LGS Puan Hesaplama

LGS, Liselere Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır ve Türkiye'deki 8. sınıf öğrencileri için büyük bir öneme sahiptir. Bu sınav, öğrencilerin hangi liseye gideceğini belirlemek için kullanılır ve bu nedenle puan hesaplama süreci oldukça önemlidir. Bu blog yazısında, LGS nedir ve nasıl hesaplanır, LGS puanı nasıl belirlenir, soruların puanlaması nasıl yapılır gibi konuları ele alacağız. Ayrıca LGS geçme ve başarı puanı, LGS puanının bağlı olduğu faktörler ve yanlış cevapların etkisi gibi konular da incelenecektir. Ayrıca, LGS puanı hesaplama yöntemleri ve hesap makinelerinin kullanılabilirliği de tartışılacaktır. LGS puanı hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

LGS PUAN HESAPLAMA

Doğru Yanlış Net
Türkçe(20)
T.C İnk. Tarihi(10)
Din Kültürü A.B(10)
Yabancı Dil(10)
Matematik(20)
Fen Bilimleri(20)

PUAN DURUMU

Puan Tipi Puan
LGS Puanı 2021
LGS Puanı 2020

YouTube video

LGS nedir ve nasıl hesaplanır?

LGS, Liselere Geçiş Sınavı’nın kısaltmasıdır ve Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına girişte kullanılan bir sınavdır. Öğrencilerin liselere yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynar. LGS, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenir ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yürütülür.

LGS’nin hesaplanması, birkaç aşamada gerçekleşir. İlk olarak, öğrencilerin performansını belirlemek için birinci dönem, ikinci dönem ve yılsonu notları dikkate alınır. Bu notlar, öğrencinin genel akademik başarısını yansıtır ve belirli bir ağırlıkla hesaplanır. Ayrıca, LGS’de çıkacak olan soruların puanlaması ve öğrencinin yanlış cevaplarından düşülecek puanlar da hesaplamaya dahil edilir.

LGS puanı, öğrencinin performansının bir ölçüsü olarak kullanılır ve liselere yerleştirme sürecinde önemli bir kriterdir. Öğrenciler, tercih ettikleri liselere giriş yapabilmek için bu puanı dikkate alırlar. Yüksek bir LGS puanı, öğrencinin seçeneklerini genişletirken düşük bir puan ise sınırlayabilir.

 • LGS’nin önemi ve nasıl hesaplandığı konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz:
 • – MEB’in LGS hakkında yayınladığı resmi dokümanlar
 • – Öğretmenlerin ve uzmanların paylaştığı LGS ile ilgili kitaplar ve makaleler
 • – LGS konusunda deneyimli öğrenciler ve mezunlarla yapılan röportajlar
Konu Detaylar
LGS nedir? Liselere Geçiş Sınavı’nın kısaltmasıdır ve ortaöğretim kurumlarına girişte kullanılan bir sınavdır.
LGS nasıl hesaplanır? LGS, öğrencilerin performansını belirlemek için notlar ve sınav puanları göz önünde bulundurularak hesaplanır.
LGS puanı ne işe yarar? LGS puanı, liselere yerleştirme sürecinde önemli bir kriterdir ve öğrencinin tercih edilen liselere giriş yapmasını sağlar.

LGS puanı nasıl belirlenir?

LGS puanı, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin başarısının bir göstergesidir. Bu puan, öğrencilerin sınavda aldığı puana dayalı olarak belirlenir. LGS puanı, öğrencilerin tercih ettikleri liselere yerleşme sürecinde büyük bir öneme sahiptir.

LGS puanının belirlenmesinde birkaç faktör bulunmaktadır. İlk faktör, öğrencilerin sınavda elde ettikleri net sayısıdır. Sınavda her doğru cevap için belirli bir puan verilirken, yanlış cevaplar için puan kesintisi yapılır. Bu nedenle, doğru cevap sayısı arttıkça LGS puanı da artar.

