Önlisans Kpss Soru Dağılımı

0

YouTube video

Önlisans KPSS, önlisans mezunu olanlar için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin devlet kurumlarına girmek ve memur olmak için gereken bir adımdır. Önlisans KPSS’nin kapsamı, genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim ve matematik gibi çeşitli dersleri içermektedir. Sınavda sorulan soruların dağılımı ise genel yetenek/canlı yayın, genel kültür/genel yetenek, mesleki eğitim/genel kültür, sözel analiz/sözel mantık ve matematik gibi farklı kategorilere ayrılmıştır. Bu blog yazısında, Önlisans KPSS sınavıyla ilgili ayrıntıları ve soru dağılımını daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Önlisans KPSS nedir?

Önlisans KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın önlisans mezunları için düzenlenen bir alt kategorisidir. Önlisans KPSS, Türkiye’de kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara yönelik bir sınavdır. Bu sınav, adayların genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim, sözel analiz, sözel mantık ve matematik gibi derslerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlar.

Önlisans KPSS, adayların mesleklerine uygun pozisyonlarda istihdam edilebilmesi için önemli bir ölçüt oluşturur. Sınavda başarılı olan adaylar, çeşitli kamu kurumlarındaki memur kadrolarına atanma şansına sahip olurlar. Bu nedenle, KPSS’de başarılı olmak, iş hayatında önemli bir adım atmaktır.

Önlisans KPSS’nin soru dağılımı, farklı derslere ve konulara ağırlık vererek yapılmaktadır. Genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim, sözel analiz, sözel mantık ve matematik gibi farklı derslerin soruları yer almaktadır. Sınavda yer alan soru sayısı ve türü her yıl değişkenlik gösterebilir, bu nedenle adayların güncel sınav bilgilerini takip etmeleri önemlidir.

 • Genel yetenek/canlı yayın soruları
 • Genel kültür/genel yetenek soruları
 • Mesleki eğitim/genel kültür soruları
 • Sözel analiz/sözel mantık soruları
 • Matematik soruları
Dersler Soru Sayısı
Genel Yetenek 30
Genel Kültür 30
Mesleki Eğitim 40
Sözel Analiz 10
Sözel Mantık 10
Matematik 40

Önlisans KPSS kapsamı neleri içerir?

Önlisans KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de önlisans mezunlarının kamuda çeşitli pozisyonlara yerleşebilmek için girdiği bir sınavdır. Bu sınav, adayların genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim, sözel analiz, matematik gibi birçok alanda bilgi ve yeteneklerini ölçer. Önlisans KPSS’ye giren adaylar, sınavın kapsamını bilmek ve bu doğrultuda hazırlık yapmak önemlidir.

Önlisans KPSS sınavı, genel yetenek/canlı yayın soruları, genel kültür/genel yetenek soruları, mesleki eğitim/genel kültür soruları, sözel analiz/sözel mantık soruları ve matematik soruları olmak üzere beş farklı bölümden oluşur. Genel yetenek/canlı yayın soruları, adayların zeka düzeyini ve mantıksal düşünme becerilerini ölçerken; genel kültür/genel yetenek soruları, adayların genel kültür bilgisini ve genel yeteneklerini değerlendirir. Adayların mesleki eğitim ve genel kültür bilgilerini ölçen sınav soruları ise mesleki eğitim/genel kültür soruları olarak adlandırılır. Sözel analiz/sözel mantık soruları, adayların analitik düşünme ve paragraf çözme becerilerini ölçerken; matematik soruları ise adayların matematiksel yeteneklerini test etmektedir.

Önlisans KPSS’de yer alan soruların dağılımı, her yıl sınavın genel yapısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genellikle genel yetenek/canlı yayın soruları ve genel kültür/genel yetenek soruları toplam puanın büyük bir kısmını oluşturur. Mesleki eğitim/genel kültür soruları ve sözel analiz/sözel mantık soruları dağılım açısından önemli bir yere sahiptir. Matematik soruları ise genellikle diğer bölümlere göre daha az puan içermektedir.

 • Önlisans KPSS sınavı, önlisans mezunlarının kamuda çeşitli pozisyonlara yerleşebilmek için girdiği bir sınavdır.
 • Sınav, genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim, sözel analiz, matematik gibi birçok alanda bilgi ve yetenekleri ölçer.
 • Önlisans KPSS sınavı beş farklı bölümden oluşur: genel yetenek/canlı yayın soruları, genel kültür/genel yetenek soruları, mesleki eğitim/genel kültür soruları, sözel analiz/sözel mantık soruları, matematik soruları.
İlginizi Çekebilir;  Varto Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları
Bölüm Soru Türü
Genel Yetenek/Canlı Yayın Soruları Zeka düzeyi, mantıksal düşünme
Genel Kültür/Genel Yetenek Soruları Genel kültür, genel yetenek
Mesleki Eğitim/Genel Kültür Soruları Mesleki eğitim, genel kültür
Sözel Analiz/Sözel Mantık Soruları Analitik düşünme, paragraf çözme
Matematik Soruları Matematiksel yetenekler

Önlisans KPSS’nin soru dağılımı nasıldır?

