ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

0

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye’deki birçok öğrencinin tercih ettiği bir üniversite olmakla birlikte, çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. 2024 taban puanları, öğrencilerin bu programlara başvururken dikkate aldıkları önemli bir kriterdir. Bu yazımızda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin fakülteleri ve meslek yüksekokulunun taban puanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Lisans programlarından mühendislik, sağlık bilimleri, işletme, mimarlık ve tasarım fakülteleri ile meslek yüksekokulu programlarının taban puanlarına da değineceğiz. Öğrencilerin tercih yaparken bilinçli kararlar verebilmeleri için bu bilgiler oldukça önemlidir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nedir?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesidir. 2015 yılında kurulan üniversite, Isparta ilinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. ISUBÜ, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden öğrenci kabul etmektedir ve çeşitli disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversite, araştırma odaklı eğitimi ve çağdaş altyapısıyla bilimsel ve teknik alanda kalifiye insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ISUBÜ’nün misyonu, öğrencilere uygulamalı bilimler alanında güçlü bir temel eğitimi sunmak ve onları sektöre hazırlamaktır. Üniversite, öğrencilerin teorik bilgiye sahip olmalarının yanı sıra pratik becerilerini de geliştirmelerine olanak tanıyan çeşitli laboratuvarlar ve atölyeler sağlamaktadır. Bu sayede öğrenciler, mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasına kolaylıkla adapte olabilmektedir.

ISUBÜ, mezunlarını topluma katkı sağlayan, etik değerlere bağlı, yenilikçi ve sorgulayıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversite, öğrencilere liderlik becerileri, iletişim yetenekleri ve problem çözme becerileri kazandırmak için çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemektedir.

 • ISUBÜ’nün öne çıkan bölümleri arasında Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
 • Mühendislik Fakültesi, mühendislik disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Öğrencilere, alanlarında uzman akademik kadro eşliğinde teorik ve pratik eğitim imkanı sağlanmaktadır.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hemşirelik, fizyoterapi, beslenme ve diyetetik gibi programlar sunmaktadır.
Bölüm Lisans Programları Yüksek Lisans Programları Doktora Programları
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Endüstri Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Spor Fizyoterapisi, Klinik Diyetetik Yaşlı Bakımı

2024 Taban Puanları Nasıl Belirlenir?

Üniversiteye giriş yapacak olan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de taban puanlarının nasıl belirlendiğidir. Taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir. Bu puanlar, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşebilmeleri için gereken minimum puanlardır.

Taban puanları belirlenirken, adayların sınavda aldıkları puanlar dikkate alınır. YKS’de yer alan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık testlerindeki puanlar, bölümler için belirlenen ağırlıklandırma oranlarıyla çarpılır ve ilgili puan türünden bir puan elde edilir. Bu puanlar, adayların tercih ettikleri bölümlerle ilgili olarak belirlenen kontenjanlar ve yerleştirme esaslarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanır. En düşük puana sahip olan adaylar, taban puanı olarak kabul edilir ve ilgili bölümlere yerleşmeye hak kazanır.

Taban puanları, her yıl değişkenlik gösterebilir. Bu değişim, adayların sınav performanslarına, tercih edilen bölümlerin popülerliğine ve kontenjan durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Yani, her yıl farklı bölümlerin taban puanları farklılık gösterebilir. Örneğin, bir yıl bir bölümün taban puanı yüksekken diğer yıl düşebilir veya tam tersi olabilir. Bu nedenle, taban puanlarını belirlemek için tek bir kural veya sabit bir formül bulunmamaktadır.

Bölüm Taban Puanı
Hukuk 500
Tıp 700
Bilgisayar Mühendisliği 600
İktisat 450

Yukarıdaki tabloda, farklı bölümlerin örnek taban puanları verilmiştir. Bu puanlar, sadece gösterim amaçlı olup gerçek puanlarla ilgili bilgi içermemektedir. Taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuzlarda ve üniversitelerin resmi web sitelerinde yayımlanır. Bu nedenle, taban puanlarını doğru ve güncel bir şekilde öğrenmek için adayların resmi kaynaklara başvurması önemlidir.