Bunun yanı sıra, LGS puanında öğrencilerin 8. sınıf yılsonu başarı puanları da dikkate alınır. Bu başarı puanı, öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri performansa dayalı olarak belirlenir. LGS puanı hesaplanırken, yılsonu başarı puanı da puana dahil edilir.

 • Öğrencinin sınavdaki net sayısı
 • Öğrencinin yılsonu başarı puanı
Puan Türü Ağırlık Katsayısı
Sınav Neti %70
Yılsonu Başarı Puanı %30

LGS puanı hesaplanırken, sınav netleri %70, yılsonu başarı puanı ise %30 oranında etkili olur. Bu nedenle, LGS puanını yükseltmek için sınavda iyi bir performans sergilemek ve yıl boyunca derslerde başarılı olmak önemlidir.

Soruların puanlaması nasıl yapılır?

Öğrencilerin LGS’de aldıkları puanlar, soruların doğru veya yanlış olarak puanlanmasıyla belirlenir. Her bir soru, belirli bir puan değerine sahiptir ve öğrencilerin doğru cevap verdikleri sorulara bu puanlar eklenirken, yanlış cevapladıkları sorulardan puanları düşülür.

Soruların puanlaması genellikle 1 doğru 4 yanlış şeklinde yapılır. Bu durumda bir soru için 5 puana sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Öğrenci, bir soruya doğru cevap verdiğinde 5 puan alır. Ancak yanlış cevap verdiği durumlarda ise herhangi bir puan alamaz.

Listeye geldiğimizde, öğrencinin LGS’deki toplam puanı hesaplanırken her bir sorunun puanının toplamı alınır. Yanlış cevapladığı soruların etkisiyle bir soruyu yanlış cevapladıysa 5 puan kaybeder. Yanlış cevapladığı her soru için toplam puanından 5 puan çıkarılır.

Soru Numarası Doğru/Yanlış Puan
1 Doğru 5
2 Yanlış 0
3 Doğru 5
4 Yanlış 0
5 Doğru 5

Yukarıdaki örnek tabloda, öğrencinin toplam puanı hesaplanırken, doğru cevapladığı sorularına verilen puanlar toplanırken, yanlış cevapladığı sorulara verilen puanlar çıkarılır. Bu şekilde öğrencinin LGS’deki toplam puanı belirlenir.

LGS geçme ve başarı puanı nedir?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı), Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınavda öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil olmak üzere beş farklı dersin ardından değerlendirilirler. Sınavda elde edilen puanlar, öğrencilerin lise tercihlerinde kullanılarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir.

LGS’de öğrencilerin elde ettikleri başarı puanı, sınavdaki doğru ve yanlış cevapların sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanır. Doğru cevapların sayısı, öğrencinin başarı puanını artırırken, yanlış cevapların sayısı puanını düşürür. Sınavda her soru aynı puan değerine sahiptir ve herhangi bir cevap verilmeyen veya çift yanıtlanan sorular dikkate alınmaz. Yanlış cevapların doğru cevaplara oranı göz önünde bulundurularak öğrencinin puanı belirlenir.

LGS’de öğrenciler aynı zamanda geçme puanı elde etmek zorundadırlar. Geçme puanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen bir değerdir ve öğrencinin liseye geçebilmesi için bu puanı almış olması gerekmektedir. Geçme puanını elde edemeyen öğrenciler, istedikleri liselerde yerleştirme işlemi yapılamaz.

 • LGS’de elde edilen başarı puanının önemi büyüktür. Öğrenciler, tercih ettikleri liselerde yer alabilmek için yüksek başarı puanlarına sahip olmalıdırlar.
 • Yanlış cevapların etkisi, doğru cevap sayısından daha az olup, puanı düşürecek bir etkiye sahiptir.
 • LGS puanının hesaplanması için farklı yöntemler bulunmaktadır ve bazı internet sitelerinde bu hesaplamayı yapabilen hesap makineleri mevcuttur.
LGS Geçme Puanı LGS Başarı Puanı
200 450
225 460
250 470

LGS puanı hangi faktörlere bağlıdır?