Önlisans KPSS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen ve ön lisans düzeyindeki adayların kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmeleri için girdiği bir sınavdır. Sınavın amacı, adayların genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim ve bilgi düzeylerini ölçmektir. Peki, Önlisans KPSS sınavında sorular nasıl dağıtılmaktadır?

Önlisans KPSS sınavı, genel yetenek, genel kültür, mesleki eğitim, sözel analiz, sözel mantık ve matematik olmak üzere altı farklı bölümden oluşur. Her bölümün soru dağılımı farklıdır. Örneğin, genel yetenek bölümünde adaylara genel yetenek ve canlı yayın soruları yöneltilirken, genel kültür bölümünde genel kültür ve genel yetenek soruları yer alır.

Ayrıca, Önlisans KPSS sınavında yer alan bölümlerin yanı sıra, adayların mesleki eğitim bilgisini ölçmek için mesleki eğitim soruları da yer almaktadır. Bu sorular, adayların mesleki bilgilerini ve becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Önlisans KPSS sınavının soru dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bölüm Soru Sayısı
Genel Yetenek/Canlı Yayın 30
Genel Kültür/Genel Yetenek 50
Mesleki Eğitim/Genel Kültür 70
Sözel Analiz/Sözel Mantık 40
Matematik 40

Bu tablodan da görüleceği üzere, Önlisans KPSS sınavında toplamda 230 soru yer almaktadır. Adaylar, her bir bölümdeki sorulara belirli bir süre içinde cevap vermelidirler. ÖSYM tarafından belirlenen bu süre, sınavın toplam süresi ile birlikte adaylara duyurulmaktadır.

Genel yetenek/canlı yayın soruları

Önlisans KPSS sınavında genel yetenek/canlı yayın soruları oldukça önemli bir yer tutar. Bu sorular, adayların genel yeteneklerini değerlendirmek ve eğitim düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Genel yetenek sınavı, Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya gibi farklı alanlardan sorular içermektedir. Öğrencilerin temel becerilerini ve analitik düşünme yeteneklerini sınayan bu sorular, sınavda başarılı olmak için dikkatlice çalışılması gereken bir bölümdür.

Genel yetenek/canlı yayın soruları, öğrencilerin disiplinli çalışma alışkanlıklarını ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sorular genellikle çoktan seçmeli olarak hazırlanır ve sınavın belirli bir süresi vardır. Adayların zamanı iyi kullanabilmeleri ve doğru cevaplara ulaşabilmeleri için eksiksiz ve sistematik bir şekilde hazırlanmaları önemlidir.

Bu bölümde yer alan soruların çeşitliliği sayesinde, öğrencilerin farklı alanlardaki bilgi ve becerilerini ölçmek mümkün olur. Türkçe soruları, dil bilgisi, okuma anlama ve paragraf tamamlama gibi konuları içerirken, matematik soruları sayılar, geometri ve cebir gibi alanlardan gelir. Tarih ve coğrafya soruları ise genel kültür ve güncel olaylarla ilgili bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir.

 • Genel yetenek/canlı yayın sorularında analitik düşünme becerisi önemlidir.
 • Soruları çözerken verilen süreyi doğru kullanmak önemlidir.
 • Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya gibi farklı alanlara yönelik sorular bulunur.
Alan Örnek Konular
Türkçe Dil bilgisi, okuma anlama, paragraf tamamlama
Matematik Sayılar, geometri, cebir
Tarih Genel kültür, tarih bilgisi
Coğrafya Genel kültür, coğrafya bilgisi

Genel kültür/genel yetenek soruları

Önlisans KPSS sınavında önemli bir bölümü oluşturur. Bu sorular, adayların genel kültür düzeyini ve genel yeteneklerini ölçmek amacıyla sorulur. Genel kültür/genel yetenek soruları kişinin ülkesel ve uluslararası gelişmelere, tarihe, edebiyata, sanata, spor ve müziğe dair bilgi sahibi olup olmadığını, analitik düşünme, problem çözme ve mantıksal akıl yürütme yeteneklerini değerlendirmeyi hedefler.

İlginizi Çekebilir;  Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bu sorular genellikle çoktan seçmeli şekilde sorulur ve her soru için birden fazla seçenek sunulur. Adaylar doğru seçeneği işaretlemeli ve yanlış seçeneklerden kaçınmalıdır. Genel kültür/genel yetenek soruları her sene belirli bir dağılıma göre hazırlanır. Bu dağılım, sınavın güncel konulara ve adayların genel bilgi düzeyine uygun olmasını sağlar.

