Erciyes Üniversitesi Sıralama

0

YouTube video

Erciyes Üniversitesi, Kayseri’de bulunan bir üniversite olup, köklü bir tarihçeye sahiptir ve önemli bir misyonu bulunmaktadır. Akademik birimleri ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunarken, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarıyla da adından söz ettirmektedir. Üniversite, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel bir merkez olmanın yanı sıra, devlet tarafından sağlanan destekler ve burs imkanlarıyla da öğrencilere katkı sağlamaktadır. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanırken, öğrenci kulüpleri ve örgütleri ile de aktif bir öğrenci yaşamı sunmaktadır. Üniversitede bulunan zengin kütüphane ve kaynak imkanları ise öğrencilerin araştırma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Mezunlarının iş olanakları ve kariyer hedefleri de Erciyes Üniversitesi’nin başarısının bir göstergesidir. Bu blog yazısında, Erciyes Üniversitesi’nin tarihçesi, misyonu, akademik birimleri, başarıları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, destekler ve burs imkanları, sosyal ve kültürel etkinlikleri, öğrenci kulüpleri ve örgütleri, kütüphaneler ve kaynak imkanları, mezunlarının iş olanakları ve kariyer hedefleri gibi konular ele alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi’nin tarihçesi ve misyonu

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye’de yer alan bir devlet üniversitesidir. 1978 yılında kurulan üniversite, Türkiye’nin en köklü ve başarılı üniversitelerinden biridir. Erciyes Üniversitesi’nin kuruluş amacı, bölgeye kaliteli eğitim ve araştırma imkanı sağlamak ve bilgiyi toplumun hizmetine sunmaktır.

Erciyes Üniversitesi’nin tarihçesi, 1964 yılında Kayseri Yüksek Öğretmen Okulu olarak başlamaktadır. Daha sonra bu okul, 1973 yılında Kayseri Eğitim Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılmış ve 1978 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır. Üniversitenin adı, Kayseri’nin etkileyici dağı olan Erciyes Dağı’ndan gelmektedir.

Erciyes Üniversitesi’nin misyonu, öğrencilere mesleki ve akademik bilgi ile donanım sağlayarak onları toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli bireyler haline getirmektir. Üniversitenin bir diğer misyonu ise bilimsel araştırmaya dayalı özgün çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarla toplumsal sorunlara çözümler üretmektir.

 • Kuruluş: 1978
 • Tür: Devlet Üniversitesi
 • Öğrenci Sayısı: 50.000’den fazla öğrenci
 • Akademik Birimler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri: Erciyes Üniversitesi, birçok ulusal ve uluslararası üniversite ve kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
Akademik Birimler Bölüm Sayısı
Fen-Edebiyat Fakültesi 12
Mühendislik Fakültesi 9
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5
Diş Hekimliği Fakültesi 1

Erciyes Üniversitesi’nin akademik birimleri

Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, çeşitli akademik birimler aracılığıyla öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunmaktadır.

Akademik Birimler:

 • Fen Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi’nin akademik birimleri arasında sayıca fazla olan fakülteler, öğrencilere çeşitli disiplinlerde eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Fen Fakültesi, matematikten kimyaya geniş bir yelpazede bilimsel alanlarla ilgilenen öğrenciler için cazip bir seçenektir. Eczacılık Fakültesi ise farmasi ve ilaç bilimlerine ilgi duyan öğrencileri ağırlamaktadır. Tıp Fakültesi, sağlık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için prestijli bir tercih olabilir. Hukuk Fakültesi ise hukuk bilimiyle ilgili eğitim almak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ekonomi ve işletme alanlarında ilgili öğrencileri eğitirken, Edebiyat Fakültesi ise sosyal bilimlere ve edebiyata ilgi duyan öğrencilere hitap etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi, hem fen hem de sosyal bilimler alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Tarih Öğretmenliği Taban Puanları 2024
Akademik Birim Eğitim Alanları Eğitim Süresi
Tıp Fakültesi Tıp, Sağlık Bilimleri 6 yıl
Eczacılık Fakültesi Eczacılık, Farmasi 5 yıl
Hukuk Fakültesi Hukuk 4 yıl

Erciyes Üniversitesi, akademik birimler arasında sağladığı geniş kapsamlı eğitim olanakları ve çeşitli disiplinlerde öğrencilere sunulan eğitim programlarıyla öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun bir eğitim almasını hedeflemektedir.

Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarıları

Erciyes Üniversitesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış olan köklü bir eğitim kurumudur. Üniversitenin başarıları, akademik çalışmalardan spor faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede kendini göstermektedir.

