Sosyal Hizmetler 2 Yıllık Taban Puanları

0

YouTube video

Sosyal hizmetler, insanların yaşadıkları toplumda kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine, sosyal sorunlarla başa çıkmalarına ve yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulan hizmetlerin genel adıdır. Bu blog yazısında, sosyal hizmetler bölümünün ne olduğu, bölümü seçmek için gerekli yetenekler, 2 yıllık taban puanları ve ders içerikleri gibi konuları ele alacağız. Ayrıca, mezun olanların hangi alanlarda çalışabilecekleri ve taban puanlarının önemi gibi noktalara da değineceğiz. Sosyal hizmetler alanında kariyer yapmak isteyenler için bu yazıyla daha genel bir fikir edinmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Sosyal Hizmetler nedir?

Sosyal Hizmetler bir meslek dalıdır ve insanların yaşadıkları güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin, ailelerin ve toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek, değerlendirmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli hizmetler sunarlar. Bu hizmetler arasında danışmanlık, rehabilitasyon, eğitim, yönlendirme, destek grupları oluşturma ve acil yardım gibi faaliyetler yer alır.

Sosyal hizmetler, toplumda yaşanan sorunları ele alırken insan haklarına saygıyı da temel alır. Bu nedenle, sosyal hizmet uzmanları etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmeli ve mesleklerini toplumsal adaleti sağlamak için kullanmalıdır. Sosyal hizmet, herkesin güvende, saygı gören ve yaşam kalitesini artıracak koşullara sahip olma hakkını savunur.

Sosyal hizmetler, çeşitli alanlarda çalışma fırsatları sunar. Sosyal hizmet uzmanları, özel veya kamu sektöründe, hastanelerde, okullarda, sosyal hizmet kuruluşlarında, hükümet kurumlarında ve daha birçok alanda istihdam edilebilirler. Bu meslek, insanlarla doğrudan etkileşim içeren bir meslek olduğu için insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin yanı sıra empati yeteneği ve duygusal zeka gibi özelliklere de sahip olmayı gerektirir.

 • Sosyal hizmetlerin amacı güçlüklerle baş etmeye yardımcı olmaktır.
 • Sosyal hizmet uzmanları ihtiyaçları belirler ve bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli hizmetler sunarlar.
 • Sosyal hizmetler, insan haklarına saygıyı temel alır ve toplumsal adaleti sağlamayı amaçlar.
 • Sosyal hizmet uzmanları çeşitli alanlarda çalışabilirler ve insan ilişkileri ve iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar.
Sosyal Hizmetler Nedir?
Sosyal Hizmetler, insanların güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olan bir meslek dalıdır.

Sosyal Hizmetler bölümü hakkında genel bilgiler

Sosyal Hizmetler bölümü, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında eğitim veren bir üniversite programıdır. Bu bölümde öğrencilere toplumsal sorunları analiz etme, çözüm üretme ve sosyal adaleti sağlama becerileri kazandırılır.

Sosyal Hizmetler bölümünde, öğrencilere sosyal hizmetlerin temel prensipleri ve yöntemleri öğretilir. Bu prensipler arasında müşteri merkezli çalışma, bireylerin haklarına saygı duyma, eşitlik ve adalet gibi değerler bulunur. Öğrenciler ayrıca sosyal hizmetin etik ilkelerini öğrenir ve bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi öğrenirler.

Sosyal Hizmetler bölümü, genellikle sosyal bilimler alanında eğitim veren üniversitelerin sosyal hizmet veya sosyal çalışma bölümlerinde bulunur. Sosyal Hizmetler bölümüne başvurmak isteyen öğrencilerin sosyal sorunların çözümüne olan ilgilerinin yanı sıra iletişim becerileri, empati yeteneği ve problem çözme becerileri gibi yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler bölümü için hangi yeteneklere sahip olmanız gerekmektedir?

Sosyal Hizmetler bölümü için hangi yeteneklere sahip olmanız gerekmektedir? Merak edenler için Sosyal Hizmetler bölümü oldukça farklı yetenekler gerektiren bir alandır. Bu alanda çalışacak kişilerin birçok yeteneğe sahip olması beklenir. Sosyal Hizmetler bölümünde çalışan kişiler, insan ilişkileri kurabilme, empati yapabilme, iletişim becerileri güçlü olma gibi önemli yeteneklere sahip olmalıdır.

İlginizi Çekebilir;  Güngör Aslan Anadolu Lisesi Taban Puanları

İlk olarak, insan ilişkileri kurabilme yeteneği çok önemlidir. Sosyal Hizmetler bölümünde çalışan kişiler, farklı insan gruplarıyla iletişim halinde olacakları için etkili bir şekilde ilişki kurabilmelidirler. Bu kişiler, her türlü insanla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalı ve onlarla empati kurabilmelidir.