Genel kültür/genel yetenek sorularının konuları oldukça geniş bir yelpazeye yayılır. Örneğin, tarih soruları, Türk ve dünya tarihine ilişkin bilgileri, önemli tarihî olayları, devletlerin kuruluşlarını ve liderlerini kapsar. Edebiyat soruları, klasik ve çağdaş eserler hakkında bilgi gerektirirken, sanat soruları, farklı sanat akımları, ressamların yaşamları ve eserleri gibi konulara odaklanır.

 • Tarih
 • Edebiyat
 • Sanat
 • Müzik
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Spor
Soru Dağılımı Genel Kültür Genel Yetenek
Toplam Soru Sayısı 20 30
Doğru Cevap 1 puan 1 puan
Yanlış Cevap -1/4 puan -1/4 puan

Mesleki eğitim/genel kültür soruları

Mesleki eğitim/genel kültür soruları, Önlisans KPSS sınavında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sorular, adayların mesleki bilgi ve genel kültüre sahip olup olmadığını ölçmektedir. Mesleki eğitim/genel kültür soruları genellikle güncel olaylar, tarih, sanat, edebiyat, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi konulardan oluşmaktadır.

Önlisans KPSS’de mesleki eğitim/genel kültür soruları ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Adaylara çeşitli seçenekler sunulur ve doğru cevabı işaretlemeleri beklenir. Bu soruların zorluk seviyesi genellikle orta düzeydedir. Adayların genel bilgi düzeyini ve mesleki yeteneklerini test etmek amacıyla hazırlanmışlardır.

Mesleki eğitim/genel kültür sorularının dağılımı genellikle eşit şekilde yapılmaktadır. Sınavda yer alan toplam soru sayısının yaklaşık olarak yarısı bu konudan gelmektedir. Bu nedenle, adayların bu alana önem vererek hazırlanmaları gerekmektedir. Mesleki eğitim/genel kültür soruları, sınavda başarılı olmak için önemli bir husustur.

Önlisans KPSS sınavında mesleki eğitim/genel kültür sorularına iyi bir şekilde hazırlanmak için kaynak kitapları ve deneme sınavlarından yararlanabilirsiniz. Bu soruları çözerken, doğru ve hızlı bir şekilde çözüm yapmaya çalışmalısınız. Ayrıca, güncel olayları takip ederek genel kültürünüzü geliştirmeniz de sizin için faydalı olacaktır. İyi bir hazırlık süreci geçirerek, mesleki eğitim/genel kültür sorularını başarıyla cevaplayabilirsiniz.

 • Mesleki eğitim/genel kültür soruları KPSS sınavının önemli bir bölümünü oluşturur.
 • Bu sorular genel bilgi düzeyini ve mesleki yetenekleri ölçmek amacıyla hazırlanır.
 • Sorular genellikle çoktan seçmeli şekildedir ve adaylardan doğru cevapları işaretlemeleri beklenir.
Soru Türü Soru Sayısı
Mesleki Eğitim Genel Kültür 50
Diğer Konular 50

Sözel analiz/sözel mantık soruları

Önlisans KPSS sınavının önemli konularından biridir. Bu sorular, adayların sözel analiz ve mantıksal düşünme yeteneklerini ölçmek amacıyla hazırlanır. Sözel analiz soruları genellikle verilen bir paragrafın içerisindeki bilgileri anlama, çıkarım yapabilme ve sonuç çıkarma becerilerini test eder. Sözel mantık soruları ise genellikle ifade ve cümleler arasındaki mantıksal ilişkileri anlama ve çıkarımda bulunma yeteneğini değerlendirir.

Sözel analiz/sözel mantık soruları genellikle dikkat gerektiren ve zorlayıcı olabilen sorular içerir. Bu soruların çözümünde adayların metinleri dikkatli bir şekilde okuması, içerikten çıkarımlar yapması ve mantıklı sonuçlara ulaşması önemlidir. Soru tarzları arasında mantıksal çıkarımların yapıldığı ifade tamamlama soruları, mantıksal ilişkilerin bulunduğu kelime eşleştirme soruları ve mantıksal akışın çıkarıldığı paragraf tamamlama soruları yer alabilir.

