Siyaset Bilimi Taban Puanları 2024

0

Siyaset bilimi bölümüne ilgi duyan öğrenciler için taban puanları oldukça önemlidir. Bu yazıda, siyaset bilimi bölümü nedir, taban puanları nasıl belirlenir ve hangi faktörler taban puanlarını etkiler gibi konuları ele alacağız. Ayrıca, siyaset bilimi taban puanlarının geçmiş yıllara göre nasıl değiştiğini ve bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin taban puanlarını yükseltmek için neler yapabileceğini de eleştireceğiz. Hangi üniversitelerde siyaset bilimi bölümü bulunduğunu öğrenmek isteyenler için de bilgiler paylaşacağız. Siyaset bilimi bölümüne ilgi duyan sizlere rehber niteliğinde olacak bu yazıyı okumaya başlayalım.

Siyaset bilimi bölümü nedir?

Siyaset Bilimi Bölümü Nedir?

Siyaset bilimi bölümü, politik sistemleri, siyasal düşünceleri ve siyasetin işleyişini inceleyen akademik bir disiplindir. Bu bölüm, öğrencilere siyasetin temel kavramlarını, politik teorileri ve siyasal sistemleri anlama ve analiz etme becerileri kazandırmayı amaçlar. Siyaset bilimi, demokrasi, siyasal partiler, devletler arası ilişkiler, kamu politikası gibi konuları ele alır ve öğrencilere farklı siyasal yapıları ve karar alma süreçlerini anlamak için teorik ve analitik bir çerçeve sağlar.

Siyaset bilimi bölümünde öğrenciler, sosyal bilimler ve insani bilimler arasında köprü kurar. Bu bölümde öğrenciler, tarih, sosyoloji, ekonomi, felsefe gibi farklı disiplinlerden gelen bilgileri siyasetin çeşitli yönlerini anlamak için kullanır. Siyaset bilimi bölümünde verilen dersler, öğrencilere eleştirel düşünme, araştırma yapma ve verileri analiz etme becerileri kazandırarak onları analitik bir bakış açısıyla dünya olaylarını değerlendirebilen bireyler haline getirir.

Siyaset Bilimi Bölümünün Önemi

Siyaset bilimi bölümü, toplumun siyasi süreçlere katılımını anlamak ve siyasi kararların nasıl alındığını analiz etmek için büyük bir öneme sahiptir. Bu bölümdeki eğitim, öğrencilere demokratik değerleri ve insan haklarını anlama, siyasi sorunları ele alma ve toplumun ilerlemesi için politika yapma becerilerini kazandırır. Siyaset bilimi bölümü mezunları, kamu yönetimi, siyasi danışmanlık, siyaset analizi, araştırmacılık gibi birçok farklı kariyer yolunda ilerleyebilir.

Siyaset Bilimi Bölümünde Öğrencilere Hangi Yetenekler Kazandırılır? Siyaset Bilimi Bölümünden Mezun Olanların İstihdam Alanları Nelerdir?
 • Kritik düşünme becerileri
 • Analitik düşünme becerileri
 • Araştırma yapabilme yeteneği
 • İletişim becerileri
 • Toplumsal olayları analiz etme becerisi
 • Kamu sektörü (belediyeler, bakanlıklar, diğer devlet kurumları)
 • Uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyonlar
 • Politika danışmanlığı ve analizi
 • Akademik kariyer
 • Medya ve gazetecilik

Siyaset bilimi taban puanları neden önemlidir?

Siyaset bilimi, insan topluluklarının siyasi süreçlerini, devletin kuruluşunu, iktidar mekanizmalarını, siyasi düşünceleri ve siyasi davranışları inceler. Bu disiplini öğrenmek isteyen öğrenciler, genellikle üniversiteye başvurarak siyaset bilimi bölümünde eğitim almayı hedefler. Üniversiteye girişte en önemli kriterlerden biri ise taban puanlarıdır. Peki, siyaset bilimi taban puanları neden önemlidir?

İlk olarak, siyaset bilimi taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken bir üniversiteyi seçmelerine yardımcı olur. Yüksek bir taban puana sahip olan üniversiteler, genellikle kaliteli eğitim veren, donanımlı hocalara sahip olan ve araştırma olanakları sunan kurumlardır. Bu nedenle, öğrencilerin kariyer hedeflerine ve beklentilerine uygun bir üniversite seçmeleri için taban puanlarına dikkat etmeleri büyük önem taşır.