İkinci olarak, empati yapabilme yeteneği de Sosyal Hizmetler bölümünde çalışmak için önemlidir. Empati yapabilmek, başkalarının duygularını anlayabilmek ve onların yerine kendini koyabilmektir. Bu yetenek, yardım etmek isteyen bir kişinin en önemli özelliklerinden biridir ve Sosyal Hizmetler bölümünde çalışacak kişiler için vazgeçilmezdir.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları nelerdir?

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları, sosyal hizmetler bölümüne giriş yapmak isteyen adayların merak ettiği önemli konulardan biridir. Üniversiteler tarafından belirlenen taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde bir rehber olmaktadır. Sosyal hizmetler bölümü, toplumsal sorunları inceleyen, insanlara yardımcı olan ve sosyal adaleti sağlamaya çalışan bir meslek dalıdır. Bu nedenle, bu bölüme giriş yapmak isteyenlerin belirli bir puanı karşılaması gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları, her üniversitenin farklılık gösterebileceği bir konudur. Bunun sebebi ise üniversitelerin eğitim kalitesi, bölümün popülerliği ve başvuran aday sayısıdır. Sosyal hizmetler bölümü için bazı üniversitelerde taban puanı daha yüksek olurken, bazı üniversitelerde daha düşük olabilmektedir. Öğrencilerin tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurması önemlidir.

Taban puanlarını etkileyen faktörler arasında sadece sınav sonucu bulunmamaktadır. Aynı zamanda mezun olunan lise türü, kontenjan sayısı, yüzdelik dilimi gibi faktörler de taban puanlarını belirlemede etkilidir. Bazı üniversitelerde sosyal hizmetler bölümü kontenjanı az olabilir ve bu durum taban puanını artırabilir. Diğer yandan, daha çok öğrenciye eğitim hizmeti sunan üniversitelerde taban puanı daha düşük olabilir. Bu nedenle, taban puanlarını etkileyen bu faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

 • Taban puanları adayların tercih yaparken rehber olmalıdır.
 • Üniversiteler arasında taban puanları farklılık gösterebilir.
 • Taban puanları, sınav sonucu dışında diğer faktörlerden etkilenebilir.
Üniversite Taban Puanı
Hacettepe Üniversitesi 350
Ankara Üniversitesi 310
Gazi Üniversitesi 305

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları, adaylar için önemli bir kriterdir. Ancak taban puanı yüksek olan bir üniversiteye giremeyen adaylar, diğer üniversitelerin sosyal hizmetler bölümünü tercih edebilirler. Önemli olan, eğitim alacağı üniversitenin kalitesi ve programının kendisine uygun olmasıdır. Sosyal hizmetler bölümü mezunları, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alabilmekte ve birçok farklı alanda iş imkanı bulabilmektedirler.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarını etkileyen faktörler

Sosyal Hizmetler bölümüne girmek isteyen öğrenciler, 2 yıllık taban puanlarına dikkat etmelidir. Ancak, taban puanları sadece öğrenci başarısıyla ilgili değildir. Puanların belirlenmesinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır.

Birinci etken, Sosyal Hizmetler bölümünün popülerliğidir. Eğer bir üniversitede Sosyal Hizmetler bölümü talep gören bir bölüm ise, taban puanları da buna bağlı olarak yükselebilir. Çünkü daha fazla öğrenci bu bölümü tercih etmektedir ve rekabet artmaktadır.

İkinci faktör ise geçmiş yıllardaki kontenjan durumudur. Eğer bir üniversitede Sosyal Hizmetler bölümüne alınacak öğrenci sayısı az ise, taban puanları düşebilir. Ancak kontenjan arttığında, taban puanları da yükselmektedir. Bu nedenle, her yıl taban puanlarında dalgalanmalar gözlemlenebilir.

 • Sosyal Hizmetler bölümüne girişte etkili olan diğer bir faktör ise sınav başarı puanıdır. Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) aldığı puan, taban puanını etkileyen önemli bir faktördür.
 • Ayrıca, öğrencinin yerleşmek istediği üniversitenin tercih sıralaması da taban puanlarını belirler. Eğer bir üniversite ilk tercih olarak belirlenmişse, taban puanı genellikle daha yüksek olacaktır.
Etkileyen Faktörler Taban Puanlarını Etkisi
Bölümün popülerliği Yüksek
Kontenjan durumu Orta düzeyde
Sınav başarı puanı Yüksek
Tercih sıralaması Orta düzeyde

Görüldüğü üzere, Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Öğrenciler bu faktörleri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalı ve başvurularını yaparken dikkatli olmalıdır.

İlginizi Çekebilir;  Bostancık Anadolu Lisesi Taban Puanları

Sosyal Hizmetler bölümünde hangi dersler bulunmaktadır?