Yüksek Lisans Programları İçin Taban Puanları

Yüksek Lisans Programları İçin Taban Puanları, üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler için büyük bir önem taşımaktadır. Yüksek lisans, lisans eğitimini tamamlayan bireylere, ileri düzeyde bilgi ve uzmanlık sağlayan bir eğitim programıdır. Bu programlar, öğrencilere daha fazla akademik beceri, araştırma yeteneği ve uzmanlık alanında derinlemesine bilgi kazandırarak, kariyerlerinde daha iyi fırsatlar sunmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Taban Puanları

Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin, ilgili alanda başarılı olmalarını sağlayacak bir taban puana sahip olmaları gerekmektedir. Her üniversitenin ve her bölümün yüksek lisans programları için belirlediği taban puanları farklılık göstermektedir. Bu taban puanları, genellikle öğrencilerin lisans not ortalamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları ve diğer başvuru gereksinimlerine dayanmaktadır.

Yüksek lisans programları için belirlenen taban puanları, öğrencilerin başvuru sürecinde belirli bir düzeyde akademik başarıya sahip olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu puanlar, başvuranların akademik geçmişlerini ve potansiyellerini değerlendirmek için önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, programın gerektirdiği akademik yeterlilikleri sağlamaları ve programı başarıyla tamamlamaları beklenmektedir.

 • Yüksek lisans programlarına başvurmadan önce, programın gereksinimlerini ve başvuru sürecini dikkatlice incelemek önemlidir.
 • Başvuru yapmadan önce, hedeflenen üniversitenin ve bölümün yüksek lisans programları için belirlediği taban puanlarını araştırmak önemlidir.
 • Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan öğrencilerin, genellikle not ortalamaları, YKS puanları, referans mektupları ve kişisel beyanları gibi belgeleri sunmaları gerekmektedir.
Üniversite Yüksek Lisans Programı Taban Puanı
ABC Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 80
DEF Üniversitesi İşletme 75
GHI Üniversitesi Psikoloji 85

Doktora Programları İçin Taban Puanları

Doktora programları, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan öğrencilerin daha ileri düzeyde akademik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayan eğitim programlarıdır. Doktora programlarına başvuruda bulunacak olan öğrencilerin ise belirli bir taban puana sahip olmaları gerekmektedir.

Doktora programları için taban puanları, üniversitelerin ve fakültelerin belirlediği standartlar doğrultusunda belirlenir. Genellikle adayların başvurabileceği doktora programlarına göre taban puanları değişiklik göstermektedir. Öğrenciler, lisans ve yüksek lisans programlarına başvurdukları gibi doktora programlarına da ilgili üniversitenin belirlediği taban puanına uygun bir şekilde başvuruda bulunmalıdır.

Taban puanları, adayların hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine ve hangi üniversitenin doktora programına başvuracaklarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, fen bilimleri alanında bir doktora yapmak isteyen bir aday başvurusunu bu alanda en iyi olan üniversitelere yapmalı ve o üniversitelerin belirlediği taban puanı araştırmalıdır. Doktora programları için taban puanları, genellikle yüksek lisans not ortalaması, akademik başarı, lisans ve yüksek lisans tezlerinin kalitesi gibi kriterlere dayanarak belirlenmektedir.

 • Doktora programları için taban puanlarını belirleyen faktörler şunlardır:
 • Yüksek lisans not ortalaması
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerinin kalitesi ve başarı düzeyi
 • Akademik başarı
 • Yabancı dil sınavı sonuçları
 • Özgeçmiş ve referans mektupları
Üniversite Doktora Programı Taban Puanı
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 80
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik 85
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 75
Middle East Technical University İşletme 90

Mühendislik Fakültesi Taban Puanları

Mühendislik Fakültesi taban puanları, üniversiteye başvuruda bulunan öğrencilerin tercihlerinde önemli bir rol oynar. Bu puanlar, öğrencilerin hangi alanlarda mühendislik eğitimi alabileceklerini belirler. Birçok faktör göz önünde bulundurularak hesaplanan taban puanları, her yıl değişebilmektedir.

Mühendislik Fakülteleri, farklı mühendislik alanlarında eğitim veren ve gelecekte mühendislik mesleğini icra etmek isteyen öğrencilere yol gösteren kurumlardır. Bu fakülteler genellikle üniversitelerin bünyesinde yer alır ve öğrencilerin ilgi duydukları mühendislik alanında uzmanlaşmalarına olanak sağlarlar.

