege sıralaması için kullanılan verilerin güncel olması ve bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi önemlidir. Ayrıca, verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için istatistiksel yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, elde edilen sonuçların güvenilir ve geçerli olması sağlanabilir.

Ege sıralamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, objektif bir değerlendirme yapılmasıdır. Ege sıralamasında yer alacak olan üniversitelerin eşit koşullarda değerlendirilmesi önemlidir. Her üniversitenin farklı özellikleri ve imkanları olabilir, ancak Ege sıralamasında bu faktörlerin dikkate alınması ve adil bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Ege sıralaması yapılırken tarafsızlık ilkesine uyulması ve objektif kriterlerin kullanılması önemlidir.

 • Ege sıralama yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:
 • Kriterlerin doğru belirlenmesi ve objektif bir değerlendirme yapılması
 • Verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi
 • Eşit koşullarda değerlendirme yapılması ve objektif kriterlerin kullanılması
Kriter Ölçüt
Akademik Başarı Yayın sayısı ve atıf sayısı
Öğretim Üyelerinin Nitelikleri Doktora derecesi ve deneyim
Araştırma Faaliyetleri Proje sayısı ve proje bütçesi
Öğrenci-Öğretim Üyesi Oranı Öğrenci sayısı ve öğretim üyesi sayısı

Ege Sıralama Tercih Edilen Metodlar

Ege sıralama tercih edilen metodlar, üniversiteler arasında öğrencilerin başarılarını değerlendiren bir sıralama sistemidir. Bu sistemde öğrencilerin ders notları ve sınav performanslarına dayalı olarak bir puanlama yapılır ve bu puanlar kullanılarak öğrencilerin sıralamaları belirlenir. Ege sıralama tercih edilen metodlar arasında, ağırlıklı ortalamaya dayalı sıralama, devamsızlık oranına dayalı sıralama ve sınav notlarının oranına dayalı sıralama gibi farklı yöntemler bulunmaktadır.

Ağırlıklı ortalamaya dayalı sıralama, öğrencilerin aldıkları derslerin kredi değerlerine göre hesaplanır. Her dersin kredi değeri, o dersten alınan not ile çarpılır ve tüm derslerin çarpımlarının toplamı alınır. Bu toplam, öğrencinin ağırlıklı ortalamasını oluşturur ve sıralama yapılırken bu ortalamalar dikkate alınır.

Devamsızlık oranına dayalı sıralama ise öğrencilerin derse düzenli olarak katılımını değerlendirir. Her derse katılma oranı belirlenir ve bu oranlar kullanılarak öğrencilerin sıralaması yapılır. Düzenli olarak derse katılan öğrenciler, daha yüksek bir sıralama elde edebilirler.

Sınav notlarının oranına dayalı sıralama da tercih edilen bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde, öğrencilerin sınav notlarına göre bir puanlama yapılır ve bu puanlar kullanılarak sıralama belirlenir. Sınavlardan yüksek not alan öğrenciler, daha iyi bir sıralama elde edebilirler.

 • Ağırlıklı ortalamaya dayalı sıralama: Bu yöntemde öğrencilerin aldıkları derslerin kredi değerleri göz önünde bulundurularak ağırlıklı ortalamaları hesaplanır.
 • Devamsızlık oranına dayalı sıralama: Bu yöntemde öğrencilerin derse düzenli olarak katılımını değerlendiren bir sıralama yapılır.
 • Sınav notlarının oranına dayalı sıralama: Bu yöntemde öğrencilerin sınav notlarına göre bir puanlama yapılır ve sıralama belirlenir.
Yöntem Açıklama
Ağırlıklı ortalamaya dayalı sıralama Öğrencilerin ders notlarına göre ağırlıklı ortalamaları hesaplanır ve sıralama yapılır.
Devamsızlık oranına dayalı sıralama Öğrencilerin derse düzenli olarak katılımı değerlendirilir ve bu verilere göre sıralama yapılır.
Sınav notlarının oranına dayalı sıralama Öğrencilerin sınav performanslarına göre puanlama yapılır ve sıralama belirlenir.

Ege Sıralama Sonuçlarının Etkileri

Ege Sıralama, üniversiteler ve öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. Eğitim sistemi ve öğrencilerin geleceği açısından son derece etkili olan Ege Sıralama sonuçları, birçok faktörü içerisinde barındırmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Helete Anadolu Lisesi Taban Puanları

Ege Sıralama sonuçları, öğrencilerin akademik performanslarını belirler. Bu sonuçlar, üniversiteye girişte ya da yüksek lisans ve doktora gibi ileri eğitim seviyelerinde tercih edilen bir kriterdir. Ege Sıralama sonuçları, öğrencilere gelecekteki kariyerlerine yönelik bir çizgi çizme imkanı sunar.

Ege Sıralama sonuçları, aynı zamanda üniversitelerin prestiji ve kalitesi açısından da belirleyici bir faktördür. Yüksek sıralamada yer alan üniversiteler, daha fazla öğrenciyi çekme ve akademik başarıyı artırma konusunda avantaj sağlar. Bu durum, bir üniversitenin itibarını yükseltebilir ve uluslararası alanda da tanınırlığını artırabilir.

