Öğretmenlik Taban Puanları

0

YouTube video

Öğretmenlik taban puanları, Türkiye’de öğretmen olmak isteyen adayların giriş sınavlarında elde etmeleri gereken minimum puanlardır. Bu puanlar, birçok faktöre bağlı olarak belirlenir ve her yıl yeniden açıklanır. Öğretmenlik taban puanları, adayların atama şanslarını ve tercih edebilecekleri üniversiteleri doğrudan etkileyen önemli bir kriterdir. Ancak, taban puanlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler ve hangi üniversitelerin yüksek veya düşük taban puanlarına sahip olduğu da dikkate alınmalıdır. Bu yazıda, öğretmenlik taban puanlarının ne olduğunu, nasıl belirlendiğini, ne zaman açıklandığını ve neden önemli olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca, taban puanlarını etkileyen faktörleri ve hangi üniversitelerin yüksek veya düşük taban puanlarına sahip olduğunu da ele alacağız.

Öğretmenlik taban puanları nedir?

Öğretmenlik taban puanı, bir öğrencinin üniversiteye yerleşmek için gereken minimum puanı ifade eder. Her yıl, üniversiteler ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen taban puanlar, öğrencilerin tercihlerini yaparken referans olarak kullanılır. Öğretmenlik taban puanları, öğretmenlik alanındaki farklı programlara ve üniversitelere göre farklılık gösterebilir.

Öğretmenlik taban puanları nasıl belirlenir?

Öğretmenlik taban puanları, çeşitli faktörlere dayanarak belirlenir. Bunlar arasında, öğretmenlik bölümüne olan talep, öğrenci kontenjanı, önceki yılların yerleştirme sonuçları, sınav başarıları ve eğitim politikaları yer alır. Taban puanlar, üniversiteler ve YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenir ve her yıl güncellenir.

Öğretmenlik taban puanları hangi faktörlere bağlıdır?

Öğretmenlik taban puanları, birçok faktöre bağlıdır. Bunların başında, öğrencilerin öğretmenlik bölümüne olan ilgisi ve tercihleri gelir. Eğer bir bölümdeki kontenjan fazla ise, taban puanı düşerken, kontenjan az ise puan yükselir. Ayrıca, öğrencilerin sınav başarıları ve puanları da taban puanlarını etkileyen faktörler arasındadır. Eğitim politikalarındaki değişiklikler, önceki yılların yerleştirme sonuçları ve üniversitelerin programları da taban puanlarını etkileyebilir.

Kısacası, öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmek için gerekli minimum puanları ifade eder. Bu puanlar, öğretmenlik bölümüne olan talep, kontenjanlar, sınav başarıları ve eğitim politikaları gibi faktörlere bağlı olarak her yıl güncellenir. Öğrenciler, tercih yaparken bu taban puanlarını referans alarak üniversitelere başvuru yapabilirler.

Öğretmenlik taban puanları nasıl belirlenir?

Öğretmenlik taban puanları, her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir. YKS, Türkiye’deki üniversitelere giriş için yapılan genel bir sınavdır. Bu sınavda öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçer.

Öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin YKS sınavında elde ettiği puanlara, tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanlarına ve geçmiş yıllarda giriş yapmış öğrencilerin puanlarına dayanarak belirlenir. Kontenjanlar ve geçmiş yıllardaki puanlar göz önünde bulundurularak, her üniversitenin fakültelerine ve programlarına ait taban puanları belirlenir.

Taban puanları, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve programlara giriş yapabilmek için en az kaç puan almaları gerektiğini belirler. Eğer bir öğrencinin puanı, tercih ettiği programın taban puanının altında kalırsa, o programa yerleşme şansı düşer. Bu nedenle, öğrencilerin YKS sınavında iyi bir performans göstermeleri ve tercih ettikleri üniversitelere uygun taban puanlarına sahip olmaları önemlidir.

Öğretmenlik Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler
1. Öğrencilerin YKS sınavındaki başarıları
2. Tercih edilen üniversitelerin kontenjanları
3. Geçmiş yıllardaki öğrenci yerleştirme verileri
İlginizi Çekebilir;  Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları

Öğretmenlik taban puanları her yıl güncellenmektedir ve bu puanlar, YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ilan edilir. Öğrenciler, taban puanlarını takip ederek, tercih ettikleri üniversitelere uygun bir şekilde tercih yapabilirler. Ancak taban puanları yıl içerisinde değişebilir, bu nedenle öğrencilerin tercih sürecinde güncel puanları kontrol etmeleri önemlidir.

Öğretmenlik taban puanları hangi faktörlere bağlıdır?