Ulusal başarılar arasında, öğrencilerin bilimsel araştırmalar ve projelerle elde ettikleri ödüller ön plana çıkmaktadır. Erciyes Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen ulusal yarışmalarda farklı alanlarda birçok birincilik ve başarı elde etmişlerdir. Ayrıca, üniversitenin akademik birimleri arasındaki iş birliği ve disiplinlerarası projeler de önemli bir paya sahiptir. Bu sayede, bilimsel araştırmalar ve projeler ulusal platformda adından söz ettirmekte ve ödüllerle taçlandırılmaktadır.

Uluslararası başarılar ise, Erciyes Üniversitesi’nin uluslararası alanda prestijli üniversitelerle yapmış olduğu iş birlikleri ve ortak projelerle elde edilmektedir. Üniversite, öğrenci ve akademisyen değişim programları sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere ve akademisyenlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayede, farklı kültürler arası etkileşim sağlanmakta ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmaktadır. Ayrıca, uluslararası bilimsel kongrelerde sunulan araştırmalar, yayınlanan uluslararası makaleler ve projeler de üniversitenin uluslararası başarıları arasında yer almaktadır.

 • Ulusal başarılar: Öğrencilerin bilimsel araştırmalar ve projelerde elde ettikleri ödüller.
 • Uluslararası başarılar: Prestijli üniversitelerle yapılan iş birlikleri, değişim programları ve uluslararası bilimsel etkinliklerde elde edilen başarılar.
Örnek Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Tarih Proje/Kongre Başarı
2020 Uluslararası Mühendislik Kongresi En İyi Bildiri Ödülü
2019 TÜBİTAK Bölgesel Kalkınma Projeleri Yarışması 1.lik Ödülü
2018 Ulusal Genç Bilim İnsanları Kongresi En İyi Sunum Ödülü

Erciyes Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Erciyes Üniversitesi, akademik başarılarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bu başarıların temelini oluşturur. Araştırma, bilgiyi keşfetmek, anlamak ve mevcut bilgilere yeni bilgiler eklemek amacıyla yapılan sistematik bir çalışmadır. Geliştirme ise mevcut bilgilerin kullanılarak yeni ürünlerin, hizmetlerin veya teknolojilerin geliştirilmesi anlamına gelir. Erciyes Üniversitesi, hem ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak hem de uluslararası alanda rekabetçi olmak için önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Erciyes Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak sağlık, bilim ve teknoloji alanlarına odaklandığını söyleyebiliriz. Üniversite bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezleri bu alanlarda aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Biyomedikal araştırmalar, hastalıkların nedenlerini ve tedavilerini analiz etmek amacıyla yapılan önemli çalışmalardır. Bunun yanında teknoloji geliştirme projeleri, ileri teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlar.

Erciyes Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sağlanan ulusal ve uluslararası destekler oldukça değerlidir. Üniversite, bilimsel projelere finansal destek sağlamak üzere çeşitli kaynaklardan fonlar elde etmektedir. Bunun yanı sıra, araştırmaların yürütülmesi için gerekli olan araştırma ekipmanlarına ve laboratuvarlara sahiptir. Bu kaynaklar, araştırmacıların ihtiyaç duydukları imkanları sağlayarak kaliteli çalışmalar yapmalarını mümkün kılar.

Erciyes Üniversitesi’nin devlet tarafından sağlanan destekler ve burs imkanları

Erciyes Üniversitesi, öğrencilerine eğitim hayatlarında destek olmak adına çeşitli devlet tarafından sağlanan destekler ve burs imkanları sunmaktadır. Bu destekler, öğrencilerin maddi zorluklarını hafifletmek ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla sağlanmaktadır.

Bunlardan ilki, devlet tarafından verilen KYK burslarıdır. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla hükümet tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. KYK bursları, öğrencinin eğitimine ve yaşam giderlerine katkıda bulunur ve başarılı öğrencilere verilmektedir. Burs almak için belirli bir akademik başarı düzeyine sahip olmak gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Açıköğretim Bölümleri Ve Puanları

Bunun yanı sıra, Erciyes Üniversitesi de kendi burs imkanları sunmaktadır. Eğitim kalitesini yükseltmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla üniversite bünyesinde çeşitli burs programları bulunmaktadır. Bu burs programları, öğrencinin akademik başarısına, ihtiyaç durumuna ve diğer kriterlere göre belirlenmektedir. Erciyes Üniversitesi’nin burs imkanlarından yararlanmak için üniversitenin web sitesinden başvuru şartlarını ve sürecini takip edebilirsiniz.

Ayrıca, devlet tarafından sağlanan desteklerden biri de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredileridir. KYK kredileri, öğrencilere eğitim masraflarını karşılamaları için düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediler, öğrencilerin eğitim sürecinde maddi açıdan rahatlamalarını sağlamakta ve borçlarını mezun olduktan sonra ödemektedirler. KYK kredisi başvuruları, KYK’nın belirlediği tarihler arasında yapılmaktadır.

