Siyasal Bilimler Taban Puanları 2024

0

Siyasal Bilimler, politikanın çalışıldığı bir disiplindir. Bu alanda, siyasal süreçler, toplumun politik davranışları, yönetim sistemleri ve politik düşünceler üzerine araştırmalar yapılır. Bu blog yazımızda, Siyasal Bilimler bölümünün kapsamı ve içeriği, kariyer olanakları, tercih avantajları ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, Siyasal Bilimlerde okurken hangi derslerle karşılaşacağınızı ve 2024 Siyasal Bilimler taban puanlarını da ele alacağız. Siyasete ilgi duyanlar ve politika alanında bir kariyer hedefleyenler için bu yazı önemli bilgiler sunacaktır.

Siyasal Bilimler Nedir ve Ne İş Yapar?

Siyasal Bilimler, toplumsal ve siyasal olayları inceleyen, politik sistemleri analiz eden ve sosyal ilişkileri anlamaya çalışan bir disiplindir. Bu alan, temel olarak politik düzenlemeleri ve süreçleri inceler ve insanların politika üzerindeki etkisini araştırır. Siyasal Bilimler, politik teori, siyaset felsefesi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, kamu politikası gibi birçok alt alana ayrılır.

Politika, günlük yaşamımızı derinden etkileyen bir olgudur ve her ülkede farklı politik yapılar ve süreçler vardır. Siyasal Bilimler bölümü, bu politik yapıları ve süreçleri inceleyerek bunların nasıl işlediğini ve nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Bu alanı tercih eden öğrenciler, politik teorileri, siyasi sistemleri, devlet yönetimi, seçim analizi gibi konuları öğrenirler.

 • Siyasal Bilimler Nedir?
 • Siyasal Bilimler Ne İş Yapar?
 • Siyasal Bilimlerin Kapsamı ve İçeriği
Siyasal Bilimlerin Alanları Siyasal Bilimlerin İçeriği
Politik Kurumlar Hükümetler, siyasi partiler, yasama organları
Uluslararası İlişkiler Uluslararası ticaret, diplomasi, uluslararası kuruluşlar
Politik Felsefe Politik düşünceler, ideolojiler, demokrasi
Kamu Yönetimi Kamu politikası, yönetim süreçleri, kamu hizmetleri

Siyasal Bilimler Bölümünün Kapsamı ve İçeriği

Merhaba! Bu blog yazısında “Siyasal Bilimler Bölümünün Kapsamı ve İçeriği” hakkında konuşacağız. Siyasal Bilimler, toplumun politik düzenini ve yönetim sistemlerini inceleyen bir disiplindir. Bu bölümde, öğrencilere siyasi olayları, politik kurumları, politik süreçleri ve politika yapma sürecini anlayabilmeleri için gerekli olan bilgiler öğretilir. Siyasal Bilimler bölümünde öğrencilere teorik ve analitik beceriler kazandırılarak, politika ve kamu yönetimi alanında uzmanlaşmaları amaçlanır.

Siyasal Bilimler bölümünde öğrenciler, siyasal teoriler, siyasi partiler ve seçimler, uluslararası ilişkiler, kamu politikaları, anayasa hukuku gibi çeşitli konuları incelerler. Bu dersler öğrencilere siyasi sistemin işleyişini anlamaları için gerekli olan temel bilgileri sağlar. Ayrıca, siyasal analiz yapabilme, eleştirel düşünebilme ve araştırma becerilerini geliştirirler.

Siyasal Bilimler bölümü öğrencilere çeşitli kariyer olanakları sunar. Mezunlar, kamu sektöründe, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde ve özel sektörde çalışma fırsatlarına sahiptir. Aynı zamanda, akademik kariyer yapma imkanı da bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

Siyasal Bilimler Bölümünde Hangi Dersler Var?

