Kpss Önlisans Konu Dağılımı

0

YouTube video

KPSS Önlisans Sınavına Hazırlık Rehberi

KPSS Önlisans Sınavı, hem mezunlar hem de devam eden öğrenciler için kritik bir sınavdır. Bu sınav, Türkiye’deki kamu kurumlarına giriş yapmak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. Bu blog yazısında, KPSS Önlisans Sınavının ne olduğunu, konu dağılımının nasıl belirlendiğini ve hangi alanları kapsadığını öğreneceksiniz. Ayrıca, sınava kimlerin katılabileceğini, eğitim bilimleri, anayasa hukuku, Türk dili ve edebiyatı, genel kültür ve genel yetenek testi, iktisat ve maliye gibi önemli konular hakkında bilgileri bulacaksınız. KPSS sınavına hazırlık sürecinde size rehberlik edecek bu yazıya başlamadan önce bir fincan kahve alın ve okumaya hazır olun!

KPSS Önlisans Sınavı nedir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, üniversitelerin önlisans programlarından mezun olan kişilerin, devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlara yerleştirilmesi için yapılmaktadır.

Bu sınav, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenmektedir ve her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. KPSS Önlisans Sınavı’nda adaylara, genel kültür, genel yetenek, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, anayasa hukuku, iktisat, maliye, eğitim bilimleri gibi alanlardan sorular sorulmaktadır.

 • Genel kültür ve genel yetenek testi
 • Türk dili ve edebiyatı konuları
 • Tarih konuları
 • Coğrafya konuları
 • Anayasa hukuku konuları
 • Iktisat ve maliye konuları
 • Eğitim bilimleri konuları

Bu alanlardan yapılan testlerin sonucunda başarılı olan adaylar, KPSS puanlarına göre kamu kurumlarında ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunabilirler. KPSS Önlisans Sınavı, adayların bilgi düzeyini ölçmek amacıyla yapılan genel bir yetenek sınavıdır.

Bu sınavı başarıyla geçen adaylar, devlet kurumlarında çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. KPSS Önlisans Sınavı’na katılım koşulları ve başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgiler ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer almaktadır.

KPSS Önlisans Konu Dağılımı nasıl belirlenir?

KPSS Önlisans sınavı, Türkiye’deki üniversite mezunu adaylarının kamuya açık kadrolarda çalışabilme imkânını sağlayan bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olan adaylar, birçok kamu kurumuna atanma şansına sahip olur. KPSS sınavı, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi olmak üzere üç aşamadan oluşur.

KPSS Önlisans sınavında yer alan konu dağılımı, adayların hangi alanlardan hangi oranda sorularla karşılaşacaklarını belirler. Konu dağılımı, ilk olarak ÖSYM tarafından belirlenir. ÖSYM, hem geçmiş yılların istatistiklerini hem de ilgili alanın önemini göz önünde bulundurarak konu dağılımını belirler. Bu dağılımda, her bir alanın önem derecesi dikkate alınır ve soru dağılımı buna göre yapılır.

KPSS Önlisans sınavında hangi alanların yer aldığı da oldukça önemlidir. Bu sınavda, önlisans düzeyindeki adaylardan Türkçe, Matematik, Genel Culture, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere beş farklı alanda sorular sorulur. Her bir alanda belirlenen konu başlıklarına göre sorular hazırlanır ve adaylara sunulur. Bu sayede, adayların yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanır.

Alan Konu Başlıkları
Türkçe Yazım kuralları, dil bilgisi, paragraf yönetimi
Matematik Temel matematik işlemleri, geometri, olasılık
Genel Kültür Türkiye tarihi, dünya tarihi, coğrafya, güncel bilgiler
Genel Yetenek Mantık, zeka, muhakeme
Alan Bilgisi Öğrencinin önlisans düzeyinde öğrenmiş olduğu bölümle ilgili konular
İlginizi Çekebilir;  Ortaklar Fen Lisesi Taban Puanları

Önlisans KPSS sınavında hangi alanlar yer alır?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu kurumlarına giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen önemli bir sınavdır. Önlisans KPSS ise, ön lisans mezunu adayların girdiği bir alt kategoridir. Bu sınavda çeşitli alanlardan sorular sorulur ve adayların bilgi düzeyi ölçülür. Peki, KPSS Önlisans sınavında hangi alanlar yer alır? İşte o alanlar:

1. Genel Yetenek: Genel Yetenek testi, adayların analitik düşünme, mantıksal akıl yürütme, problem çözme ve dikkat becerilerini ölçer. Bu testte genel kültür, genel matematik ve Türkçe gibi konulardan sorular sorulabilir.