Önlisans KPSS sözel analiz/sözel mantık sorularının çözümünde bazı stratejiler uygulanabilir. Öncelikle soruların detaylı bir şekilde okunması ve anlaşılması önemlidir. Ardından metindeki ipuçlarına dikkat edilmeli ve mantıksal akışı takip etmek için çıkarımlar yapılmalıdır. Kelime eşleştirme sorularında ise kelime anlamlarının ve ilişkilerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu stratejiler soruların doğru ve etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir;  İtü Sıralama 2021

Matematik soruları

Matematik Soruları

Önlisans KPSS sınavı, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Sınavda yer alan matematik soruları da bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Matematik soruları, adayların matematiksel düşünme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve analitik düşünme becerilerini ölçmeyi hedefler. Bu sorular, adayların matematik konularındaki bilgisini değerlendirirken aynı zamanda mantık yürütme ve problem çözme yeteneklerini de test etmektedir.

Matematik soruları çeşitli konulardan oluşmaktadır. Önlisans KPSS sınavında geometri, cebir, trigonometri, olasılık, istatistik gibi matematiksel konularla ilgili sorular yer alır. Bu sorular, adayların matematiksel bilgilerini, formül kullanma becerilerini ve problem çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Soruların zorluk derecesi, adayların matematiksele olan hakimiyetini test ederken aynı zamanda hızlı düşünme ve doğru cevaplama becerilerini de değerlendirir.

Matematik sorularının yanı sıra sınavda diğer alanlardan da sorular yer almaktadır. Genel kültür/genel yetenek, sözel analiz/sözel mantık, mesleki eğitim gibi konulardan da sorular bulunur. Bu sorular genel olarak adayların bilgi birikimlerini, genel yetenek ve genel kültür seviyelerini ölçmeyi hedefler. Sınavda yer alan tüm bu soruların doğru cevaplanması, başarılı bir sonuç elde etmek için önemlidir.

 • Matematik
 • Geometri
 • Cebir
 • Trigonometri
 • Olasılık
 • İstatistik
Soru Dağılımı Puan
Matematik 20
Geometri 10
Cebir 10
Trigonometri 10
Olasılık 5
İstatistik 5

Önlisans KPSS’de hangi derslerin soruları yer alır?

Önlisans KPSS’de hangi derslerin soruları yer alır? Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), önlisans düzeyindeki adayların kamu kurumları tarafından yapılan sınavdır. Bu sınavda adayların genel yetenek, genel kültür, sözel analiz, matematik ve mesleki eğitim konularında bilgileri ölçülmektedir. Önlisans KPSS’de yer alan dersler sınavın kapsamına göre belirlenmiştir.

Önlisans KPSS’de genel yetenek soruları yer almaktadır. Bu sorular, adayların analitik düşünme, problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneklerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Adaylara resim, şekil ve sembollerle ilgili sorular sorulabilir.

Genel kültür soruları da önlisans KPSS’de karşımıza çıkan dersler arasındadır. Bu sorular, adayların genel kültür seviyelerini ölçmek için hazırlanmaktadır. Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi alanlardan sorular sorulabilir. Ayrıca güncel olaylar ve genel kültür konuları da bu bölümde yer almaktadır.

Matematik soruları da önlisans KPSS’de yer alan dersler arasındadır. Bu sorular, adayların matematik bilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Temel matematiksel kavramlar, sayılar, cebir, geometri ve olasılık gibi konulardan sorular sorulabilir.

Sık Sorulan Sorular

Önlisans KPSS nedir?

Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye’de önlisans düzeyindeki adayların kamu kurumlarında görev alabilmesi için yapılan bir sınavdır.

Önlisans KPSS kapsamı neleri içerir?

Önlisans KPSS, genel kültür, genel yetenek ve mesleki eğitim alanlarını kapsayan sorular içermektedir.

Önlisans KPSS’nin soru dağılımı nasıldır?

Önlisans KPSS’de genel kültür, genel yetenek, mesleki eğitim ve matematik alanlarından sorular yer almaktadır. Soru dağılımı dönemlere göre farklılık gösterebilir.

Genel yetenek/canlı yayın soruları

Genel yetenek soruları, adayların mantıksal düşünme yeteneklerini ve genel analiz yeteneklerini ölçen sorulardır.

Genel kültür/genel yetenek soruları

Genel kültür soruları, adayların genel kültür bilgisini ve genel yeteneklerini ölçen sorulardır.

Mesleki eğitim/genel kültür soruları

Mesleki eğitim soruları, adayların mesleki bilgi ve becerilerini, genel kültür soruları ise adayların genel kültür bilgisini ölçen sorulardır.

Sözel analiz/sözel mantık soruları

Sözel analiz soruları, adayların sözel mantık ve anlatım becerilerini ölçen sorulardır.

Matematik soruları

Matematik soruları, adayların matematik bilgilerini ve problem çözme yeteneklerini ölçen sorulardır.

Önlisans KPSS’de hangi derslerin soruları yer alır?

Önlisans KPSS’de Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, anayasa ve genel kültür alanlarından sorular yer almaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.