LGS puanı, Liselere Geçiş Sistemi’nin kısaltmasıdır ve Türkiye’de ortaokul son sınıf öğrencilerinin liseye yerleşmek için girdiği bir sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin puanları belirli faktörlere bağlı olarak hesaplanır.

 • Doğru Cevap Sayısı: LGS sınavında öğrencilerin doğru cevap sayıları önemli bir faktördür. Her doğru cevap belirli bir puan değerine sahiptir ve toplam doğru cevap sayısı LGS puanının belirlenmesinde etkili olur.
 • Yanlış Cevap Sayısı: LGS sınavında öğrencilerin yanlış cevap sayıları da dikkate alınır. Yanlış cevaplar için puan düşme hükümleri uygulanır ve yanlış cevap sayısı LGS puanını olumsuz etkiler.
 • Net Sayısı: LGS puanının hesaplanmasında net sayısı da önemli bir faktördür. Net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının yarısının çıkarılmasıyla elde edilir. Bu sayı da LGS puanının hesaplanmasında dikkate alınır.
Doğru Cevap Sayısı Yanlış Cevap Sayısı Net Sayısı
40 10 35
45 15 37.5
50 20 40

Yukarıda örnek olarak verilen tabloda görüldüğü gibi, doğru cevap sayısı arttıkça, yanlış cevap sayısı azaldıkça ve net sayısı yükseldikçe, LGS puanı da artmaktadır. Bu nedenle, LGS sınavına giren öğrencilerin doğru cevap sayısını artırmaya ve yanlış cevap sayısını azaltmaya çalışmaları önemlidir.

LGS puanının önemi nedir?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) puanı, Türkiye’deki öğrencilerin liseye geçiş için önemli bir kriterdir. Bu puan, öğrencilerin ilerideki eğitim hayatlarında tercih edebileceği okulları belirlemede ve akademik başarılarını değerlendirmede büyük bir rol oynamaktadır. LGS puanının önemi, öğrencilere yükseköğrenim hayatlarında fırsat eşitliği sağlamak, tercih yapabilecekleri okulları belirlemek, kariyer planlamalarına katkıda bulunmak ve öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek gibi birçok nedenden kaynaklanmaktadır.

LGS puanı, öğrencilerin girecekleri liseleri belirlemede etkileyici bir faktördür. Liseler, birçok farklı öğrenci profiline yönelik farklı imkanlar sunmaktadır. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda tercih edebilecekleri liseler, onların kişisel gelişimlerini sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle LGS puanı, öğrencilerin hayal ettikleri liseye yerleşmek ve hedefledikleri alanlarda eğitim almak için elde etmeleri gereken bir başarıdır.

Aynı zamanda LGS puanı, öğrencilerin gelecekteki yükseköğrenim hayatlarını belirlemede de büyük bir etkiye sahiptir. Üniversite ve meslek yüksekokulları, genellikle LGS puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğrenim kurumları, öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek için bu puanı kullanmaktadır. Bu nedenle LGS puanı, öğrencilerin üniversite ya da meslek hayatlarına yönlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

 • LGS puanı, liselere yerleşme açısından önemlidir.
 • Gelecekteki yükseköğrenim hayatında tercih edilecek kurumu belirlemede etkilidir.
 • LGS puanı, öğrencilerin akademik başarılarını gösteren bir kriterdir.
LGS Puanı Açıklama
400-500 Düşük başarı düzeyi
501-600 Orta düzey başarı
601-700 İyi başarı düzeyi
701-800 Yüksek başarı düzeyi

Yanlış cevapların etkisi nasıl hesaplanır?

Yanlış cevapların etkisi, LGS puanının hesaplanmasında önemli bir faktördür. Doğru yanıtlar kadar yanlış yanıtlar da öğrencilerin puanını etkileyebilir. Bu nedenle, LGS sınavında doğru ve yanlış yanıtların puanlaması farklıdır.