 • Siyasi Teoriler
 • Siyasi Tarih
 • Anayasa Hukuku
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Politikaları
 • Siyasi Partiler ve Seçimler
 • Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

Tablo: Siyasal Bilimler Bölümü Ders İçerikleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
SB-101 Giriş in Siyaset Bilimine 3
SB-201 Siyasi Teoriler 3
SB-301 Anayasa Hukuku 4
SB-401 Uluslararası İlişkiler 4
SB-501 Kamu Politikaları 3
SB-601 Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri 4

Siyasal Bilimlerde Kariyer Olanakları

Siyasal bilimler, toplumlar üzerindeki siyasi süreçleri inceleyen bir disiplindir. Bu bilim dalında eğitim alan öğrenciler, çeşitli kariyer olanaklarına sahip olurlar. Siyasal bilimler mezunları, kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli roller üstlenebilirler.

Öncelikle, siyasal bilimler mezunları devlet ve kamu kurumlarında çalışabilirler. Bu kurumlarda, siyasi analistler, politika danışmanları, siyasi iletişim uzmanları ve araştırmacılar olarak görev alabilirler. Hükümetlerin politikalarını analiz edebilir, siyasi raporlar hazırlayabilir ve kamuoyu yoklamaları yapabilirler. Böylece, siyasal bilimler mezunları devlet politikalarının oluşturulmasında etkili bir rol oynayabilirler.

Diğer bir kariyer olanakları da özel sektörde bulunmaktadır. Siyasal bilimler mezunları, uluslararası ilişkiler, hukuk, insan kaynakları, iletişim ve pazarlama gibi alanlarda iş bulma şansına sahiptirler. Dış ilişkiler departmanlarında, uluslararası ticaret şirketlerinde ve küresel düşünce kuruluşlarında çalışabilirler. Burada, küresel politika ve dünya olayları hakkında uzman bilgisine sahip olmaları avantaj sağlar.

Ayrıca, siyasal bilimler mezunları sivil toplum kuruluşlarında da kariyer yapabilirler. İnsan hakları örgütleri, çevre koruma grupları ve demokrasi savunucuları gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Bu alanlarda, politik kampanyaları yürütebilir, araştırmalar yapabilir ve politika değişikliklerine katkıda bulunabilirler.

 • Siyasal analist
 • Politika danışmanı
 • Siyasi iletişim uzmanı
 • Araştırmacı
 • Uluslararası ilişkiler uzmanı
 • İnsan kaynakları uzmanı
 • Hukuk danışmanı
 • İletişim uzmanı
 • Pazarlama uzmanı
Kariyer Olanakları Eğitim Gereksinimleri Maaş Aralığı
Siyasal analist Lisans veya yüksek lisans derecesi 60.000 TL – 100.000 TL
Politika danışmanı Lisans veya yüksek lisans derecesi 70.000 TL – 120.000 TL
Siyasi iletişim uzmanı Lisans veya yüksek lisans derecesi 50.000 TL – 90.000 TL
Araştırmacı Lisans veya yüksek lisans derecesi 45.000 TL – 80.000 TL
Uluslararası ilişkiler uzmanı Lisans veya yüksek lisans derecesi 70.000 TL – 110.000 TL

2024 Siyasal Bilimler Taban Puanları

Siyasal Bilimler, toplumun siyasi ve toplumsal yapısını araştıran, analiz eden ve anlamaya çalışan bir sosyal bilim dalıdır. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için ise bu alanda okumak isteyenler için önemli bir soru gündeme gelir: ‘2024 Siyasal Bilimler Taban Puanları ne olacak?’ İşte bu yazımızda, 2024 yılında Siyasal Bilimler bölümüne giriş yapacak olan öğrencilerin merak ettiği taban puanlarına dair bilgileri bulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;  Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024

Üniversite sınavlarına girecek olan adaylar, tercih yaparken hem kendi yetenekleri hem de hayalleri doğrultusunda bir seçim yapmayı arzularlar. Siyasal Bilimler bölümüne ilgi duyan öğrenciler ise gelecekte kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda kendini geliştirmeyi hedeflerler.

