İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Taban Puanları

0

YouTube video

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi hakkında pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Bu üniversite, Türkiye’nin en köklü ve köklü sağlık üniversitelerinden biridir. Tarihçesi oldukça eski olan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, birçok akademik birime ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, eğitim fakülteleriyle de öğretmen yetiştirmeye önem veren bir kurumdur. Bu yazıda, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin tarihçesi, akademik birimleri, eğitim fakülteleri ve taban puanları gibi konuları ele alacağız. Aynı zamanda taban puanlarının nasıl belirlendiğini, etkileyen faktörleri ve hazırlık sürecini de inceleyeceğiz. Sıkça sorulan sorulara da cevap verecek bu yazı, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne ilgi duyanlar için kapsamlı bir kaynak olacaktır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi nedir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen tıp ve sağlık bilimleri üniversitelerinden biridir. 1983 yılında kurulan üniversite, sağlık alanındaki eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerine odaklanmaktadır. İstanbul’un Aksaray semtinde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin temelinde yer alan üniversite, köklü bir akademik geçmişe sahiptir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında birçok fakülte, yüksekokul ve enstitüye sahiptir. Bunlar arasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve daha birçok birim bulunmaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, nitelikli öğretim kadrosu, modern eğitim olanakları ve geniş çaplı araştırma imkanlarıyla öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir araştırma ve inovasyon merkezi olan üniversitenin sağlık hizmetleri de toplumun sağlığına katkıda bulunmaktadır.

 • İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ideal bir tercih olabilir.
 • Üniversitenin farklı birimlerinde çeşitli bölümler bulunmaktadır.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin köklü geçmişi, üniversitenin akademik açıdan gücünü göstermektedir.
Eğitim Birimleri Kuruluş Yılı Alanı
Tıp Fakültesi 1956 Tıp
Diş Hekimliği Fakültesi 1982 Diş Hekimliği
Eczacılık Fakültesi 2010 Eczacılık
Hemşirelik Fakültesi 1996 Hemşirelik

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin tarihçesi

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin tarihçesi, köklü bir geçmişe sahip olan bu üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar olan sürecini anlatır. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin en eski ve en köklü üniversitelerinden biridir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi tarihine baktığımızda, kökeninin 1827 yılında kurulan ve “Dar-ül Fünun” adıyla faaliyet gösteren İstanbul Tıphane-i Amire’sine dayandığını görüyoruz.

1827 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk modern tıp okulu olarak kurulan İstanbul Tıphane-i Amire, 1874 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” adını almıştır. Bu okul, 1909 yılında “Dar-ül Fünun-ı Şahane” adını alarak genişleyerek eğitim verdiği alanları çeşitlendirmiştir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin temelleri, burada atılmıştır.

1957 yılında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adıyla yeniden yapılandırılan tıp fakülteleri, Türkiye’deki sağlık eğitiminde önemli bir role sahiptir. Bugün ise İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, eğitim ve araştırmada uluslararası bir merkez olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, fen fakültesi, mühendislik fakültesi gibi birçok akademik birim bulunmaktadır.

 • Tarihçe: İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 1827 yılında kurulan İstanbul Tıphane-i Amire’den köken almaktadır.
 • Kuruluş: 1827 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk modern tıp okulu olarak kurulan İstanbul Tıphane-i Amire, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin temellerini atmıştır.
 • Günümüzde: İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, fen fakültesi, mühendislik fakültesi gibi birçok akademik birim ile uluslararası bir merkez olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yıl Olay
1827 İstanbul Tıphane-i Amire’nin kurulması
1874 “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” adını alması
1909 “Dar-ül Fünun-ı Şahane” adını alarak genişlemesi
1957 İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adıyla yeniden yapılandırılması

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin akademik birimleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Akademik birimleriyle alanında uzman akademisyenler yetiştirmektedir. Üniversite, farklı fakülteler ve yüksekokullardan oluşan çeşitli akademik birimlere sahiptir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin akademik birimleri arasında tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, hemşirelik fakültesi, fen fakültesi, mühendislik fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi yer almaktadır. Ayrıca, diğer üniversitelerde benzeri bulunmayan cerrahi ve sağlık bilimleri enstitüsü ile lisansüstü eğitim veren birçok enstitü ve yüksekokula da sahiptir.