Öğretmenlik taban puanları, bir öğretmen adayının tercih edilen bir üniversitenin eğitim fakültesindeki öğretmenlik programına kabul edilmesi için gereken asgari puanları ifade eder.

Bu puanlar belirlenirken birçok faktör dikkate alınır. İlk olarak, öğrencinin üniversiteye giriş sınavında aldığı notlar ve performansı etkilidir. Genellikle öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ya da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) puanları göz önünde bulundurulur. Bu sınavlarda alınan puanlar, öğrencinin genel akademik başarısını yansıtır ve taban puanın belirlenmesinde önemli bir etkendir.

Bunun yanı sıra, öğretmenlik taban puanlarına etki eden diğer faktörler arasında yükseköğretim kurumunun kontenjan durumu, o yılki başvuru sayısı ve öğrenci tercihleri de yer alır. Örneğin, bir üniversitenin öğretmenlik bölümü kontenjanı sınırlı ise ve bu bölümü tercih eden öğrenci sayısı fazlaysa, taban puanının yükselmesi kaçınılmaz olabilir.

 • Öğrencinin sınav performansı: Yükseköğretim sınavlarında alınan başarı puanları ve sıralama önemli etkenlerdir.
 • Yükseköğretim kurumunun kontenjanı: Bir üniversitenin belli bir bölüm için ayrılan kontenjanı düşük ise, taban puanı da yüksek olabilir.
 • Başvuru sayısı ve tercihler: Bir öğretmenlik programına olan talep, taban puanının belirlenmesinde etkili olabilir. Eğer bir programı tercih eden öğrenci sayısı fazlaysa, taban puanı da yükselebilir.
Faktörler Etkisi
Öğrencinin sınav performansı Yüksek puan almak taban puanını düşürebilir.
Yükseköğretim kurumunun kontenjanı Düşük kontenjan, yüksek taban puanı demektir.
Başvuru sayısı ve tercihler Fazla başvuru ve tercih, taban puanını artırabilir.

Öğretmenlik taban puanları ne zaman açıklanır?

Öğretmenlik taban puanları, adayların üniversiteye giriş sınavları sonrasında tercih ettikleri üniversitelerdeki öğretmenlik bölümlerine yerleştirilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan biri, öğretmenlik taban puanlarının ne zaman açıklanacağıdır.

Öğretmenlik taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bir takvime göre açıklanmaktadır. Genellikle üniversite tercihleriyle aynı döneme denk gelen bu açıklama, adayların tercih yaparken daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Bu sayede öğrenciler, tercih edecekleri bölümleri ve üniversiteleri daha iyi araştırma fırsatı bulmaktadır.

YÖK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, öğretmenlik taban puanları genellikle Temmuz ayı içinde açıklanmaktadır. Üniversite tercihleriyle aynı dönemde açıklanan taban puanları, adayların tercih yapma sürecinde sağlıklı bir karar vermesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, lise mezunu olan ve öğretmenlik mesleğini seçmeyi düşünen adayların, Temmuz ayı içinde öğretmenlik taban puanlarının açıklanmasını beklemeleri tavsiye edilmektedir.

 • Öğretmenlik taban puanları
 • Yükseköğretim Kurulu
 • üniversite tercihleri
Yıl Puan Açıklama Tarihi
2020 15 Temmuz
2019 18 Temmuz
2018 20 Temmuz

Öğretmenlik taban puanları neden önemlidir?

Öğretmenlik Taban Puanları Neden Önemlidir?

Öğretmenlik taban puanları, üniversitelerdeki öğretmenlik bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. Taban puanları, adayların hangi üniversite ve hangi bölümü tercih edebileceğini belirleyen bir ölçüttür. Yüksek taban puanlarına sahip üniversiteler, kaliteli eğitim verdiği düşünülen üniversitelerdir. Bu nedenle, öğretmen adayları için tercihlerini yaparken taban puanlarına dikkat etmeleri önemlidir.

Öğretmenlik taban puanları, birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler arasında öğrenci kontenjanı, başarı puanı, sınav zorluğu ve diğer adayların puanları gibi etkenler yer alır. Yüksek taban puanlarına sahip üniversiteler, genellikle daha fazla başvuru aldığı için rekabet de daha yüksektir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının taban puanlarına göre tercih yapmaları, istedikleri üniversiteye yerleşme şanslarını artırabilir.