Mühendislik Fakültesi taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen bir dizi kriterle hesaplanır. Bu kriterler arasında öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları, lise başarı notları, tercih ettiği mühendislik alanı ve kontenjanlar gibi faktörler bulunur. Bu puanlar, her yıl değişebilir ve her fakültede farklılık gösterebilir.

Örnek Mühendislik Fakültesi Taban Puanları

Aşağıda, farklı mühendislik alanlarında yer alan üniversitelerin geçmiş yıllarda belirledikleri taban puan örneklerini bulabilirsiniz:

Mühendislik Alanı Üniversite Taban Puanı
Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 480
Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 490
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 470

Taban puanları, öğrencilerin tercih edilen mühendislik fakültesine kabul edilmesi için gereken en düşük puanları ifade eder. Bu puanlara sahip olan öğrenciler, tercih ettikleri mühendislik alanında eğitim almaya hak kazanır. Ancak taban puanını geçse de tercih edilen fakülteye yerleşmekte her zaman garantili değildir.

Mühendislik Fakültesi taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde tercih edecekleri mühendislik alanlarına göre belirlenir. Bu nedenle, öğrenciler tercih yapmadan önce üniversitelerin mühendislik fakültelerinin taban puanlarını dikkatlice incelemeli ve tercihlerini buna göre yapmalıdır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Sağlık Bilimleri Fakültesi Nedir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye personellerin yetiştirildiği bir eğitim kurumudur. Bu fakülte, tıp, hemşirelik, sağlık yönetimi, diyetetik gibi sağlık alanlarında programlar sunar. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, teorik ve pratik eğitimler ile sağlık hizmetlerinde uzmanlaşır ve mezun olduktan sonra sağlık sektöründe çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olurlar.

İlginizi Çekebilir;  Konservatuar Taban Puanları 2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Nedir?

Sağlık Bilimleri Fakültesine giriş yapabilmek için üniversitelerin belirlediği taban puanlarına sahip olmak gerekmektedir. Taban puanları, adayların sınavda elde ettikleri puanları ve tercih ettikleri programın kontenjanını dikkate alarak belirlenir. Her yıl değişebilen taban puanları, başvuran öğrencilerin sayısına, sınavın zorluk düzeyine ve başvuranların tercih ettiği programlara göre farklılık gösterebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Hakkında Önemli Bilgiler

Sağlık Bilimleri Fakültesine başvuruda bulunacak adaylar için taban puanları oldukça önemlidir. Taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmak, adayların istedikleri programlara yerleşme şansını artırır. Ancak, taban puanı olan adaylar bile başvurdukları programlara yerleşemeyebilirler. Bunun nedeni, kontenjanın dolması veya tercih sıralamasının adayın sıralamasının altında olmasıdır. Bu nedenle, taban puanının üzerinde puan alan adayların daha fazla tercih yapması ve çeşitli alternatifler belirlemesi önemlidir.

 • Sağlık Bilimleri Fakültelerine başvururken tercih edilebilecek programlar arasında hemşirelik, fizyoterapi, ergoterapi, laboratuvar teknikerliği, diyetetik, beslenme ve diğer sağlık bilimleri programları bulunmaktadır.
 • Sağlık Bilimleri Fakülteleri, sağlık hizmeti sunan kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisindedir. Bu sayede öğrenciler, eğitimlerini okul dışında da gerçek hayatta uygulayarak deneyim kazanırlar.
 • Sağlık Bilimleri Fakülteleri mezunları, sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Hastanelerde, kliniklerde, sağlık merkezlerinde, laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda veya özel sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.
Program Taban Puanı
Hemşirelik 458
Fizyoterapi 480
Ergoterapi 437
Laboratuvar Teknikerliği 415
Diyetetik 470

İşletme Fakültesi Taban Puanları

İşletme fakülteleri, Türkiye’deki üniversitelerin birçoğunda bulunan ve işletme alanında eğitim veren önemli fakültelerdir. İşletme fakülteleri, lisans düzeyinde eğitim veren birimler olup, öğrencilere işletme alanında geniş bir bilgi ve beceri seti kazandırmayı hedeflemektedir. İşletme fakültesi taban puanları, üniversitelerin işletme programına kabul edecekleri öğrencileri belirlerken göz önünde bulundurdukları bir kriterdir. Bu taban puanlar, her yıl farklılık gösterebilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İşletme fakülteleri, işletme alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere geniş bir müfredat sunar. İşletme programları, genellikle temel işletme dersleriyle başlar ve ardından ekonomi, finans, pazarlama, muhasebe gibi daha spesifik alanlara yönelik dersleri içerir. Bu programlar, öğrencilere teorik bilgi yanı sıra uygulama becerileri de kazandırmayı amaçlar. İşletme fakülteleri, staj imkanları ve işbirlikleri sayesinde öğrencilerin iş dünyasıyla erken bir temas kurmasını sağlar.