İlginizi Çekebilir;  Kaş Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları

İkinci olarak, siyaset bilimi taban puanları, öğrencilerin gelecekteki iş imkanlarını etkiler. Yüksek taban puanı gerektiren üniversitelerde eğitim almış olan öğrenciler, genellikle daha iyi iş fırsatlarına sahip olurlar. Bu öğrenciler, kamu sektöründe veya özel sektörde, araştırmacı, danışman, siyasi analist gibi birçok farklı alanda kariyer yapma imkanına sahip olabilirler.

2024 yılında siyaset bilimi taban puanları nasıl belirlenir?

Siyaset bilimi, toplumun politik sistemlerini, kamu yönetimini ve siyasal süreçleri inceleyen bir disiplindir. Üniversitelerde siyaset bilimi bölümü, öğrencilere bu alanda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla eğitim verir. Peki, 2024 yılında siyaset bilimi bölümüne yerleşmek isteyen öğrencilerin taban puanları nasıl belirlenecek? Bu yazıda 2024 yılında siyaset bilimi taban puanları nasıl belirleneceğini ve etkileyen faktörleri inceleyeceğiz.

Taban Puanları Belirleme Süreci

Siyaset bilimi taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen bir süreç ile belirlenmektedir. İlgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, siyaset bilimi bölümlerine yerleşmek isteyen öğrencilerin puanları değerlendirilir. YKS’de alınan TYT puanı, AYT puanı ve Yabancı Dil puanı birleştirilerek hesaplanan YKS puanı, bölümlere yerleşmede en önemli faktör olarak kullanılır. Ayrıca, her üniversitenin belirlediği kontenjanlar ve başarı sıralamaları da taban puanlarının belirlenmesinde etkilidir.

Etkileyen Faktörler

 • ÖSYM’nin belirlediği sınav sistemi ve puan hesaplaması,
 • Önceki yıllarda siyaset bilimi bölümüne olan talep ve başarı düzeyi,
 • Üniversitelerin kontenjan politikaları ve öncelikleri,
 • Siyaset bilimi alanındaki akademik ve mesleki gelişmeler,
 • Toplumda siyaset bilimi mezunlarına olan talep ve istihdam olanakları.

Yukarıda belirtilen faktörler, 2024 yılında siyaset bilimi taban puanlarının belirlenmesinde etkili olacaktır. Öğrencilerin YKS’ye hazırlık aşamasında bu faktörleri göz önünde bulundurması ve başarılarını artırmak için gerekli adımları atması önemlidir.

Üniversite Adı Taban Puanı
Örnek Üniversite 1 123
Örnek Üniversite 2 120
Örnek Üniversite 3 115

Yukarıdaki tablo, geçmiş yıllarda bazı üniversitelerin siyaset bilimi bölümü taban puanlarını göstermektedir. Bu tabloya göre, öğrencilerin tercih yaparken üniversitelerin taban puanlarını dikkate almaları önemlidir. Taban puanları, o yılki başvurulardaki başarı düzeylerine bağlı olarak değişebilir.

Siyaset bilimi taban puanları geçtiğimiz yıllara göre nasıl değişti?

Siyaset bilimi bölümü, üniversitelerde oldukça popüler olan bir düşünce disiplinidir. Öğrenciler, siyasetin doğasını ve işleyişini anlamak, ülke yönetimine ve politik süreçlere dair derinlemesine bir kavrayışa ulaşmak için bu bölümü seçmektedir. Ancak, bu popülerlik beraberinde yoğun bir rekabeti de getirmektedir. Üniversiteler, bu talebe yanıt vermek ve en iyi öğrencileri bölümünde ağırlamak için siyaset bilimi taban puanını kullanmaktadır.

Eski yıllara bakıldığında, siyaset bilimi taban puanlarının nasıl değiştiği ilgi çekicidir. Değişiklikler, hem üniversitelerin tercih sıralamaları hem de öğrencilerin tercihlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, Ankara Üniversitesi’nde siyaset bilimi bölümünün taban puanı 2010 yılında 350 iken, 2020 yılında 470’e yükselmiştir. Bu değişimin birkaç faktöre bağlı olduğu söylenebilir.

Bunlardan ilki, bölümdeki öğrenci talebinin artmasıdır. Son yıllarda, siyasetle ilgilenen ve siyaset bilimi bölümünü tercih eden öğrenci sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu da doğal olarak, taban puanlarını yükseltmiştir. Diğer bir faktör ise, bölümün prestijinin artmasıdır. Siyasetin toplumsal yaşamdaki önemi ve etkisi arttıkça, siyaset bilimi bölümüne olan ilgi de artmıştır. Artan rekabet, taban puanlarının yükselmesine katkıda bulunmuştur.