İlginizi Çekebilir;  Fen Bilgisi Öğretmenliği Sıralama

Bu akademik birimler, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. Tıp fakültesi, geleceğin doktorlarını yetiştirirken, diş hekimliği fakültesi de diş hekimi adaylarına eğitim vermektedir. Eczacılık fakültesi ise öğrencilere ilaç bilimleri ve eczacılık alanında uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Fen fakültesi ve mühendislik fakültesi ise temel bilimlerin yanı sıra mühendislik ve teknoloji alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik eğitim programları sunmaktadır.

 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akademik Birim Yer
Tıp Fakültesi Cerrahpaşa, İstanbul
Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahpaşa, İstanbul
Eczacılık Fakültesi Cerrahpaşa, İstanbul
Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahpaşa, İstanbul
Hemşirelik Fakültesi Samatya, İstanbul
Fen Fakültesi Avcılar, İstanbul
Mühendislik Fakültesi Avcılar, İstanbul
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avcılar, İstanbul

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin eğitim fakülteleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Eğitim kalitesi ve geniş akademik birimleriyle dikkat çeken bu üniversite, birçok farklı alanda eğitim fakültelerine sahiptir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bünyesinde yer alan eğitim fakülteleri, çeşitli öğretmenlik programları sunarak öğrencilere nitelikli bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Bunlardan biri olan Eğitim Fakültesi, öğretmen adaylarını yetiştirme misyonunu üstlenmektedir. Farklı branşlarda lisans programları sunan bu fakülte, öğrencilere eğitim alanında teorik bilgi ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim Fakültesi’nin bir diğer önemli özelliği ise öğretmenlik mesleğine yönelik pedagojik formasyon programları sunmasıdır. Böylece öğretmen adayları, mezun olduktan sonra sertifika programına katılarak pedagojik formasyonlarını tamamlayabilirler.

Bunun yanı sıra, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi de bulunmaktadır. Bu fakülte, öğrencilere sanat alanında yeteneklerini geliştirme ve farklı sanat disiplinlerinde uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Resim, heykel, grafik tasarım, mimarlık gibi farklı bölümleri bünyesinde barındıran Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencilere yaratıcı düşünme ve estetik anlayış gibi önemli becerilerin kazandırılmasına önem vermektedir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları nasıl belirlenir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, üniversiteye kabul edilecek adayların seçiminde önemli bir faktördür. Peki, bu puanlar nasıl belirlenir? Bu konuya daha yakından bakalım.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları; adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayanarak hesaplanır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşur. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, bu testlerden elde edilen puanlara göre adayları kabul eder.

Taban puanları belirlemek için İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, her yıl için belirli bir kontenjan belirler. Bu kontenjan doğrultusunda, farklı bölümler için taban puanlarını belirler. Taban puanı, yüksek puan alan adaylardan başlayarak kontenjan doluncaya kadar sıralanır. Dolayısıyla, her bölüm için taban puanı farklılık gösterebilir.

 • Başlangıç
 • TYT Puanı
 • AYT ve YDT Puanları
 • Kontenjan Belirleme
 • Taban Puanı Sıralaması
Bölüm Taban Puanı
Tıp Fakültesi 485.750
Hukuk Fakültesi 474.500
Mimarlık Fakültesi 456.250

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin bölümleri ve taban puanları

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen ve köklü üniversitelerinden biridir. 1984 yılında kurulan üniversite, tıp alanında eğitim veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kapsamını genişleterek kurulmuştur. Günümüzde ise tıp fakültesinin yanı sıra çeşitli diğer bölümleri de bünyesinde barındırmaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, farklı disiplinlerde eğitim veren birçok fakülteye sahiptir. Bunlar arasında mühendislik, fen-edebiyat, iktisat, iletişim gibi alanlar bulunmaktadır. Her bir fakülte, kendi alanında uzman akademisyenler tarafından yönetilmekte ve öğrencilere kaliteli eğitim imkanı sunmaktadır. Üniversitenin bölümleri arasında ise tıp, hukuk, işletme, mühendislik, eczacılık, sosyal bilimler gibi çeşitli alanlar yer almaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne başvuru yapacak olan öğrencilerin dikkate aldığı önemli bir faktör ise taban puanlarıdır. Taban puanı, bir üniversiteye kabul edilen en düşük puanı ifade etmektedir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin bölümlerine kabul edilen öğrencilerin genellikle yüksek puanlar aldığı bilinmektedir. Taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu puanlar ise öğrencilerin sınavda elde ettiği başarı ve tercih sıralamasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Bilecik Üniversitesi Taban Puanları