2. Genel Kültür: Genel Kültür testinde, adayların güncel olaylar, tarih, coğrafya, sosyal bilimler gibi genel kültür konularına hakimiyeti ölçülür. Bu testte kültürel ve sosyal bilimsel bilgilerin yanı sıra güncel gelişmelerle ilgili bilgiler de sorulabilir.

3. Eğitim Bilimleri: Eğitim Bilimleri testi, öğretmen adaylarının pedagojik formasyon bilgilerini ölçer. Bu testte eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretme yöntemleri gibi konulara ait sorular yer alır. Ayrıca öğretmenlik mesleği ile ilgili genel bilgiler de sınanır.

Önlisans KPSS Sınavının Konu Dağılımı

Test Adı Konu Dağılımı
Genel Yetenek
 • Genel Kültür
 • Genel Matematik
 • Türkçe
Genel Kültür
 • Güncel Olaylar
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
 • Öğretmenlik Mesleği

KPSS Önlisans Sınavına kimler katılabilir?

KPSS Önlisans sınavı, Türkiye’de kamu kurumlarına memur alımı yapmak için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğrenim düzeyi ön lisans olan adayları hedeflemektedir. Peki, KPSS Önlisans sınavına kimler katılabilir?

KPSS Önlisans sınavına katılabilmek için belirli bir öğrenim düzeyine sahip olmanız gerekmektedir. Sınavdan önceki yılın Ekim ayı itibarıyla yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmuş, mezun olacak durumda olan veya öğrenim süresi 2 yıl olan programlardan birinde öğrenim görmekte olan adaylar başvuruda bulunabilirler. Yani, ön lisans mezunu veya ön lisans eğitimi devam eden herkes KPSS Önlisans sınavına katılabilir.

KPSS Önlisans sınavı, adayları farklı alanlarda ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınavda, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile alan bilgisi testleri yer almaktadır. Genel Yetenek Testi, adayların mantık, akıl yürütme, dikkat, muhakeme gibi yeteneklerini ölçmektedir. Genel Kültür Testi ise genel kültür bilgisini değerlendirmektedir. Alan bilgisi testleri ise adayların öğrenim gördükleri bölüme özgü konuları kapsamaktadır.

 • Sosyal Bilimler (Coğrafya, Tarih, İktisat, İşletme)
 • Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik)
 • Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme)
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Anayasa Hukuku
 • İktisat ve Maliye

Sınavda, adaylara 120 soru sorulmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde 60 soru bulunurken, alan bilgisi testlerinde ise alanınıza göre 60 soru yer almaktadır. Her sorunun dört seçeneği vardır ve doğru cevaplar doğru olarak kabul edilerek yanlış cevaplar için herhangi bir puan kesintisi yapılmamaktadır. Bu nedenle, elimizden geldiğince doğru cevaplamaya odaklanmak önemlidir.

Bölüm Test Sayısı Puan
Genel Yetenek Testi 60 60
Genel Kültür Testi 60 60
Alan Bilgisi 60 120

Eğitim bilimleri konuları nelerdir?

Eğitim bilimleri, eğitim süreçlerini inceleyen ve eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlayan bir disiplindir. Bu alanda birçok farklı konu bulunmaktadır. Eğitim bilimleri konuları, eğitim psikolojisi, öğrenme teorileri, öğretim yöntemleri, öğrenci değerlendirme ve ölçme gibi çeşitli başlıkları kapsamaktadır.

Eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretmenin davranışlarını inceler. Bu konu, öğrenme süreci, motivasyon, hafıza, problem çözme, bilişsel süreçler gibi konuları içerir. Öğrenme teorileri ise öğrenme sürecini açıklamak için kullanılan bir dizi kuramı kapsar. Bu teoriler, kişinin nasıl öğrendiği, bilgilerin nasıl işlendiği, öğretim sürecinin nasıl düzenlendiği gibi konuları ele alır.

İlginizi Çekebilir;  Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları 2024

Öğretim yöntemleri ise eğitim sürecinde kullanılan çeşitli yaklaşımları ve yöntemleri içerir. Bu konuda, ders planlama, öğrenme materyallerinin seçimi, sınıf içi etkinliklerin düzenlenmesi gibi konular önemlidir. Öğrenci değerlendirme ve ölçme ise öğrencilerin başarılarının belirlenmesi ve ilerlemelerinin takip edilmesi için yapılan değerlendirme faaliyetlerini kapsar. Bu konu, sınavlar, yazılı ve sözlü performans ödevleri, proje çalışmaları gibi değerlendirme yöntemlerini içerir.

