Ortaöğretim Kpss Soru Dağılımı

0

YouTube video

Ortaöğretim KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu kurumlarına yönelik yapılan bir sınavdır. Bu sınav, adayların ortaöğretim düzeyindeki bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar. KPSS sınavı, farklı konulardan oluşan sorular içerir ve her bir konunun soru dağılımı farklıdır. Bu blog yazısında, KPSS sınavının hangi konulardan soru içerdiği, Türkçe sorularının dağılımı, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri sorularının sayısı gibi konuları ele alacağız. Ayrıca, sınavda en az hangi dersden soru çıktığı ve soruların nasıl puanlandığı gibi önemli detayları da anlatacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım!

Ortaöğretim KPSS nedir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan önemli bir sınavdır. Bu sınav, kamu kurumlarına yerleştirme amacıyla düzenlenmektedir. KPSS, hem lisans mezunlarına hem de önlisans mezunlarına yönelik iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ortaöğretim KPSS, önlisans mezunlarının katıldığı oturumdur ve alanında uzmanlaşmış kişilerin yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ortaöğretim KPSS, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere beş ayrı dersi kapsamaktadır. Bu derslerden sorular sorulurken, belirli bir dağılım prensibi gözetilmektedir. Öğrencilerin bilgi seviyelerini ve yeteneklerini doğru bir şekilde ölçebilmek adına her bir konu grubundan soru sorulmaktadır. Her ders için farklı bir soru sayısı belirlenmiştir.

Ortaöğretim KPSS’de başarılı olabilmek için çalışma planı yapmak oldukça önemlidir. Öğrencilerin her bir konuyu kapsayan bir çalışma programı takip etmeleri, konu tekrarları yapmaları ve deneme sınavlarıyla durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu sayede sınavda karşılarına çıkabilecek sorulara daha iyi hazırlanabilirler ve başarılı olma şanslarını artırabilirler.

 • Türkçe: KPSS’de Türkçe soruları toplam soru sayısının %30’unu oluşturur.
 • Matematik: KPSS’de Matematik soruları toplam soru sayısının %30’unu oluşturur.
 • Sosyal Bilgiler: KPSS’de Sosyal Bilgiler soruları toplam soru sayısının %20’sini oluşturur.
 • Fen Bilimleri: KPSS’de Fen Bilimleri soruları toplam soru sayısının %10’unu oluşturur.
 • İngilizce: KPSS’de İngilizce soruları toplam soru sayısının %10’unu oluşturur.

Ortaöğretim KPSS’de her dersin soru sayısı ve dağılımı belirlenirken, adil bir sınav sistemi oluşturulmaktadır. Her bir dersten sorulan soruların yanıtları değerlendirilirken, her doğru yanıt için belirli bir puan verilmektedir. Yanlış yanıtların ise puanı etkilemediği bir sisteme göre puanlama yapılmaktadır. Bu sayede adayların bilgi düzeyleri puanlara yansıtılarak, objektif bir değerlendirme yapılması sağlanmaktadır.

KPSS sınavı hangi konulardan soru içerir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu kurumlarında memur alımlarında kullanılan bir sınavdır. Bu sınav, adayların genel kültür ve yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenmektedir. KPSS’de toplamda dört farklı konu üzerinden sorular sorulmaktadır.

Bunlardan ilki, Genel Yetenek testidir. Bu testte genel zeka, mantık yürütme, sayısal ve sözel akıl yürütme gibi konular değerlendirilmektedir. Adayların genel yeteneklerini ölçmek için bu test uygulanmaktadır.

İkinci olarak, Genel Kültür testi bulunmaktadır. Bu testte ise genel kültür, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat gibi konulara ait sorular yer almaktadır. Adayların bilgi düzeylerini ölçmek için bu test kullanılmaktadır.

Üçüncü olarak, Eğitim Bilimleri testi yer almaktadır. Bu test, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları içermektedir. Eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme gibi konular bu testte sorulan konular arasındadır.