LGS sınavında, her doğru yanıt için belirli bir puan kazanılırken, her yanlış yanıt için belirli bir puan kaybedilir. Yanlış cevaplar, öğrencilerin başarı düzeyini doğru bir şekilde değerlendirmek için kullanılır. Bu sayede, sadece doğru cevapları bilmek yeterli olmaz, aynı zamanda yanlış cevapları da minimize etmek önemlidir.

 • Her doğru yanıt için belirli bir puan verilir.
 • Her yanlış yanıt için belirli bir puan kaybedilir.
 • Cevapsız bırakılan soruların puan etkisi yoktur.
Görünen Puan Doğru Yanıt Puanı Yanlış Yanıt Puanı
100 5 1
90 4 1
80 3 1

Yanlış cevapların etkisi, öğrencilerin puanını düşürebilir ve sonuçta sıralamalarını etkileyebilir. Bu nedenle, yanlış cevap vermek yerine bilinmeyen soruları cevapsız bırakmak daha avantajlı olabilir. Yanlış cevapların etkisini minimize etmek için öğrencilerin dikkatli bir şekilde soruları değerlendirmesi ve doğru bildikleri sorulara odaklanması önemlidir.

LGS puan hesaplama yöntemleri nelerdir?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı), Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçişlerini sağlamak amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin puanları belirli yöntemler kullanılarak hesaplanır. İşte LGS puan hesaplama yöntemleri:

 1. Temel Puanın Hesaplanması: LGS’de yer alan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden alınan doğru cevap sayıları toplanır. Yanlış cevaplar ise doğru cevap sayısından çıkarılır. Elde edilen puanlar, bu derslerin ağırlık katsayıları ile çarpılarak temel puan hesaplanır.
 2. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Puanının Hesaplanması: Bu üç dersin puanları, temel puanın %80’ini oluşturur. Bu puanlar, her bir ders için ayrı ayrı hesaplanır ve ağırlık katsayıları ile çarpılarak belirlenir.
 3. Sayısal ve Sözel Puandan Yüzdelik Dilimi Hesaplama: LGS’de yer alan sayısal ve sözel sorularından elde edilen puanlar kullanılarak, her iki alanda da kaçıncı yüzdelik dilime girildiği hesaplanır. Bu hesaplamalar, öğrencinin o alandaki başarı durumunu gösterir.
Puan Türü Ağırlık Katsayısı
Türkçe 3
Matematik 3
Fen Bilimleri 2
Sosyal Bilimler 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1

Bu yöntemlerle hesaplanan LGS puanları, öğrencilerin lise tercihlerinde kullanılır ve gelecekteki eğitim hayatlarında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, öğrencilerin LGS’ye iyi bir şekilde hazırlanması ve puan hesaplama yöntemlerini tam olarak anlaması önemlidir.

LGS puan hesaplama hesap makineleri kullanılabilir mi?

Eğitim sisteminde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. LGS sonucu, öğrencilerin gelecekte hangi liseye gideceğini belirlemekte etkili olan bir puan sistemidir. Bu nedenle, öğrencilerin LGS puanlarını doğru bir şekilde hesaplamaları önemlidir. Ancak, bazı öğrencilerin LGS puanı hesaplarken yardımcı araçlar kullanma ihtiyacı duyabileceği bir gerçektir.

Bu noktada, LGS puan hesaplama hesap makineleri kullanmanın ne kadar etkili ve doğru olduğu tartışmalı bir konudur. Bazıları, hesap makineleri kullanmanın öğrencilerin doğru sonuçlara ulaşmalarını sağladığını savunurken, diğerleri ise bu araçların yanıltıcı ve hatalı sonuçlar verebileceğini iddia etmektedir.