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin bölümleri ve taban puanlarına dikkat ederek yapacağınız tercihler, geleceğinizi şekillendirecek önemli bir adımdır. Çünkü doğru bir bölüm tercihi, size istediğiniz mesleği yapma fırsatı sunacak ve kariyerinizde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken, hem kendi ilgi alanlarınızı dikkate almalı hem de mezun olduktan sonra size sağlayacağı iş imkanlarına göz atmalısınız. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin bölümleri arasında yapacağınız doğru tercih, geleceğiniz için büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Bölümleri:

 • Tıp Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İktisat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Taban Puanları:

Bölüm Taban Puanı
Tıp 480
Hukuk 440
İşletme 430
Mühendislik 410
Eczacılık 400
Fen-Edebiyat 380
İktisat 370
İletişim 360
Diş Hekimliği 480
Sanat ve Tasarım 350

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler

Üniversiteye giriş yapmak isteyen öğrencilerin en çok merak ettikleri konulardan biri de taban puanlarıdır. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları da başvuran öğrencilerin seçim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Peki, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarını belirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerin neler olduğunu ve nasıl etkiler yarattığını aşağıda bulabilirsiniz.

Birinci faktör, öğrencilerin sınav performansıdır. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarını belirlemede en temel etkendir. YKS’de elde edilen puanlar, öğrencilerin hangi bölümlere ve programlara yerleştirileceğini belirlemekte kullanılır. Sınavda gösterilen başarı düzeyi, öğrencilerin taban puanlarına doğrudan etki eder.

İkinci faktör, tercih edilen bölümün/popülerliğin etkisidir. Bazı bölümler daha fazla talep gördüğü için bu bölümlerin taban puanları genellikle daha yüksek olur. Örneğin, tıp fakültesi gibi prestijli bölümler, genellikle en yüksek taban puanlarına sahip olurlar çünkü bu bölümü tercih eden öğrenci sayısı fazladır. Bu nedenle, tercih edilen bölümün popülerliği taban puanlarını etkileyen bir faktördür.

Üçüncü faktör ise kontenjan durumudur. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin her bölümü için belirlenen kontenjanlar bulunur. Kontenjanlar, o bölümde kaç öğrencinin kabul edileceğini gösterir. Eğer bir bölüme talep çok fazlaysa ve kontenjan sınırlıysa, taban puanları yükselebilir. Tersine, talep az ve kontenjan fazlaysa taban puanları düşebilir. Kontenjan durumu, öğrencilerin hangi bölümlere yerleştirilecekleri ve taban puanlarının belirlenmesi açısından önemli bir faktördür.

Özetle, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler arasında öğrencilerin sınav performansı, tercih edilen bölümün/popülerliği ve kontenjan durumu yer almaktadır. Bu faktörler, öğrencilerin tercih ettiği bölümlerde kabul edilebilmesi için önemlidir. Öğrencilerin taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmaları, daha başarılı bir seçim süreci geçirmelerini sağlayacaktır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık, birçok öğrencinin üniversite sınavlarına girmek için yaptığı bir süreçtir. Öğrenciler, tercih ettikleri bölümün taban puanlarını bilmekte ve bu puanlara ulaşabilmek için çalışmaktadır. Bu süreçte, öğrencilerin dikkate almaları gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır.

Birincisi, öğrencilerin kendilerini akademik olarak geliştirmeleri gerekmektedir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları genellikle yüksek olduğu için, öğrencilerin sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmaları önemlidir. Düzenli olarak ders çalışmak, eksiklikleri tamamlamak ve konuları derinlemesine anlamak bu süreçte önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin soru çözerek ve deneme sınavlarına katılarak pratik yapmaları da önemlidir.

Diğer bir faktör ise motivasyonun korunmasıdır. Taban puanlarına hazırlık süreci zorlu olabilir ve zaman zaman öğrencilerin moralini bozabilir. Bu nedenle, öğrencilerin hedeflerine yönelik motivasyonlarını sürdürebilmeleri için kendilerini motive edecek yöntemler bulmaları önemlidir. Örneğin, hedeflerini bir sınav sonucuyla ilişkilendirmek veya çalışma gruplarına katılmak gibi motivasyonu artırıcı adımlar atılabilir.

Ayrıca, bilgi ve kaynakları düzenli bir şekilde takip etmek de önemlidir. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin web sitesinden veya diğer güvenilir kaynaklardan taban puanları hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, hangi bölümlerin hangi puanlarla öğrenci alacağı konusunda size rehberlik edecektir. İnternet üzerinde yer alan forumlarda ve sosyal medya gruplarında da bu konuda yapılan tartışmalara katılabilir ve deneyimlerden faydalanabilirsiniz.