Son olarak, Alan Bilgisi testi bulunmaktadır. Bu test, adayların mezun oldukları bölüme ait konuları içermektedir. Örneğin, mühendislik alanında mezun olan bir adaya mühendislikle ilgili sorular sorulmaktadır. Bu test, adayın alan bilgisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

 • Genel Yetenek
 • Genel Kültür
 • Eğitim Bilimleri
 • Alan Bilgisi
Konu Soru Sayısı
Genel Yetenek 30
Genel Kültür 30
Eğitim Bilimleri 40
Alan Bilgisi 50

KPSS sınavında Türkçe soru dağılımı nasıldır?

KPSS sınavında Türkçe soru dağılımı nasıldır? Türkçe, KPSS sınavının en önemli ve en geniş konularından biridir. Sınavda Türkçe soruları, genel yetenek ve genel kültür testinden oluşan birinci oturumda yer alır. Türkçe soruları, dil bilgisi, paragraf soruları, kelime bilgisi ve anlam soruları gibi farklı alt başlıklardan oluşur.

İlginizi Çekebilir;  Arıcak Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları

KPSS sınavında Türkçe sorularının dağılımı, her yıl değişebilmekle birlikte genel olarak dengeli bir şekilde yapılandırılmaktadır. Sınavda toplamda 30 Türkçe sorusu yer alır ve bu soruların ağırlıklı olarak dil bilgisi ve paragraf sorularından oluştuğu görülür. Dil bilgisi soruları, dilin kuralları ve özellikleriyle ilgili testleri içerirken, paragraf soruları ise bir metne dayalı anlama ve yorumlama yeteneğini ölçer. Ayrıca, kelime bilgisi ve anlam soruları da sınava eklenerek dil ve kelime kullanımıyla ilgili bilgilerin ölçülmesi sağlanır.

KPSS sınavında Türkçe sorularının dağılımı, sınavın zorluk düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Bazı yıllarda dil bilgisi sorularının daha yoğun olduğu görülürken, diğer yıllarda paragraf sorularının ağırlık kazandığı dönemler olabilir. Bu nedenle adaylar, sınav öncesi Türkçe sorularının dağılımını göz önünde bulundurarak çalışma stratejilerini belirlemelidir. Türkçe sorularına hazırlık yaparken, dil bilgisi kurallarını iyice öğrenmek, metinleri anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek ve kelime dağarcığını genişletmek önemlidir.

 • Dil bilgisi soruları: %40
 • Paragraf soruları: %40
 • Kelime bilgisi ve anlam soruları: %20
Soru Türü Oranı
Dil Bilgisi %40
Paragraf %40
Kelime Bilgisi ve Anlam %20

Matematik soruları sınavda hangi oranda yer alır?

Matematik soruları KPSS sınavında ne kadar yer alır? Bu soru, KPSS’ye hazırlanan birçok adayın aklını kurcalayan önemli bir konudur. Matematik, KPSS’nin önemli derslerinden biridir ve sınavda yer alan diğer derslerle karşılaştırıldığında ne kadar ağırlığa sahip olduğunu bilmek büyük bir avantaj sağlar.

Matematik sorularının KPSS sınavında yer alma oranı, KPSS puanlamasında oldukça önemli bir faktördür. Adaylar, hangi konulara daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini belirlemek için matematik sorularının sınavda ne kadar yer tuttuğunu bilmek isterler. Böylece, sınav stratejilerini buna göre oluşturabilirler.

Matematik sorularının sınavda yer alma oranı yıllara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, matematik soruları KPSS sınavında diğer derslere göre daha az yer tutar. KPSS sınavında toplamda 200 soru yer alırken, matematik sorularının sayısı genellikle 30-40 arasındadır. Bu da matematik sorularının sınavdaki toplam soruların %15-20’si gibi bir orana sahip olduğunu gösterir.

 • Matematik dersi KPSS’nin sayısal bölümünde yer aldığı için sayısal yeteneklere dayalı sorular içermektedir.
 • Sınavda matematik soruları, temel matematik bilgilerini ölçen ve matematiksel düşünme becerilerini test eden sorulardan oluşur.
 • Matematik soruları genellikle çok çeşitli konulardan oluşur, bu nedenle adayların tüm konuları iyi bir şekilde çalışması önemlidir.
Soru Türü Yer Aldığı Konular
Geometri Üçgenler, çemberler, dörtgenler, doğrular
Matematiksel İşlem Dört işlemler, oranlar, yüzdeler, kesirler
Fonksiyonlar Lineer fonksiyonlar, ikinci dereceden fonksiyonlar
Veri Analizi Tablo ve grafik okuma, istatistik
Mantık Mantıksal çıkarımlar, problemler