 • Eğitim psikolojisi
 • Öğrenme teorileri
 • Öğretim yöntemleri
 • Öğrenci değerlendirme ve ölçme
Eğitim Bilimleri Konuları Açıklama
Eğitim psikolojisi Öğrenme ve öğretmenin davranışlarını inceler
Öğrenme teorileri Öğrenme sürecini açıklamak için kullanılan kuramları kapsar
Öğretim yöntemleri Çeşitli öğretim yaklaşımlarını ve yöntemlerini içerir
Öğrenci değerlendirme ve ölçme Öğrencilerin başarılarını değerlendirme ve ilerlemelerini takip etme

Anayasa hukuku konuları hangileridir?

Anayasa hukuku, bir ülkenin temel hukuk düzenini belirleyen ve devlet ile birey arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Anayasa hukuku konuları ise, bu ilişkilerin hangi alanlarda düzenlendiğini ve hangi konuları içerdiğini belirlemektedir.

Anayasa hukuku konularından biri, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı alanlardır. Bu konu, bireylerin yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerini düzenler. Aynı zamanda siyasi haklar, seçimler, siyasi partiler gibi konuları da içerir.

Bir diğer önemli konu ise, devletin yapısı ve organlarıdır. Anayasa hukuku, devletin nasıl yönetileceğini, hangi organların nasıl oluşacağını ve nasıl çalışacağını belirler. Parlamento, hükümet, yargı organları gibi konular, bu alana dahildir.

Anayasa Hukuku Konuları Örnek Alt Konular
Temel Hak ve Özgürlükler Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü
Devletin Yapısı ve Organları Parlamento, hükümet, yargı organları
Anayasa Değişiklikleri Anayasa maddelerinin değiştirilmesi, revizyon

Diğer bir konu ise, anayasal denetim mekanizmalarıdır. Anayasa hukuku, devlet organlarının birbirlerini denetlediği ve denge sağlandığı bir sistem oluşturur. Bu konu, idari ve yasal denetim mekanizmalarını ve bu mekanizmaların nasıl çalıştığını içerir.

Anayasa hukuku konularında çalışan uzmanlar, bu alanlarda hem aktif bir şekilde çalışırken hem de ülkenin anayasa metni ve ilgili yasalarını inceleyerek hukuki değerlendirmeler yaparlar. Bu değerlendirmeler, anayasa hukukunun sürekli olarak güncellenmesine ve gelişmesine katkı sağlar.

Türk dili ve edebiyatı hangi konuları kapsar?

Türk dili ve edebiyatı, Türkçe’nin yapısını ve işleyişini inceleyen disiplinler arasında yer alır. Bu alanda çeşitli konuları kapsayan birçok çalışma bulunur. Türk dili ve edebiyatı alanında yapılan araştırmalar, dile ait kurallar, ses bilgisi, yazım kuralları, sözcük dağarcığı, cümle yapısı, dilin tarihi gelişimi gibi konulara odaklanır.

Bunun yanı sıra, edebiyatın çeşitli tür ve dönemlerini de incelemek türk dili ve edebiyatı çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Türk edebiyatı, milli edebiyat dönemi ve akabinde gelen modern Türk edebiyatı gibi dönemlere ayrılır. Bu dönemlerdeki edebi eserler, dilin kullanımı, edebiyatın işlevi gibi konular da incelenir.

Türk dili ve edebiyatı ayrıca, Türk kültürü ve tarihini de yansıtan önemli bir alandır. Dili ve edebiyatı üzerinden tarih, kültür ve toplumun birçok yönüne ulaşılabilir. Edebi eserlerdeki olaylar ve karakterler, tarihi olayları ve toplumun yapısını yansıtan ipuçları sunar.

Genel kültür ve genel yetenek testi nasıl bölünmüştür?

Genel kültür ve genel yetenek testi, KPSS Önlisans sınavının bir bölümünü oluşturur. Bu test, adayların genel kültür ve genel yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan bir değerlendirmedir. Sınavda yer alan bu test, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, genel kültür testidir ve adayların tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi alanlardaki bilgilerini ölçer. İkinci bölüm ise genel yetenek testidir ve adayların matematiksel ve mantıksal düşünme becerilerini değerlendirir.