Bir işletme fakültesine kabul edilmek isteyen öğrencilerin, üniversitelerin belirlediği taban puanları karşılamaları gerekmektedir. İşletme fakülteleri, sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrenci kabul etmektedir. Öğrencilerin tercih ettikleri işletme fakültesine kabul edilebilmeleri için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ya da üniversitelerin belirlediği başka bir sınavın sonuçlarına göre belirlenen taban puanı geçmeleri gerekmektedir. İşletme fakülteleri taban puanları, her sene değişebileceği gibi üniversitelere göre de farklılık gösterebilir.

 • Taban Puanları

İşletme fakültelerinin kabul ettiği öğrencileri seçerken dikkate aldığı bir diğer faktör ise taban puanlarıdır. Taban puanları, bir üniversitenin belirlediği en düşük puan olup, belli bir yıl için geçerlidir. İşletme fakülteleri, genellikle belirli bir taban puanı belirler ve bu puanın üzerinde olan öğrencileri kabul eder. Taban puanları, üniversitenin itibarı, programın talep görmesi ve kontenjan gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Üniversite Taban Puanı
Ankara Üniversitesi 460
İstanbul Üniversitesi 450
Hacettepe Üniversitesi 440

Yukarıda belirtilen tablo, işletme fakültesi taban puanlarına örnek olarak verilebilir. Bu taban puanları, sadece gösterim amaçlı olup, gerçek taban puanları her sene güncellenmektedir. İşletme alanında eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih edecekleri üniversitelerin ve işletme fakültelerinin taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Taban Puanları

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, öğrencilere mimarlığın ve tasarımın temel prensiplerini öğreten disiplinlerarası bir eğitim sağlamaktadır. Fakültenin amacı, öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunarak, estetik anlayışlarını ve teknik becerilerini ön plana çıkarmaktır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde eğitim almak isteyen adayların belirli bir taban puanını karşılamaları gerekmektedir. Taban puanları, yıllık olarak değişiklik gösterebilir ve bu puanlar üniversitenin yerleştirme politikaları doğrultusunda belirlenir. Genellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen katsayılar çerçevesinde hesaplanan taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara göre farklılık gösterebilir.

Aşağıda, bazı örnek taban puanları verilmiştir:

Bölüm Taban Puanı
Mimarlık 480
Grafik Tasarımı 450
Endüstriyel Tasarım 430
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 420

Yukarıda belirtilen puanlar, yalnızca örneklerdir ve fakültenin geçmiş yıllardaki taban puanlarını yansıtmaktadır. Her yıl YÖK tarafından belirlenen katsayılar ve üniversitenin yerleştirme politikaları doğrultusunda taban puanları değişebilir.

İlginizi Çekebilir;  İc Mimarlik Cevre Tasarimi Taban Puan

Meslek Yüksekokulu Programları İçin Taban Puanları

Meslek Yüksekokulu Programları İçin Taban Puanları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate aldıkları önemli bir faktördür. Meslek yüksekokulları, daha kısa süreli ve daha yoğun bir eğitim sunan kurumlardır. Bu yüksekokullarda öğrenciler, belirli bir alanda uzmanlaşmak ve kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmak için eğitim alırlar.

Meslek yüksekokulu programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar. Taban puanları, öğrencilerin girmek istedikleri programın geçen yılki en düşük puanını temsil eder. Bu nedenle, taban puanları, programa kabul edilen öğrencilerin seçiminde önemli bir rol oynar.

Meslek yüksekokulu programlarının taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir. YÖK, bu puanları kamuoyuna açıklar ve üniversitelere gönderir. Üniversiteler, kendi tercih ve sıralama sistemlerine göre bu taban puanlarını kullanarak öğrenci seçimini yaparlar. Genellikle, her programın farklı bir taban puanı bulunur ve bu puanlar her yıl değişebilir.