Bu alanda okumak isteyen öğrenciler ise taban puanlarını önemli bir kriter olarak değerlendirir. İşte 2024 yılında Siyasal Bilimler bölümü için tahmini taban puanları:

Üniversite Taban Puanı
Ankara Üniversitesi 480
İstanbul Üniversitesi 430
Hacettepe Üniversitesi 410
Boğaziçi Üniversitesi 490
Amasya Üniversitesi 350

Burada belirtilen taban puanları yalnızca tahmini bir değerdir. Her yıl üniversiteler kendi tercihlerine ve kontenjanlarına göre taban puanlarını belirlerler. Dolayısıyla, asıl taban puanlarını öğrenmek için üniversitelerin kılavuzlarını takip etmek gerekmektedir.

Siyasal Bilimler Bölümünü Tercih Etmenin Avantajları

Siyasal Bilimler bölümü, politikayı, devletin işleyişini, toplumsal ilişkileri ve siyasi sistemleri inceleyen bir disiplindir. Bu bölümü tercih etmek birçok avantaj sunmaktadır.

Birinci avantaj, siyasal bilimlerin güncel ve ilgi çekici bir konuyla ilgili olmasıdır. Politika, insanların günlük hayatını etkileyen önemli bir faktördür ve siyasal bilimler bölümü bu alanda uzmanlaşmanıza olanak sağlar. Politikanın nasıl işlediğini, kararların nasıl alındığını ve toplumsal değişimlerin nasıl gerçekleştiğini öğrenme fırsatı sunar.

İkinci avantaj, siyasal bilimlerin geniş bir kapsama sahip olmasıdır. Bu bölümde siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyasal ideolojiler, siyasi düşünce tarihi gibi konuları içeren dersler alırsınız. Bu sayede farklı alanlara ait bilgiler edinir ve farklı kariyer olanaklarına sahip olursunuz.

 • Politika danışmanlığı
 • Kamu yönetimi
 • Uluslararası ilişkiler uzmanlığı
 • Yerel yönetimlerde çalışma
 • Akademik kariyer
Üniversite Taban Puanı Kontenjan
Ankara Üniversitesi 480 100
Boğaziçi Üniversitesi 510 60
Hacettepe Üniversitesi 450 80

Siyasal Bilimlerde Okurken Hangi Derslerle Karşılaşılır?

Siysal Bilimler bölümü, toplumun siyasi yapılarını ve süreçlerini analiz etmeyi amaçlayan bir sosyal bilim dalıdır. Bu bölümde öğrenciler, çeşitli derslerle siyasal sistemleri anlamayı, siyasetin sosyal ve ekonomik boyutlarını incelemeyi öğrenirler. Siyasal Bilimler bölümünde okuyan öğrenciler, çeşitli derslerle karşılaşırlar.

Bu derslerden biri, “Politik Teori”dir. Bu ders, öğrencilere farklı politik düşünceleri ve ideolojileri anlamayı sağlar. Öğrenciler, farklı politik teorilerin örneklerini inceleyerek, siyasetin temel kavramlarını ve teorik çerçevelerini öğrenirler. Bu ders, siyasi süreçlere ve karar mekanizmalarına ilişkin analitik düşünme becerilerini de geliştirir.

Bir başka önemli ders ise “Uluslararası İlişkiler” dersidir. Bu ders, öğrencilere uluslararası politikayı anlamayı ve analiz etmeyi öğretir. Uluslararası ilişkilerdeki aktörler, süreçler ve dış politika kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, uluslararası güvenlik, küresel ekonomik ilişkiler ve uluslararası işbirliği gibi konular üzerinde de durulur. Bu ders, öğrencilere uluslararası arenada aktif bir şekilde yer alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırır.

Siyasal Bilimler Mezunları Ne İş Yapar?

Siyasal Bilimler, toplumun sosyal, politik ve ekonomik yapısını inceleyen, analiz eden bir disiplindir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, birçok farklı meslek dalında çalışma imkanına sahip olurlar. Siyasal Bilimler mezunları, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş kollarında çalışabilirler.