İlginizi Çekebilir;  Kavlaklı Anadolu Lisesi Taban Puanları
Yıl Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Taban Puanı
2010 350
2015 400
2020 470

Bunun yanı sıra, siyaset bilimi alanındaki gelişmeler, programların güncellenmesi ve nitelikli öğretim kadrosunun bulunması da taban puanlarına etki etmektedir. Üniversiteler, daha iyi bir eğitim sunmayı hedefledikçe, talep de artmakta ve bunun sonucunda taban puanları yükselmektedir. Aynı zamanda, diğer üniversitelerin siyaset bilimi taban puanlarındaki değişimler incelendiğinde, benzer bir trendin görüldüğü söylenebilir.

Sonuç olarak, siyaset bilimi taban puanlarının geçtiğimiz yıllara göre nasıl değiştiği açıkça görülmektedir. Rekabetin artması, talebin yükselmesi, bölümün prestijinin artması ve programların güncellenmesi gibi faktörler taban puanlarının yükselmesine neden olmuştur. Gelecekte, siyaset bilimi bölümüne olan ilginin devam etmesiyle birlikte, taban puanlarının daha da yükselmesi beklenmektedir.

Siyaset bilimi taban puanlarına etki eden faktörler nelerdir?

Siyaset bilimi bölümü, öğrencilerin siyaset ve devlet gibi konuları inceleyerek analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan bir akademik disiplindir. Üniversitelere başvuran adaylar, bu disiplinin taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaktadır. Siyaset bilimi taban puanlarına etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır.

Birinci faktör, öğrenci talebidir. Her yıl başvurulan üniversite sayısı ve başvuru yapan öğrenci sayısı, siyaset bilimi taban puanlarını etkilemektedir. Eğer bu alana duyulan ilgi artarsa, rekabetin de artmasıyla beraber taban puanları da yükselir. Öğrencilerin genel olarak tercih ettiği bölümler de taban puanlarını belirlemede etkilidir.

Diğer bir faktör ise akademik kadrodur. Siyaset bilimi bölümündeki öğretim üyelerinin tecrübe ve bilgi düzeyi, üniversitelerin başarı listesine katkı sağlamaktadır. Nitelikli ve alanında uzman öğretim üyelerinin bulunduğu üniversiteler, daha fazla talep görmekte ve bu da taban puanlarını artırmaktadır.

 • Öğrenci talebi
 • Akademik kadro
Faktörler Etkileri
Öğrenci talebi Siyaset bilimi bölümüne olan ilgiyi artırır
Akademik kadro Alanında uzman öğretim üyeleri çekici hale getirir

Hangi üniversitelerde siyaset bilimi bölümü vardır?

Birçok üniversite, öğrencilere siyaset bilimi alanında eğitim alma imkanı sunmaktadır. Siyaset bilimi, politika, hükümet ve siyasi süreçlerin incelenmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Üniversitelerin siyaset bilimi bölümleri genellikle sosyal bilimler fakültelerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Siyaset bilimi bölümü, öğrencilere temel politika teorileri, siyasi sistemler, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasi felsefe ve benzeri konuları içeren geniş bir müfredat sunmaktadır. Bu bölümde öğrenciler, politik süreçleri analiz etme becerilerini geliştirirken, tarihsel olayları ve güncel siyasi gelişmeleri anlama fırsatı bulurlar.

Hangi üniversitelerde siyaset bilimi bölümü bulunmaktadır diye merak edenler için aşağıda bazı popüler üniversiteler ve bu üniversitelerin siyaset bilimi bölümünün adı ve yer aldığı fakülte verilmiştir:

Üniversite Siyaset Bilimi Bölümü Adı Yer Aldığı Fakülte
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Farklı üniversitelerde farklı isimler altında anılan siyaset bilimi bölümleri bulunabilir. Bazı üniversiteler siyaset bilimi bölümünü bağımsız bir fakülte olarak sunarken, bazıları ise ilgili fakültelerin bünyesinde bir bölüm olarak yer vermektedir. Bu nedenle, siyaset bilimi bölümü arayan öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelerin ilgili fakültelerinin programlarını incelemeleri önerilir.

İlginizi Çekebilir;  Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları

Siyaset bilimi taban puanlarını yükseltmek için neler yapılmalıdır?