İlginizi Çekebilir;  Bor Atatürk Anadolu Lisesi Taban Puanları

Öğretmenlik taban puanları ayrıca, öğrenim sürecinin kalitesini ve diğer adaylarla olan rekabet gücünü de gösterir. Yüksek taban puanına sahip bir üniversitede eğitim almak, öğrencilere daha iyi imkanlar ve fırsatlar sunabilir. Bu durum, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde de avantaj sağlayabilir. İşverenler genellikle önemli üniversitelerden mezun olan adayları tercih etme eğilimindedir. Dolayısıyla, öğretmenlik taban puanları, hem öğrenim hayatı boyunca hem de iş yaşamında etkili olabilmektedir.

Öğretmenlik taban puanları kaç yılda bir değişir?

Öğretmenlik taban puanları kaç yılda bir değişir? Eğitim sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için üniversite eğitimi önemli bir basamaktır. Bu noktada, üniversitelerdeki bölümler arasında öğretmenlik bölümünün popülerliği ve talep görmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Öğretmen adaylarının merak ettiği konulardan biri de öğretmenlik taban puanlarıdır. Bu puanlar, her yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir takım faktörlere göre değişmektedir.

Öğretmenlik taban puanları, her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bağlı olarak değişmektedir. YKS, üniversiteye başvuru yapacak olan adayların girdiği bir sınavdır. Sınav sonucunda elde edilen puanlar, üniversitelerdeki bölümlere yerleştirme için kullanılmaktadır. Bu puanlar, her yılın sonuçlarına göre yeniden belirlenen taban puanlarını etkilemektedir.

Taban puanları, ilgili bölümün kontenjanına, başvuran aday sayısına ve genel başarı durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eğer bir bölüme başvuran aday sayısı fazlaysa ve bu bölümün kontenjanı sınırlıysa, taban puanı yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca, adayların sınavda elde ettikleri başarı da taban puanlarını etkilemektedir. Daha yüksek bir puan alan adaylar, taban puanının yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Faktör Etkisi
Başvuran aday sayısı Artış gösterdiğinde taban puanları yükselir.
Kontenjan durumu Daha az kontenjana sahip bölümlerde taban puanları yüksek olma eğilimindedir.
Sınav başarısı Daha yüksek puan alan adaylar, taban puanlarının yükselmesine katkı sağlar.

Öğretmenlik taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlendiği için değişkenlik göstermektedir. Böylece, her yıl yeni başvuru dönemiyle birlikte öğretmen adayları için belirlenen taban puanlarını takip etmek önemlidir. Taban puanlarının yüksek olduğu üniversitelerde eğitim almak için daha fazla çalışma ve başarı göstermek gerekmektedir.

Öğretmenlik taban puanlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Öğretmenlik mesleği, toplumun en önemli ve saygın mesleklerinden biridir. Bu nedenle, öğretmen olmak isteyen pek çok genç, üniversitelerin öğretmenlik programlarına katılmak için yüksek bir taban puanına ihtiyaç duyar. Peki, öğretmenlik taban puanlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Öncelikle, her üniversitenin kendi belirlediği bir taban puanı vardır. Bu puan, üniversitenin öğretmenlik programına başvuran adayların en az kaç puan alması gerektiğini belirler. Taban puanı, genellikle o yılki başvuru sayısı, önceki yıllarda yapılan yerleştirme sonuçları ve müfredatın zorluk derecesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Ayrıca, öğretmenlik taban puanlarını etkileyen bir diğer faktör de KPSS puanıdır. KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), öğretmen adaylarının devlet okullarında görev yapabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. KPSS puanı, öğretmenlik taban puanlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Yüksek bir KPSS puanına sahip olan adaylar, genellikle daha yüksek taban puanlarına sahip üniversitelerde öğretmenlik programına yerleşme şansına sahiptir.

 • Üniversitenin taban puanı
 • KPSS puanı

Öğretmenlik taban puanlarını etkileyen bir diğer faktör ise adayın lise mezuniyet notudur. Bazı üniversiteler, öğretmenlik programlarına başvuran adayların lise not ortalamalarını da dikkate alır. Yüksek bir lise not ortalamasına sahip olan adaylar, taban puanlarını yükseltme şansına sahip olabilir.

Faktörler Etki Derecesi
Üniversitenin taban puanı Yüksek
KPSS puanı Yüksek
Lise mezuniyet notu Orta

Sonuç olarak, öğretmenlik taban puanlarını etkileyen faktörler arasında üniversitenin taban puanı, KPSS puanı ve lise mezuniyet notu bulunmaktadır. Bu faktörler, adayların başvurdukları üniversitelerin öğretmenlik programlarına yerleşebilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, öğretmen olmak isteyen gençlerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları 2024

Öğretmenlik taban puanları düşük olan üniversiteler hangileridir?