 • Devlet tarafından sağlanan destekler ve burs imkanları:
 • – KYK bursları
 • – Erciyes Üniversitesi bursları
 • – KYK kredileri
Destek/Burs İmkanı Eligibility Criteria Basvuru Süreci
KYK bursları Akademik başarı, ihtiyaç durumu KYK web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir
Erciyes Üniversitesi bursları Akademik başarı, ihtiyaç durumu, diğer kriterler Erciyes Üniversitesi web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir
KYK kredileri Öğrenci olma şartı, düşük gelir grubuna dahil olma KYK tarafından belirlenen tarihler arasında başvurular yapılabilir

Erciyes Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri

Erciyes Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri, öğrencilerin akademik hayatlarına renk katmak, kültürel alanda birikim sağlamak ve sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bir dizi etkinliği içerir. Bu etkinlikler, üniversitenin farklı birimleri ve öğrenci kulüpleri tarafından organize edilir ve öğrencilere çeşitli fırsatlar sunar.

Erciyes Üniversitesi Müzik Kulübü

Erciyes Üniversitesi Müzik Kulübü, öğrencilere bir enstrüman çalma veya şan eğitimi alma fırsatı sunar. Kulüp, düzenli olarak konserler, müzik festivalleri ve diğer performans etkinlikleri düzenleyerek üniversite genelinde müzik kültürünün yayılmasını sağlar. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, birlikte müzik yapmaları ve farklı müzik türleri hakkında bilgi edinmeleri için atölye çalışmaları da düzenler.

Erciyes Üniversitesi Sanat Galerisi

Erciyes Üniversitesi Sanat Galerisi, öğrencilere ve sanatseverlere güncel sanat eserlerini sergileme imkanı sunan bir mekandır. Galeri, her ay yerel ve ulusal sanatçıların eserlerini ağırlar ve öğrencilere sanatın farklı disiplinlerini keşfetme fırsatı verir. Ayrıca, öğrencilerin kendi sanat eserlerini sergilemeleri ve sanat projelerinde yer almaları için bir platform sağlar. Sanat galerisi, üniversiteye farklı bir renk katar ve sanatsever öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Erciyes Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri ve örgütleri

Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biridir. Üniversite, öğrencilere sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler sunarak öğrencilerin gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri ve örgütleri, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir. Bu kulüpler, öğrencilere sosyal yaşamda aktif olma fırsatı sunmakta ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlemektedir.

Öğrenci kulüpleri ve örgütleri arasında spor, sanat, kültür, bilim ve teknoloji gibi çeşitli kategoriler bulunmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarına uygun kulüplere katılarak hem hobilerini geliştirebilir hem de yeni arkadaşlıklar edinebilirler.

Erciyes Üniversitesi’nde bulunan kütüphaneler ve kaynak imkanları

Erciyes Üniversitesi, geniş kütüphane ve kaynak imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir akademik ortam sunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan kütüphaneler, öğrencilerin araştırma yapma, bilgi edinme ve akademik gelişimlerini destekleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kütüphanelerden biri olan Merkez Kütüphane, Erciyes Üniversitesi’nin başlıca bilgi kaynağıdır. Modern ve donanımlı yapısıyla öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara kolaylıkla erişebilmelerini sağlamaktadır. Merkez Kütüphane, geniş bir kitap ve dergi koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca, dijital ortamlarda erişilebilen elektronik kaynaklar da mevcuttur.

İlginizi Çekebilir;  Şavşat Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bunun yanı sıra, fakülte ve enstitüler bünyesinde de birçok kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, ilgili disiplinlerde derinlemesine araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere özel kaynaklar sunmaktadır. Öğrenciler, kütüphanelerdeki kitaplar, dergiler, tezler ve diğer akademik materyaller aracılığıyla bilgiye kolaylıkla erişebilmektedir.

 • Kaynak Çeşitliliği: Erciyes Üniversitesi kütüphaneleri, farklı akademik disiplinlere ve konulara odaklanan geniş bir kaynak çeşitliliğine sahiptir. Öğrenciler, ilgi alanlarına uygun kaynakları bulmak konusunda birçok seçeneğe sahiptir.
 • Dijital Kaynaklar: Erciyes Üniversitesi’nin kütüphaneleri, dijital dönüşümü benimseyerek öğrencilere dijital kaynaklara erişim imkanı sunmaktadır. Elektronik kitaplar, makaleler ve veritabanları gibi dijital materyaller öğrencilerin akademik çalışmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır.
 • Çalışma Alanları: Kütüphanelerde, öğrencilerin rahat ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri alanlar bulunmaktadır. Çalışma masaları, bilgisayarlar ve grup çalışma odaları gibi imkanlar, öğrencilerin akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri için mevcuttur.
Kütüphane Adı Konumu Hizmetleri
Merkez Kütüphane Üniversite Merkez Kampüsü Genel koleksiyon, arşiv, dijital kaynaklar
Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tıp Fakültesi Binası Tıp alanında özel koleksiyon, araştırma odaları
Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi Mühendislik Fakültesi Binası Mühendislik konularına yönelik kaynaklar