Matematik sorularının sınavda yer aldığı oran ne olursa olsun, bu derse yeterli zaman ayırmak ve konuları iyi bir şekilde anlamak önemlidir. Geometriden fonksiyonlara, matematiksel işlemlerden veri analizine kadar geniş bir yelpazede sorular gelebilir. Dolayısıyla, adayların matematik çalışmalarına düzenli bir şekilde devam etmeleri ve soruları çözerken stratejik bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir.

Sosyal Bilgiler soruları KPSS’de nasıl dağılır?

Ortaöğretim KPSS nedir?

KPSS sınavı hangi konulardan soru içerir?

Sosyal Bilgiler soruları KPSS’de nasıl dağılır?

Matematik soruları sınavda hangi oranda yer alır?

Fen Bilimleri soruları KPSS’de kaç soru vardır?

KPSS’de İngilizce soru sayısı ne kadardır?

Sınavda en az hangi dersden soru çıkar?

Ortaöğretim KPSS’de sorular nasıl puanlanır?

Sosyal Bilgiler, KPSS sınavında önemli bir yer tutan bir ders olarak bilinir. Bu sorular, sosyal bilimler alanında bilgi ve anlayışı ölçmeyi amaçlamaktadır. KPSS’de Sosyal Bilgiler soruları, genellikle coğrafya, tarih, vatandaşlık bilgisi, demokrasi ve insan hakları gibi konulardan oluşur. Sınavda bu konulara yönelik farklı zorluk seviyelerinde sorular yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2024

Sosyal Bilgiler sorularının dağılımı, KPSS’nin her iki oturumunu da kapsayan 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testinde gerçekleşir. Bu testte, Sosyal Bilgiler soruları genel kültür bölümünün bir parçası olarak yer alır. Sosyal Bilgiler sorularının sayısı genellikle diğer derslerle yaklaşık aynıdır.

Öğrenciler, Sosyal Bilgiler sorularıyla ilgili olarak coğrafi konumlar, tarih bilgisi, siyasi yapılar ve kültürel özellikler gibi çeşitli konularla karşılaşabilirler. Bu nedenle, Sosyal Bilgiler dersine ağırlık vererek çalışmak, KPSS sınavında başarılı olmanın önemli bir adımıdır.

 • Coğrafya soruları
 • Tarih soruları
 • Vatandaşlık bilgisi soruları
 • Demokrasi ve insan hakları soruları
Konu Soru Sayısı
Coğrafya 25
Tarih 30
Vatandaşlık Bilgisi 20
Demokrasi ve İnsan Hakları 15

Fen Bilimleri soruları KPSS’de kaç soru vardır?

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de binlerce adayın katıldığı bir sınavdır. KPSS’nin farklı bölümleri bulunmaktadır ve her bölümün farklı soru dağılımı vardır. Bu yazımızda, Fen Bilimleri sorularının KPSS’deki dağılımını ve kaç soru içerdiğini ele alacağız.

Fen Bilimleri, KPSS’nin önemli bir bölümüdür ve adayların bilimsel bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümdeki sorular, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi fen bilimleri alanlarını kapsamaktadır. Fen Bilimleri sınavı, adayların temel fen bilimleri konularına hakim olup olmadığını değerlendirmektedir.

KPSS Fen Bilimleri sınavında toplamda 30 soru bulunmaktadır. Bu soruların dağılımı şu şekildedir:

Ders Soru Sayısı
Fizik 10
Kimya 8
Biyoloji 7
Astronomi 5

Bu tabloya göre, Fen Bilimleri sınavında en fazla soru fizik alanından gelmektedir ve toplam soru sayısı 30’dur. Bu nedenle, Fen Bilimleri alanına çalışan adaylar, bu bölüm üzerinde özellikle yoğunlaşmalı ve bu konulara hazırlık yapmalıdır.

KPSS’de İngilizce soru sayısı ne kadardır?