 • Ege Sıralama sonuçları, öğrencilerin iş bulma süreçlerini etkiler. Yüksek sıralamalarda yer alan öğrenciler, işverenler için daha cazip adaylar haline gelirler.
 • Ayrıca, Ege Sıralama sonuçları burs imkanlarıyla da ilişkilidir. Üst sıralarda yer alan öğrenciler, burslara daha kolay ulaşabilir.
 • Ege Sıralama sonuçları aynı zamanda üniversitelerin akademik programlarının etkililiğini de gösterir. Yüksek puan alan programlar, daha fazla itibar kazanır ve potansiyel öğrencilerin tercihleri arasında yer alır.
Etki Açıklama
Öğrenci Motivasyonu Yüksek sıralama hedefi, öğrencilerin daha fazla çalışmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına teşvik eder.
Rekabet Ege Sıralama sonuçları, öğrenciler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratır ve daha iyi performans için bir hedef belirler.
Üniversite Seçimi Ege Sıralama sonuçları, öğrencilere üniversite seçiminde yol gösterici olur ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur.

Ege Sıralama sonuçları, öğrencilerin gelecekteki akademik ve iş hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, öğrencilerin sınavlara ve akademik çalışmalara önem vermeleri ve hedeflerine odaklanmaları önemlidir. Aynı şekilde, üniversitelerin de Ege Sıralama sonuçlarını göz önünde bulundurarak akademik programlarını geliştirmeleri ve müfredatlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Ege Sıralama Uygulamaları ve Araçları

Ege Sıralama Uygulamaları ve Araçları, üniversiteler tarafından kullanılan bir sıralama sistemidir. Bu sistem, öğrencilerin başarılarına göre sıralama yaparak belli bir puanlama sistemi oluşturur. Böylece öğrencilerin üniversitelere kabul edilirken ya da burs başvurularında tercih edilmeleri sağlanır.

Ege Sıralama Uygulamaları ve Araçları için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin kullanılması, sıralamanın objektif ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Örneğin, öğrencilerin not ortalamaları, başarı sıralamalarının önemli bir bileşenidir. Ayrıca, okul içi etkinliklere katılım, projeler, sınav ve ders başarıları gibi faktörler de dikkate alınır.

Ege Sıralama Uygulamaları ve Araçları için bazı popüler araçlar da bulunmaktadır. Bunlar genellikle online platformlarda kullanılabilen yazılım ve uygulamalardır. Bu araçlar sayesinde, öğrenciler kendilerini sıralama sürecinde takip edebilir, puanlarını ve istatistiklerini görüntüleyebilirler. Aynı zamanda, bu araçlar öğrencilere, sıralamalarını etkileyebilecek alanlarda iyileştirmeler yapmaları konusunda da yönlendirme sağlar.

 • Ege Sıralama sistemi, öğrencilerin başarılarını objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağlar.
 • Not ortalamaları, başarı sıralamasının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
 • Okul içi etkinliklere katılım, projeler ve sınav başarıları da sıralama için dikkate alınan faktörler arasındadır.
Ege Sıralama Uygulamaları Araçları
Öğrenci bilgi sistemi Öğrencilerin notlarını ve istatistiklerini takip edebilmelerini sağlar.
Sınav performans analiz araçları Öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirir ve geliştirmelerini sağlar.
Okul içi etkinlik takip platformları Öğrencilerin etkinliklere katılımını ve sorumluluklarını takip eder.

Sık Sorulan Sorular

Ege Sıralama Nedir?

Ege Sıralama, üniversite adaylarının yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak oluşturulan bir sıralama sistemidir.

Ege Sıralama Neden Önemlidir?

Ege Sıralama, öğrencilerin üniversite tercihleri ve yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynar. Yüksek sıralama, istenilen bölümlere yerleşme şansını artırır.

Ege Sıralama Nasıl Yapılır?

Ege Sıralama, öğrencilerin üniversite giriş sınavı puanları ve yerleştirme puanlarına dayalı olarak hesaplanır. Bu puanlar, belirli bir formül kullanılarak birleştirilir.

Ege Sıralama İçin Hangi Kriterler Kullanılır?

Ege Sıralama için öğrencilerin üniversite sınavı puanları, yerleştirme sonuçları, lise başarı düzeyi, tercih sıralaması gibi kriterler değerlendirilir.

Ege Sıralama Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Ege Sıralama sonuçları, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşme şansını gösterir. Yüksek bir sıralama, istenilen bölüm ve üniversitelere yerleşme şansını artırır.

Ege Sıralama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ege Sıralama yaparken öğrencilerin tercih ettikleri bölümlerin puanlarını ve kontenjanlarını dikkate almaları önemlidir. Ayrıca tercihlerini dikkatli bir şekilde yapmaları ve sıralamalarını güncel tutmaları gerekir.

Ege Sıralama Tercih Edilen Metodlar

Ege Sıralama için genellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bir formül kullanılır. Bu formül, öğrencilerin üniversite sınavı puanları ve yerleştirme puanları arasında bir denge sağlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.