Öğretmenlik taban puanları düşük olan üniversiteler, öğretmen adaylarının tercih ettiği üniversiteler arasında dikkat çekmektedir. Bu üniversiteler, düşük puanlarla öğrenci kabul etmekte ve öğretmenlik programlarında eğitim vermektedir.

Öğretmenlik taban puanları, üniversiteler tarafından belirlenen bir kriterdir. Bu puanlar, öğretmen adaylarının giriş sınavlarındaki başarılarına göre hesaplanmaktadır. Düşük taban puanı olan üniversiteler, genellikle daha az talep görmektedir ve daha geniş bir öğrenci kitlesi tarafından tercih edilmektedir.

Öğretmenlik taban puanları düşük olan üniversiteler arasında örnekler vermek gerekirse şunlar sayılabilir:

Üniversite Adı Taban Puanı
Örneğin Üniversitesi 300
Diğer Bir Üniversite 310
Başka Bir Üniversite 320

Yukarıda verilen tablo, öğretmenlik taban puanı düşük olan üniversitelerden sadece bazı örnekleri içermektedir. Bu üniversitelerin tercih edilmesinde, öğrencilerin bireysel tercihleri ve öğretmenlik programının içeriği de önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Öğretmenlik taban puanları yüksek olan üniversiteler hangileridir?

Bir öğretmen olmak isteyenler için üniversitelerin sunduğu eğitimler oldukça önemlidir. Eğitim kalitesi, mezunların istihdam olanakları ve tabii ki öğretmenlik taban puanları bu tercihlerin belirleyici faktörleridir. Öğretmenlik taban puanları, her sene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir ve üniversitelerin puanlar üzerinden tercih yapılmasına olanak sağlar.

Öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin girip kazandığı bir sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bağlı olarak belirlenir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşur. Bu oturumlar, öğrencilerin genel yeteneklerini, alan bilgilerini ve yabancı dil becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Bu puanlar, öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelerin tercih ettikleri bölümlerine bağlı olarak belirlenir. Öğretmenlik taban puanları, her üniversitenin farklı öğretmenlik programlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Bu puanlara göre bazı üniversitelerin öğretmenlik taban puanları daha yüksek olurken, bazıları daha düşük olabilir.

 • Öğretmenlik taban puanı yüksek olan üniversiteler:
 • 1. Boğaziçi Üniversitesi: İstanbul’da bulunan Boğaziçi Üniversitesi, öğretmenlik programlarıyla kaliteli bir eğitim sunar.
 • 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Ankara’da bulunan ODTÜ, öğretmenlik alanında başarılı bir eğitim fırsatı sunar.
 • 3. Hacettepe Üniversitesi: Ankara’da yer alan Hacettepe Üniversitesi, öğretmenlik alanında prestijli bir eğitim kurumudur.
Üniversite Şehir Öğretmenlik Taban Puanları
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul 450
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 440
Hacettepe Üniversitesi Ankara 430

Sık Sorulan Sorular

Öğretmenlik taban puanları nedir?

Öğretmenlik taban puanları, her bir üniversitenin farklı bölümlerine yerleşmek isteyen öğrencilerin girmeleri gereken minimum puanlardır.

Öğretmenlik taban puanları nasıl belirlenir?

Öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puanlarına ve tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanlarına göre belirlenir.

Öğretmenlik taban puanları hangi faktörlere bağlıdır?

Öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin sınav performansı, tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanları ve öğrenci talepleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Öğretmenlik taban puanları ne zaman açıklanır?

Öğretmenlik taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteler tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Öğretmenlik taban puanları neden önemlidir?

Öğretmenlik taban puanları, öğrencilerin hangi üniversitede hangi bölümü tercih edebileceğini belirlemede önemli bir faktördür. Ayrıca, öğrencilerin tercihlerini yaparken rehberlik etmektedir.

Öğretmenlik taban puanları kaç yılda bir değişir?

Öğretmenlik taban puanları her yıl değişebilir. Bu değişiklik, öğrenci talepleri, kontenjanlar ve sınav performansı gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşir.

Öğretmenlik taban puanlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Öğretmenlik taban puanlarını etkileyen faktörler arasında öğrenci talepleri, üniversitelerin kontenjanları, sınav performansı, mezun sayısı gibi faktörler bulunmaktadır.

Öğretmenlik taban puanları düşük olan üniversiteler hangileridir?

Öğretmenlik taban puanları düşük olan üniversiteler, genellikle yeni kurulan veya kontenjanlarının az olduğu üniversitelerdir.

Öğretmenlik taban puanları yüksek olan üniversiteler hangileridir?

Öğretmenlik taban puanları yüksek olan üniversiteler, genellikle tanınmış, popüler veya kontenjanlarının sınırlı olduğu üniversitelerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.