Her yıl binlerce yerli ve yabancı öğrenci, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girer. KPSS, özellikle kamu kurumlarında işe alım yapacak olan adayları değerlendiren ve sınav sonucuna göre puanlama yapan bir sınavdır. Bu sınavın birçok farklı konu başlığı bulunur ve İngilizce de bu konular arasında yer almaktadır. Peki, KPSS’de İngilizce soru sayısı ne kadardır?

KPSS’de İngilizce soruları, toplamda 20 sorudan oluşur. Bu soruların dağılımı ise farklı seviyelerde gerçekleşmektedir. Sınavda yer alan İngilizce soruları, genellikle dil bilgisi, kelime bilgisi, cümle tamamlama ve paragraf anlama gibi konuları kapsar. Ayrıca, metinlerden çıkarılacak olan çıkarımlar ve yorumlamalar da soru tipleri arasında yer alır. Bu nedenle, İngilizce başarısı yüksek olan adayların KPSS’de avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

KPSS İngilizce soru sayısının az olmasında, adayların genel olarak kamu kurumlarında İngilizce beceri gereksiniminin düşük olması etkili olabilir. Çünkü KPSS, İngilizce dil becerisini değerlendirmek için özel bir sınav değildir. Bununla birlikte, önemli bir konu olduğunu unutmamalıyız. Çünkü bazı kamu kurumları iş başvurularında adayların İngilizce yeterlilik düzeyini ölçebilmek amacıyla ayrıca İngilizce sınavları düzenlemektedir. Bu nedenle, KPSS sınavında İngilizce sorularına da özen göstermek ve bu konuda kendini geliştirmek önemlidir.

 • Dil bilgisi kurallarını iyi öğrenmek ve pratik yapmak
 • Kelime bilgisini geliştirmek için sık sık İngilizce yazı ve metinler okumak
 • Paragraf anlama becerisini artırmak için makaleler okumak ve anladığınızı özetlemek
 • İngilizce cümle tamamlama sorularına yönelik pratik yapmak
 • İngilizce haber, film veya dizi izlemek ve dinleme becerisini geliştirmek
Soru Tipi Soru Sayısı
Dil Bilgisi 6
Kelime Bilgisi 4
Cümle Tamamlama 5
Paragraf Anlama 3
Çıkarımlar ve Yorumlama 2

Sınavda en az hangi dersden soru çıkar?

Ortaöğretim KPSS sınavı, çalışma hayatına girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik bir sınavdır. Bu sınav, kamu kurumları tarafından yapılarak memur alımında kullanılan bir değerlendirme aracıdır. KPSS sınavı, genel kültür ve genel yetenek testleri ile birlikte, alan bilgisi testlerinden oluşur. Peki, sınavda en az hangi dersden soru çıkar? İşte bu sorunun cevabını gelin birlikte inceleyelim.

KPSS sınavında, genel kültür ve genel yetenek testlerinin yanı sıra alan bilgisi testleri de yer alır. Bu alan bilgisi testleri, adayın alanına uygun olan derslerden oluşur. Ortaöğretim KPSS sınavında, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı alan bulunur. Sayısal alanda temel matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji soruları yer alırken, sözel alanda ise Türkçe, tarih, coğrafya ve din kültürü ve ahlak bilgisi soruları sorulur.

İlginizi Çekebilir;  Çavdır Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bu alanlardan en az soru çıkan ders ise genellikle tarihtir. KPSS sınavında tarih sorularının önemi azaldığı için, adayların bu ders üzerine daha az çalışma yapması önerilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki her dersin ayrı bir puan değeri bulunmaktadır ve tarih sorularının az olması, diğer derslerden daha fazla soru çıkma ihtimalini ortadan kaldırmaz.

 • Ortaöğretim KPSS sınavında en az soru çıkan derslerden biri tarih dersidir.
 • Sınavda genel kültür ve genel yetenek testleri dışında, alan bilgisi testleri de yer alır.
 • Tarih dersinin az soru çıkması, diğer derslerin daha fazla soru içermesini garanti etmez.
Ders Adı Soru Sayısı
Matematik 20
Geometri 15
Fizik 10
Kimya 10
Biyoloji 10
Türkçe 20
Tarih 7
Coğrafya 12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

Ortaöğretim KPSS’de sorular nasıl puanlanır?