Sosyal Hizmetler bölümü, sosyal sorunlarla ilgili bilgi ve beceriye sahip profesyoneller yetiştiren bir eğitim programıdır. Bu bölümde öğrenciler, toplumun farklı kesimlerinden gelen bireylerin yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek için gerekli olan teorik ve pratik bilgileri kazanırlar.

Sosyal Hizmetler bölümünde çeşitli dersler bulunmaktadır. Bu dersler, öğrencilere sosyal hizmetler alanında temel bilgileri sağlamayı amaçlar. Öğrenciler, sosyal politika, sosyal hizmetler yöntemleri, sosyal hizmetler etik ve hukuk, sosyal hizmetlerde araştırma yöntemleri gibi konuları içeren teorik dersler alırlar. Ayrıca, sosyal çalışmalar stajı gibi uygulama odaklı dersler de yer almaktadır.

Sosyal Hizmetler bölümünde bulunan dersler, öğrencilere sosyal hizmetlerin temel prensiplerini, sosyal adaleti ve sosyal sorunları anlamalarını sağlar. Bu dersler aynı zamanda öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, sosyal hizmetler alanında çalışacakları kişilerle empati kurabilmelerine yardımcı olur.

 • Sosyal Politika
 • Sosyal Hizmetler Yöntemleri
 • Sosyal Hizmetler Etik ve Hukuk
 • Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları
 • Çocuk ve Aile Hizmetleri
 • Yaşlılık Hizmetleri
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatrik Hizmetler
Kod Ders Adı Kredi AKTS
SH101 Sosyal Politika 3 6
SH102 Sosyal Hizmetler Yöntemleri 4 8
SH103 Sosyal Hizmetler Etik ve Hukuk 3 6
SH104 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri 3 6
SH105 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları 3 6
SH106 Çocuk ve Aile Hizmetleri 4 8
SH107 Yaşlılık Hizmetleri 3 6
SH108 Ruh Sağlığı ve Psikiyatrik Hizmetler 4 8

Sosyal Hizmetler mezunları hangi alanlarda çalışabilir?

Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olanlar çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Sosyal Hizmetler mezunları, devlet kurumlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında veya uluslararası organizasyonlarda çalışabilirler. Bu mezunlar genellikle toplum hizmeti odaklı işlerde görev alırlar ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için çalışırlar.

Bunun yanı sıra, Sosyal Hizmetler mezunları hastane ve sağlık kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk ve gençlik hizmetleri kuruluşlarında, engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, cezaevlerinde ve akıl sağlığı hizmeti veren kurumlarda da çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler mezunları aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren özel firmalarda, özel eğitim kurumlarında, araştırma ve analiz şirketlerinde, sosyal politika ve planlama birimlerinde, proje yönetimi şirketlerinde ve adli hizmetlerde de çalışma imkanına sahiptirler.

 • Devlet kurumları
 • Özel sektör
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Uluslararası organizasyonlar
 • Hastane ve sağlık kurumları
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Çocuk ve gençlik hizmetleri kuruluşları
 • Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri
 • Yaşlı bakım evleri
 • Cezaevleri
 • Akıl sağlığı hizmeti veren kurumlar
 • Danışmanlık hizmeti veren özel firmalar
 • Özel eğitim kurumları
 • Araştırma ve analiz şirketleri
 • Sosyal politika ve planlama birimleri
 • Proje yönetimi şirketleri
 • Adli hizmetler
Alan Çalışma İmkanı
Devlet kurumları Yüksek
Özel sektör Orta
Sivil toplum kuruluşları Yüksek
Uluslararası organizasyonlar Orta
Hastane ve sağlık kurumları Yüksek
Rehabilitasyon merkezleri Orta
Çocuk ve gençlik hizmetleri kuruluşları Yüksek
Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri Orta
Yaşlı bakım evleri Orta
Cezaevleri Orta
Akıl sağlığı hizmeti veren kurumlar Yüksek
Danışmanlık hizmeti veren özel firmalar Yüksek
Özel eğitim kurumları Orta
Araştırma ve analiz şirketleri Orta
Sosyal politika ve planlama birimleri Yüksek
Proje yönetimi şirketleri Orta
Adli hizmetler Orta

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarının önemi nedir?

Sosyal Hizmetler bölümüne başvuracak olan adaylar için taban puanlarının önemi oldukça büyüktür. Taban puanı, bir üniversitenin belirlediği en düşük puanı ifade eder ve bu puanı geçen adaylar tercihlerini yapabilirler. Sosyal Hizmetler bölümünde de taban puanlarının belirlenmesi büyük öneme sahiptir.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarının belirlenmesinde birçok faktör etkilidir. Bu faktörler arasında o yılın başvuru yoğunluğu, kontenjan sayısı ve başvuran adayların sıralamaları bulunmaktadır. Ayrıca bazı üniversiteler ek sınavlar yaparak taban puanlarını belirlerken, bazıları yalnızca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarını dikkate almaktadır.