Siyaset bilimi, toplumun politik süreçlerini, politik kurumları ve politik davranışları inceleyen bir disiplindir. Siyaset bilimi bölümü, öğrencilere bu alanda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. Ancak, siyaset bilimi bölümüne girmek için yüksek bir taban puanının olması gerekmektedir. Peki, siyaset bilimi taban puanlarını yükseltmek için neler yapılabilir? İşte bu sorunun cevabını sizler için araştırdık.

1. Lise Döneminde Yeterli Hazırlık

Lise döneminde siyaset bilimi bölümüne ilgi duyan öğrenciler, kendilerini bu alanda geliştirecek faaliyetlere katılabilirler. Örneğin, siyaset ile ilgili kitaplar okuyabilir, toplumda gerçekleşen siyasi olayları takip edebilir ve tartışmalara katılabilirler. Bu şekilde siyasete olan ilgilerini artırabilirler ve üniversite sınavında başarılı olma şanslarını artırabilirler.

2. Tarih ve Sosyal Bilim Derslerine Ağırlık Verme

Siyaset bilimi bölümüne girmek isteyen öğrenciler, lise döneminde tarih ve sosyal bilim derslerine ağırlık vermeleri önerilir. Bu dersler, siyaset bilimi bölümüne hazırlık açısından önemli bir temel sağlar. Derslerdeki başarıları ve aldıkları notları iyileştirmek, taban puanlarını yükseltmede etkili olabilir.

3. Üniversite Tercihlerini Doğru Yapma

Siyaset bilimi bölümüne girmek isteyen öğrenciler, üniversite tercihlerini doğru yapmalıdır. Bu alanda tanınmış üniversiteleri tercih etmek, hem eğitim kalitesi açısından avantaj sağlar hem de iş olanaklarını artırabilir. Üniversitelerin siyaset bilimi programlarının içeriklerini incelemek ve mezunları hakkında bilgi edinmek bu noktada önemlidir. Böylece, taban puanlarını yükseltmek için doğru tercihler yapabilirler.

Sık Sorulan Sorular

Siyaset bilimi bölümü nedir?

Siyaset bilimi bölümü, siyasetin kuramsal ve pratik yönlerini inceleyen bir akademik disiplindir. Siyaset bilimi, devletleri, hükümetleri, siyasal kurumları, siyasi süreçleri ve siyasal davranışları araştırır.

Siyaset bilimi taban puanları neden önemlidir?

Siyaset bilimi taban puanları, üniversiteye giriş sınavında başarı gösteren adayların siyaset bilimi bölümüne yerleşebilme şansını belirler. Yüksek bir taban puanı, bölümde daha nitelikli ve başarılı öğrencilerin yer almasını sağlar.

2024 yılında siyaset bilimi taban puanları nasıl belirlenir?

2024 yılında siyaset bilimi taban puanları, üniversiteler tarafından belirlenen kontenjan ve başvuran öğrenci sayısına göre hesaplanır. Genellikle, başvuran öğrenci sayısı arttıkça ve kontenjan sınırlı olduğunda taban puanı yükselir.

Siyaset bilimi taban puanları geçtiğimiz yıllara göre nasıl değişti?

Siyaset bilimi taban puanları geçtiğimiz yıllara göre değişkenlik gösterebilir. Bu değişiklikler, üniversitelerin kontenjanları, başvuran öğrenci sayısı ve öğrencilerin tercih etme eğilimleri gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Genel olarak, popülerlik arttıkça taban puanları da yükselmektedir.

Siyaset bilimi taban puanlarına etki eden faktörler nelerdir?

Siyaset bilimi taban puanlarına etki eden faktörler arasında kontenjan sayısı, başvuran öğrenci sayısı, öğrencilerin tercih sıralaması, geçmiş yıllardaki taban puanları, genel sınav başarı ortalaması ve bölümün popülerliği sayılabilir. Bu faktörler taban puanının belirlenmesinde önemli rol oynar.

Hangi üniversitelerde siyaset bilimi bölümü vardır?

Türkiye’de birçok üniversitede siyaset bilimi bölümü bulunmaktadır. Örneğin, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversitelerde siyaset bilimi bölümü mevcuttur.

Siyaset bilimi taban puanlarını yükseltmek için neler yapılmalıdır?

Siyaset bilimi taban puanlarını yükseltmek için öğrencilerin üniversite sınavına iyi bir şekilde hazırlanmaları ve yüksek bir başarı elde etmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra, siyaset bilimiyle ilgili başka alanlarda da deneyim ve bilgi sahibi olmak, ekstra etkinliklere katılmak ve ilgili konuları takip etmek de faydalı olabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.