İlginizi Çekebilir;  İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi Taban Puanları

Bir Siyasal Bilimler mezunu, devlet kurumlarında görev alabilir. Kamu sektöründe, belediyelerde, valiliklerde, bakanlıklarda ve diğer devlet kurumlarında çeşitli görevlerde bulunabilirler. Mezunlar, kamu yönetimi, kamu politikaları, yerel yönetim gibi alanlarda uzmanlaşarak, yönetim pozisyonlarında çalışabilirler.

Bunun yanı sıra, Siyasal Bilimler mezunları özel sektörde de iş imkanlarına sahiptir. Özellikle insan kaynakları, yönetim danışmanlığı, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi alanlarda tercih edilebilirler. Siyasal Bilimler eğitimi, analitik düşünme, araştırma becerileri ve kamu politikaları anlayışı gibi yetkinlikler kazandırarak, özel sektörde başarılı bir kariyere sahip olunmasına olanak tanır.

Sık Sorulan Sorular

1. Siyasal Bilimler nedir ve ne iş yapar?

Siyasal Bilimler, siyasetin kuramsal ve uygulamalı alanlarını inceleyen bir disiplindir. Siyasal Bilimler uzmanları, siyasi sistemleri, devlet yapılarını, siyasi ideolojileri, politik davranışları ve karar alma süreçlerini analiz ederler. Ayrıca uluslararası ilişkiler, kamu politikası, seçimler, siyasal iletişim gibi konuları da araştırırlar. Mezunlar genellikle kamu sektöründe, siyasal partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, akademide veya uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptirler.

2. Siyasal Bilimler bölümünün kapsamı ve içeriği nedir?

Siyasal Bilimler bölümü, siyasal sistemleri, hükümet yapılarını ve politik süreçleri inceleyen bir daldır. Dersler genellikle siyaset teorisi, kamu yönetimi, siyasal düşünce tarihi, siyasal partiler, uluslararası ilişkiler, siyasal iletişim gibi konuları kapsar. Ayrıca isteğe bağlı olarak kamu politikası, siyaset sosyolojisi, siyasal ekonomi gibi alanlarda da derse girilebilir.

3. Siyasal Bilimlerde kariyer olanakları nelerdir?

Siyasal Bilimler mezunları farklı kariyer olanaklarına sahiptirler. Kamu sektöründe, yerel yönetimlerde, bürokraside çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, medya sektöründe veya akademide çalışabilirler. Uluslararası kuruluşlar, diplomatik ve konsolosluk hizmetleri de başka seçeneklerdir.

4. 2024 Siyasal Bilimler taban puanları nelerdir?

2024 yılı için Siyasal Bilimler bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler için taban puanları henüz belirlenmemiştir. Üniversiteler her yıl taban puanları değişebildiği için, tercih yapmadan önce ilgili üniversitelerin puanlarını takip etmek önemlidir.

5. Siyasal Bilimler bölümünü tercih etmenin avantajları nelerdir?

Siyasal Bilimler bölümünü tercih etmenin birçok avantajı vardır. Bu bölümde öğrenciler siyaset ve devlet yönetimi konularında derinlemesine bilgi edinirler. Kamu sektöründe daha iyi bir iş imkanı elde etme şansına sahip olurlar. Ayrıca siyasi ilişkiler ve politik alanlarda uzmanlık geliştirerek siyasete aktif katılım sağlayabilirler.

6. Siyasal Bilimlerde okurken hangi derslerle karşılaşılır?

Siyasal Bilimler bölümünde öğrenciler, siyaset teorisi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyasi sosyoloji, siyasal düşünce tarihi, seçim sistemleri gibi derslerle karşılaşırlar. Bunun yanı sıra, kamu politikası, siyasi iletişim, siyasal ekonomi ve hukuk gibi dersler de programda yer alabilir.

7. Siyasal Bilimler mezunları ne iş yapar?

Siyasal Bilimler mezunları çeşitli kariyer olanaklarına sahiptirler. Kamu sektöründe devlet dairelerinde ve yerel yönetimlerde çalışabilirler. Ayrıca siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, medya sektöründe veya araştırma şirketlerinde görev alabilirler. Üniversitelerde akademik kariyere sahip olma fırsatı da mevcuttur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.