Ortaöğretim KPSS sınavı, Türkiye’de ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin lisans eğitimi alabilme şansını artırmak ve kamu kurumlarında işe girebilmek için önemli bir basamaktır. KPSS sınavı, farklı derslerden oluşan bir test formatında yapılmaktadır. Ancak her dersin ağırlığı farklılık göstermektedir. Bu yazıda, Ortaöğretim KPSS sınavında soruların nasıl puanlandığına ve hangi dersin daha fazla ağırlığa sahip olduğuna değineceğiz.

KPSS sınavında sorular, farklı ağırlık oranlarına sahip derslerden geleneksel bir puanlama yöntemiyle değerlendirilir. Her doğru cevap için belli bir puan verilirken, her yanlış cevap için ise bir puan kesintisi yapılır. Bu şekilde, her öğrencinin nihai puanı belirlenir. Ancak dersler arasında farklı ağırlıklar bulunduğundan, bazı derslerin yanlış cevapları daha fazla etkili olabilir. Bu nedenle, her dersin sınavda ne kadar yer tuttuğunu ve puanlamadaki etkisini bilmek önemlidir.

Ortaöğretim KPSS sınavında derslerin puanlama ağırlığı şu şekildedir: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri. Bu dersler arasında en yüksek ağırlığa sahip olan Türkçe, sınavda toplam puanın %40’ını oluşturur. Matematik ise %30’luk bir ağırlığa sahiptir. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinin ise her biri %15’lik bir puanlama ağırlığına sahiptir. İngilizce ise %10’luk bir puanlama ağırlığına sahiptir. Bu bilgiler, öğrencilerin sınavda hangi derslere daha fazla çalışması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalarını sağlar.

Ders Puanlama Ağırlığı
Türkçe %40
Matematik %30
Sosyal Bilgiler %15
Fen Bilimleri %15
İngilizce %10

Ortaöğretim KPSS sınavında soruların puanlanması ve derslerin ağırlıklandırılması, başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle, öğrencilerin sınavlara hazırlık yaparken, hangi derslere daha fazla önem vermeleri gerektiğini bilmeleri önemlidir. Türkçe ve Matematik derslerine yoğunlaşmak, daha yüksek bir puan elde etme şansını artırabilir. Ancak diğer derslerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Tüm derslerde başarı elde etmek, genel bir performansın ve yüksek bir puanın anahtarıdır.

Sık Sorulan Sorular

Ortaöğretim KPSS nedir?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik bir sınavdır.

KPSS sınavı hangi konulardan soru içerir?

KPSS sınavı genel yetenek/genel kültür ve alan bilgisi olmak üzere iki bölümden oluşur.

KPSS sınavında Türkçe soru dağılımı nasıldır?

KPSS sınavında Türkçe soruları genel yetenek/ genel kültür bölümünde yer alır ve genellikle paragraf anlamını anlama, dil bilgisi gibi konuları kapsar.

Matematik soruları sınavda hangi oranda yer alır?

KPSS sınavında matematik soruları genel yetenek/ genel kültür bölümünde yer alır ve genellikle sayısal mantık, problemler ve geometri konularını içerir.

Sosyal Bilgiler soruları KPSS’de nasıl dağılır?

KPSS sınavında Sosyal Bilgiler soruları genel yetenek/genel kültür bölümünde yer alır ve tarih, coğrafya, felsefe gibi konuları kapsar.

Fen Bilimleri soruları KPSS’de kaç soru vardır?

KPSS sınavında Fen Bilimleri soruları genel yetenek/genel kültür bölümünde yer alır ve genellikle fizik, kimya, biyoloji konularını içerir.

KPSS’de İngilizce soru sayısı ne kadardır?

KPSS sınavında İngilizce soruları genel yetenek/genel kültür bölümünde yer alır ve genellikle 20-25 soru arasında değişir.

Sınavda en az hangi dersden soru çıkar?

KPSS sınavında genel yetenek/genel kültür bölümünde en az soru Türkçe dersinden çıkar.

Ortaöğretim KPSS’de sorular nasıl puanlanır?

Ortaöğretim KPSS’de her doğru cevap 1 puan değerindedir. Yanlış cevaplar ise puan kaybettirmez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.