İlginizi Çekebilir;  Doğu Dilleri Taban Puanları 2024

Genel kültür ve genel yetenek testi, toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular, çoktan seçmeli ve dört şıklı bir formatla sunulmaktadır. Her soru eşit değere sahip olup, doğru cevaplar adaylara puan kazandırmaktadır. Yanlış cevaplar ise adayların puanını etkilememektedir.

Sınavda yer alan genel kültür ve genel yetenek testinin konu dağılımı şu şekildedir:

Test Bölümü İçeriği
Genel Kültür Testi Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Genel Yetenek Testi Matematik, Mantık, Türkçe ve İngilizce

Genel kültür ve genel yetenek testi, adayların bilgi düzeylerini ve analitik düşünme becerilerini ölçerek mesleki yetkinliklerini değerlendirir. Bu test, KPSS Önlisans sınavının önemli bir kısmını oluşturduğu için adayların sınavı başarıyla tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

İktisat ve maliye konuları neleri içerir?

İktisat ve maliye, ekonomi alanında oldukça önemli olan iki disiplindir. İktisat, kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini incelerken; maliye, devletin gelir ve giderlerini düzenler. Her iki disiplin de ekonominin her alanında etkili olmakla birlikte, belirli konuları içermektedir.

Birinci konu, mikro iktisattır. Mikro iktisat, bireylerin ve firmaların karar alma süreçlerini ve bu kararların piyasalara etkilerini inceler. Fiyat teorisi, tüketici tercihleri, arz ve talep analizi gibi konular mikro iktisat kapsamındadır.

İkinci konu ise makro iktisattır. Makro iktisat, ülke ekonomilerinin genel durumunu, milli gelirin büyüklüğünü, işsizlik oranlarını ve enflasyon gibi ekonomik göstergeleri ele alır. Ekonomik büyüme, para ve bankacılık politikaları, ekonomik döngüler gibi konular makro iktisatın ana başlıklarıdır.

Üçüncü konu ise maliye politikalarıdır. Maliye politikaları, devletin kamu harcamaları ve vergi politikalarını düzenler. Vergi sistemi, bütçe yönetimi, kamu harcamalarının etkin kullanımı gibi konular maliye politikaları içinde yer alır. Bu politikaların doğru bir şekilde yönetilmesi, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemlidir.

İktisat ve maliye konuları geniş bir spektruma sahip olup, ekonomik sistemin düzgün işleyişi için önemlidir. Bu konuları anlamak, bireylerin ve devletlerin daha etkin ekonomik kararlar almasına yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

KPSS Önlisans Sınavı nedir?

KPSS Önlisans sınavı, lisans eğitimine devam eden veya lisans eğitimini tamamlayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya memur kadrolarına atanabilmek için girdikleri bir sınavdır.

KPSS Önlisans Konu Dağılımı nasıl belirlenir?

KPSS Önlisans sınavında, alan bilgisi, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere 3 ana başlık altında sorular yer alır. Konu dağılımı, sınavın amaçları ve içeriği göz önünde bulundurularak belirlenir.

Önlisans KPSS sınavında hangi alanlar yer alır?

Önlisans KPSS sınavında; eğitim bilimleri, anayasa hukuku, Türk dili ve edebiyatı, genel kültür, genel yetenek, iktisat ve maliye gibi alanlardan sorular yer alır.

KPSS Önlisans Sınavına kimler katılabilir?

KPSS Önlisans sınavına, üniversitelerin önlisans programlarını tamamlamış veya devam eden adaylar katılabilir.

Eğitim bilimleri konuları nelerdir?

Eğitim bilimleri konuları; eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, eğitim bilimleri temel kavramları, program geliştirme gibi başlıkları içerir.

Anayasa hukuku konuları hangileridir?

Anayasa hukuku konuları; anayasa hukukunun kaynakları, temel hak ve özgürlükler, devlet teşkilatı, yargı organı gibi başlıkları içerir.

Türk dili ve edebiyatı hangi konuları kapsar?

Türk dili ve edebiyatı konuları; dil bilgisi, yazım kuralları, fonetik, edebiyat tarihine genel bir bakış, edebi türler gibi başlıkları içerir.

Genel kültür ve genel yetenek testi nasıl bölünmüştür?

Genel kültür ve genel yetenek testi, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel yetenek bölümünde, sayısal ilişkiler, mantık, zeka soruları yer alırken, genel kültür bölümünde ise tarih, coğrafya, güncel olaylar gibi konulardan sorular sorulur.

İktisat ve maliye konuları neleri içerir?

İktisat ve maliye konuları; mikro ekonomi, makro ekonomi, para ve maliye politikası, kamu maliyesi gibi başlıkları içerir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.