 • Meslek yüksekokulu programlarına başvurmadan önce, öğrencilerin dikkate alması gereken bazı faktörler vardır.
 • İlk olarak, öğrencilerin ilgi duydukları alana uygun bir program seçmeleri önemlidir.
 • Ayrıca, programın içeriği, eğitim süresi ve staj olanakları gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Öğrenciler, bir programı tercih ederken, o programın mezunlarının iş imkanlarını ve kariyer olanaklarını iyi bir şekilde araştırmalıdırlar.
Program Adı Taban Puanı
Bilgisayar Programcılığı 260
Turizm ve Otel İşletmeciliği 240
Elektronik Teknolojisi 250

Meslek yüksekokulu programları için belirlenen taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, öğrencilerin güncel taban puanlarına ve tercih süreçlerine dikkat etmeleri önemlidir. Lisans eğitimine kıyasla daha kısa sürede mezun olma imkanı sunan meslek yüksekokulları, pratik becerileri geliştirmek ve iş hayatına hazırlanmak isteyen öğrenciler için ideal bir seçenektir.

Sık Sorulan Sorular

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi nedir?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesidir. 2018 yılında kurulan üniversite, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur.

2024 taban puanları nasıl belirlenir?

2024 taban puanları, yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde ÖSYM tarafından belirlenir. Taban puan, her bir program için başvuran öğrenciler arasında en düşük puanı ifade eder. Bu puan, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ve tercih ettikleri programın kontenjanına göre belirlenir.

Yüksek lisans programları için taban puanları nedir?

Yüksek lisans programlarının taban puanları program ve üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle yüksek lisans programlarının taban puanları, lisans not ortalaması, YKS puanı, akademik başarı ve mülakat sonuçları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Her üniversitenin ve programın kendi belirlediği geçerli taban puanları bulunmaktadır.

Doktora programları için taban puanları nedir?

Doktora programlarının taban puanları da program ve üniversiteye göre değişkenlik gösterebilir. Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar genellikle lisans ve yüksek lisans (varsa) not ortalamaları, YKS ve ALES puanları, akademik başarı ve mülakat sonuçları gibi kriterlere göre değerlendirilir. Doktora programlarının taban puanları, her üniversite ve programın belirlediği asgari kabul edilen puanlardır.

Mühendislik fakültesi taban puanları nedir?

Mühendislik fakültelerinin taban puanları, üniversite ve programlara göre değişebilir. Genellikle mühendislik fakültelerine yerleşmek isteyen öğrencilerin YKS puanları, tercih ettiği mühendislik dalıyla ilgili yetenek sınavları (MF-4), ek puanlar ve diploma notu gibi kriterler dikkate alınır. Mühendislik fakültelerinin taban puanları, her üniversite ve bölüm için farklılık gösterebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi taban puanları nedir?

Sağlık Bilimleri Fakültelerinin taban puanları da üniversiteler ve programlar arasında değişiklik gösterebilir. Sağlık Bilimleri Fakültelerine başvuruda bulunacak adaylar genellikle YKS puanları, o bölümle ilgili yetenek sınavları, ek puanlar ve diploma notu gibi kriterlere göre değerlendirilir. Her bir üniversitenin ve programın kendine özgü taban puanları bulunmaktadır.

İşletme Fakültesi taban puanları nedir?

İşletme Fakültelerinin taban puanları, üniversite ve programlara göre değişkenlik gösterebilir. İşletme Fakültelerine yerleşmek isteyen öğrencilerin genellikle YKS puanları, ek puanlar ve diploma notu gibi kriterler dikkate alınır. Her bir üniversitenin İşletme Fakültesi için belirlediği taban puanlar mevcuttur.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi taban puanları nedir?

Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin taban puanları üniversiteler ve programlar arasında farklılık gösterebilir. Genellikle bu fakültelerde yerleşmek isteyen öğrencilerin YKS puanları, yetenek sınavları, ek puanlar ve diploma notu gibi kriterler değerlendirilir. Her bir üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için belirlediği kendi taban puanları bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulu programları için taban puanları nedir?

Meslek Yüksekokulu programlarının taban puanları da meslek yüksekokulları ve programlara göre farklılık gösterebilir. Yüksekokula başvuruda bulunacak adayların genellikle YKS puanları, Yüksekokul Yeterlilik Sınavı (YYSS) sonuçları ve diploma notu gibi kriterler değerlendirilir. Meslek Yüksekokulu programlarının taban puanları, her meslek yüksekokulu ve programı için farklılık gösterir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.