Liste olarak, LGS puan hesaplama hesap makinelerinin avantajlarını ve dezavantajlarını aşağıda sıralayabiliriz:

 • Avantajlar:
  • Hızlı ve pratik bir şekilde puan hesaplama imkanı sağlar.
  • Elle hesaplama yaparken yapılabilecek hataları ortadan kaldırır.
  • Karmaşık matematiksel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirir.
 • Dezavantajlar:
  • Girilen bilgilerin hatalı olması durumunda yanlış sonuçlar verebilir.
  • Araçta bulunan hata veya eksiklikler nedeniyle sonuçlar güvenilir olmayabilir.
  • LGS’nin puan hesaplamasıyla ilgili güncellemeler yapıldığında hesap makineleri güncellenmeyebilir ve yanıltıcı sonuçlar verebilir.
Avantajlar Dezavantajlar
Hızlı ve pratik bir şekilde puan hesaplama imkanı sağlar. Girilen bilgilerin hatalı olması durumunda yanlış sonuçlar verebilir.
Elle hesaplama yaparken yapılabilecek hataları ortadan kaldırır. Araçta bulunan hata veya eksiklikler nedeniyle sonuçlar güvenilir olmayabilir.
Karmaşık matematiksel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirir. LGS’nin puan hesaplamasıyla ilgili güncellemeler yapıldığında hesap makineleri güncellenmeyebilir ve yanıltıcı sonuçlar verebilir.

Sık Sorulan Sorular

LGS nedir ve nasıl hesaplanır?

LGS, Liselere Geçiş Sistemi’nin kısaltmasıdır. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçişinde kullanılan bir sınavdır. LGS puanı, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil derslerinin ardından yapılan bir sınav sonucunda elde edilir.

LGS puanı nasıl belirlenir?

LGS puanı, sınavda doğru cevap sayısı üzerinden hesaplanır. Her doğru cevap için öğrenciye 1 puan verilir. Yanlış cevaplar ise puanı etkilemez. Daha sonra bu puanlar öğrencinin Yüzdelik Dilimi hesaplanarak LGS puanı belirlenir.

Soruların puanlaması nasıl yapılır?

LGS sınavında doğru cevaplar puan verirken, yanlış cevaplar puanı etkilemez. Her doğru cevap için öğrenciye 1 puan verilir ve toplam puan hesaplanır.

LGS geçme ve başarı puanı nedir?

LGS’de geçme puanı 200 üzerinden belirlenir. Öğrencinin tercih edeceği okula girmesi için bu puanı geçmesi gerekir. Başarı puanı ise 500 üzerinden hesaplanır ve öğrencinin yerleştirme işlemlerindeki başarı sıralamasını belirler.

LGS puanı hangi faktörlere bağlıdır?

LGS puanı, öğrencinin sınavdaki performansına ve soruların zorluk düzeyine bağlı olarak belirlenir. Öğrencinin doğru cevap sayısı ve Yüzdelik Dilimi gibi faktörler puanı etkiler.

LGS puanının önemi nedir?

LGS puanı, öğrencilerin lise tercihlerinde ve yerleştirme işlemlerinde önemli bir kriterdir. Yüksek bir LGS puanı, öğrencinin istediği okula yerleşme şansını artırır.

Yanlış cevapların etkisi nasıl hesaplanır?

LGS puanında yanlış cevaplar puanı etkilemez. Sadece doğru cevaplar puan alır ve bu puanlar toplanarak toplam LGS puanı hesaplanır.

LGS puan hesaplama yöntemleri nelerdir?

LGS puanı, doğru cevap sayısı ve Yüzdelik Dilimi gibi faktörlerin hesaplanmasıyla belirlenir. Bu hesaplama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yöntemlerle yapılır.

LGS puan hesaplama hesap makineleri kullanılabilir mi?

Evet, LGS puanı hesaplanması için internet üzerinde LGS puan hesaplama hesap makineleri bulunmaktadır. Bu hesap makineleri, öğrencilerin sınav sonucunu kolayca öğrenmelerine yardımcı olur.