 • Öğrencilerin dikkate almaları gereken faktörler:
 • Akademik olarak kendini geliştirmek
 • Motivasyonu korumak
 • Bilgi ve kaynakları takip etmek
İlginizi Çekebilir;  Vefa Lisesi Taban Puanları
Taban Puanı Bölüm
480 Tıp Fakültesi
420 Hukuk Fakültesi
400 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları hakkında sıkça sorulan sorular

Günümüzde birçok öğrenci, tercih edecekleri üniversitenin taban puanlarını merak etmektedir. Özellikle İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi gibi prestijli bir üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler, taban puanlarına ilişkin detaylı bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu yazıda, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına dair sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

1. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları nasıl belirlenir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kılavuz doğrultusunda belirlenir. Her yıl yerleştirme sürecinde adayların tercih ettikleri bölümlere göre puanları, kontenjanlar ve sınav sonuçları dikkate alınarak hesaplanır. YÖK’ün belirlediği bu puanlar, adayların sınav başarısı ve tercih sıralamalarıyla birlikte değerlendirilir.

2. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler nelerdir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden birkaç faktör vardır. Bunlar arasında adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları, tercih sıralamaları, bölüm kontenjanları ve geçtiğimiz yıllardaki taban puanları yer almaktadır. Ayrıca bazı özel durumlar, örneğin engelli adaylar veya sporcular için ayrılan kontenjanlar da taban puanlarını etkileyebilir.

3. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık nasıl yapılmalıdır?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık yaparken, öncelikle sınavın hangi alanlardan oluştuğunu ve hangi derslere ağırlık verildiğini tespit etmek önemlidir. Ders çalışma düzeni oluşturarak, eksik olduğunuz konuları belirleyip bu konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ayrıca deneme sınavlarıyla kendinizi test ederek sınav sürecine hazırlanabilirsiniz. Unutmayın, düzenli çalışma ve motivasyon taban puanlarını yakalamak için önemlidir.

 1. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları nasıl belirlenir?
 2. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler nelerdir?
 3. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık nasıl yapılmalıdır?
Soru Cevap
1. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları nasıl belirlenir? YÖK tarafından belirlenen kılavuza göre, adayların tercih ettikleri bölümlere göre puanlar, kontenjanlar ve sınav sonuçları dikkate alınarak hesaplanır.
2. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler nelerdir? YKS puanları, tercih sıralamaları, bölüm kontenjanları ve geçmiş yıllardaki taban puanları İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarını etkileyen faktörler arasında yer alır.
3. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık nasıl yapılmalıdır? Eksik olduğunuz konuları belirleyip yoğunlaşarak, düzenli çalışma ve deneme sınavlarıyla kendinizi test ederek İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık yapabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi nedir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen ve köklü üniversitelerinden biridir. Tıp fakültesi ile bilinen üniversite, sağlık alanında eğitim, araştırma ve hizmet sunan bir kurumdur.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin tarihçesi

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 1983 yılında kurulmuştur. Tıp fakültesi, cerrahiye verdiği önem ve başarılı mezunlarıyla ün salmıştır. Sonraki yıllarda farklı akademik birimler ve fakülteler eklenerek genişlemiştir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin akademik birimleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi farklı akademik birimlere sahiptir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin eğitim fakülteleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü gibi farklı eğitim fakülteleri bulunmaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları nasıl belirlenir?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda hesaplanır. Öğrenci adaylarının YKS sınavındaki başarıları, öğrenci kontenjanları ve tercih edilen programın popülerliği gibi faktörler taban puanlarını etkiler.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin bölümleri ve taban puanları

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi sağlık alanında farklı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin taban puanları YKS sınavında öğrencilerin elde ettiği başarılar doğrultusunda belirlenir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına etki eden faktörler arasında öğrenci adaylarının sınav başarısı, tercih edilen programın popülerliği, kontenjan durumu ve önceki yıllardaki alım sonuçları gibi faktörler bulunmaktadır.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanlarına hazırlık

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde okumak isteyen öğrenciler, YKS sınavına hazırlanırken ilgili puan türünde başarılı olmaya çalışmalıdır. Ayrıca, üniversitenin web sitesinden taban puanları ve tercih süreci ile ilgili bilgileri takip etmek önemlidir.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları hakkında sıkça sorulan sorular

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında hangi bölümlerin ne kadar puanla alım yaptığı, kontenjan durumu, sınav başarısı gibi konular yer almaktadır. Bu konulardaki detaylı bilgilere üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.