Erciyes Üniversitesi mezunlarının iş olanakları ve kariyer hedefleri

Erciyes Üniversitesi mezunlarının iş olanakları ve kariyer hedefleri, üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar ve mezunlarının başarılarıyla önemli bir konudur. Erciyes Üniversitesi, kendini sürekli geliştiren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini iş dünyasında başarılı olabilmeleri için donanımlı hale getirmeyi hedeflemektedir.

Erciyes Üniversitesi, çağdaş ve kaliteli bir eğitim anlayışıyla öğrencilerine birçok farklı alanda diploma programları sunmaktadır. Bu programlar, öğrencilere sağlam bir akademik temel ve geniş bir bilgi birikimi sağlamaktadır. Birçok farklı fakülte ve akademik birim bünyesinde sunulan bu programlar, öğrencilerin çeşitli sektörlerde iş bulma olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca üniversite, öğrencilerine staj ve işyeri deneyimi gibi fırsatlar da sunmaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda sağladığı başarılar, mezunlarının iş olanaklarını da artırmaktadır. Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde, özellikle teknoloji ve bilim alanlarında yetkin mezunlar yetiştirilmektedir. Bu sayede, mezunlar ulusal ve uluslararası şirketlerde başarılı kariyerler yapabilmekte ve önemli pozisyonlarda görev alabilmektedir. Erciyes Üniversitesi mezunları, işverenler tarafından tercih edilen ve takdir edilen bireyler olarak tanınmaktadır.

 • Erciyes Üniversitesi mezunları, çeşitli sektörlerde iş imkanlarına sahip olabilir.
 • Üniversitenin sağladığı staj ve işyeri deneyimi fırsatları, mezunların iş bulma sürecini kolaylaştırır.
 • Erciyes Üniversitesi mezunlarının ulusal ve uluslararası başarıları, işverenler tarafından takdir edilmektedir.
İş Olanakları Kariyer Hedefleri
Girişimcilik Yönetici Pozisyonları
Akademik Kariyer Uzmanlık Alanları
Teknoloji Sektörü Yenilikçi Projeler

Sık Sorulan Sorular

Erciyes Üniversitesi’nin tarihçesi nedir?

Erciyes Üniversitesi, 1978 yılında Kayseri’de kurulmuştur.

Erciyes Üniversitesi’nin akademik birimleri nelerdir?

Erciyes Üniversitesi’nde çeşitli fakülteler, yüksek okullar ve enstitüler bulunmaktadır. Bunlar arasında İlahiyat, Mühendislik, Tıp, Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi birimler yer almaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarıları nelerdir?

Erciyes Üniversitesi, birçok alanda birçok ulusal ve uluslararası başarı elde etmiştir. Örneğin, öğrencileri tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla önemli ödüller kazanmıştır.

Erciyes Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri nelerdir?

Erciyes Üniversitesi, çeşitli alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapılan araştırmalarla bilimsel gelişmelere katkı sağlamaktadır.

Erciyes Üniversitesi devlet tarafından hangi destekler ve burs imkanları sağlanmaktadır?

Erciyes Üniversitesi, öğrencilere çeşitli devlet destekleri ve burs imkanları sunmaktadır. Bunlar arasında KYK bursları, TÜBİTAK projeleri için destekler ve diğer sosyal yardımlar yer almaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri nelerdir?

Erciyes Üniversitesi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine de önem vermektedir. Bu doğrultuda çeşitli etkinlikler, festival ve konferanslar düzenlemektedir.

Erciyes Üniversitesi’nde bulunan kütüphaneler ve kaynak imkanları nelerdir?

Erciyes Üniversitesi’nde geniş bir kütüphane ağı bulunmaktadır. Öğrenciler, farklı konularda geniş bir kaynak imkanına erişebilmektedir.

Erciyes Üniversitesi’nde bulunan öğrenci kulüpleri ve örgütleri nelerdir?

Erciyes Üniversitesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik çeşitli kulüpler ve örgütler sunmaktadır. Örneğin, spor, sanat, müzik ve akademik kulüpler gibi birçok seçenek bulunmaktadır.

Erciyes Üniversitesi mezunlarının iş olanakları ve kariyer hedefleri nelerdir?

Erciyes Üniversitesi mezunları, geniş bir iş imkanına sahiptir. Birçok mezun, sektörde başarılı kariyerler yapmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.