 • Sosyal Hizmetler bölümüne başvuracak adayların yüksek bir YKS puanına sahip olmaları büyük avantaj sağlar.
 • Taban puanı, bölümün ne kadar popüler olduğunu ve başvuru yoğunluğunu gösterir.
 • Taban puanı yüksek olan üniversitelerde eğitim kalitesi genellikle daha yüksektir.
İlginizi Çekebilir;  Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi Taban Puanları

Taban puanı, adayların tercih yaparken dikkate aldıkları en önemli kriterlerden biridir. Yüksek bir taban puana sahip olan üniversitelerde eğitim almak, mezun olduktan sonra iş bulma olanaklarını da artırır. Bu nedenle, Sosyal Hizmetler bölümüne ilgi duyan adayların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları önemlidir.

Üniversite Taban Puanı
Üniversite A 380
Üniversite B 360
Üniversite C 340

Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olanların kariyer olanakları

Sosyal Hizmetler bölümü, öğrencilere toplum hizmetlerinde ve sosyal adaletin sağlanmasında etkili bir şekilde çalışma becerileri kazandırarak, farklı toplum kesimlerine yardım etme ve onların yaşam kalitesini artırma sağlayabilme konusunda uzmanlaşmalarını sağlayan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar, geniş bir kariyer yelpazesine sahip olabilirler.

Sosyal Hizmetler mezunları, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, hastanelerde ve sosyal hizmet merkezlerinde çalışma fırsatına sahiptir. Ayrıca, özel sektördeki sosyal sorumluluk projelerinde de görev alabilirler. Mezunlar, genellikle çocuk hizmetleri, yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri, aile danışmanlığı, toplum geliştirme, ceza adaleti sistemine destek gibi alanlarda çalışma imkanına sahiptir.

Özellikle sosyal sorumluluk projelerine ilgi duyan mezunlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışarak topluma daha fazla katkıda bulunabilirler. Bu projeler, toplumda dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik faaliyetleri içermektedir. Ayrıca, sosyal Hizmetler mezunları, lisans eğitimi alarak uzmanlaşmaları durumunda sosyal hizmet uzmanı unvanı alabilirler ve bu statüde daha yüksek düzeyde sorumluluklar üstlenebilirler.

 • Sosyal Hizmetler mezunlarının kariyer olanakları:
 • Devlet kurumları
 • Yerel yönetimler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Hastaneler
 • Sosyal hizmet merkezleri
Kariyer Olanakları Açıklama
Çocuk hizmetleri Çocukların korunması, bakımı ve eğitimiyle ilgili çalışmalar yapma
Yaşlı hizmetleri Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sunma
Engelli hizmetleri Engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapma
Aile danışmanlığı Ailelerin sorunlarına yardımcı olma ve danışmanlık hizmetleri sunma
Toplum geliştirme Toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm önerileri sunma
Ceza adaleti sistemine destek Adli kurumlarda ve mahkemelerde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışma

Sık Sorulan Sorular

Sosyal Hizmetler nedir?

Sosyal Hizmetler, toplumda yaşanan sorunların çözümünde destek sağlayarak insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir meslektir.

Sosyal Hizmetler bölümü hakkında genel bilgiler

Sosyal Hizmetler bölümü, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal adaleti sağlamak ve sosyal hizmetlerin planlamasını yapmak için eğitim veren bir bölümdür.

Sosyal Hizmetler bölümü için hangi yeteneklere sahip olmanız gerekmektedir?

Sosyal Hizmetler bölümünde başarılı olabilmek için empati yeteneği, iletişim becerileri, problem çözme yeteneği ve insan ilişkilerinde başarılı olma gibi yeteneklere sahip olmanız önemlidir.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları nelerdir?

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları üniversiteler arasında değişiklik gösterebilir. Genellikle 2 yıllık bir program olan Sosyal Hizmetler için taban puanlar 250-300 arasında olabilir.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarını etkileyen faktörler

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarını etkileyen faktörler arasında üniversitenin tercih edilme oranı, başvuran öğrenci sayısı ve o yılki sınavın zorluk derecesi yer alabilir.

Sosyal Hizmetler bölümünde hangi dersler bulunmaktadır?

Sosyal Hizmetler bölümünde temel sosyal hizmet derslerinin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, hukuk, istatistik gibi dersler de bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler mezunları hangi alanlarda çalışabilir?

Sosyal Hizmetler mezunları kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk hizmetleri kurumlarında ve özel danışmanlık firmalarında çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanlarının önemi nedir?

Sosyal Hizmetler 2 yıllık taban puanları, bir üniversitenin Sosyal Hizmetler bölümünü tercih edeceklere sunduğu en düşük başarı puanını gösterir. Bu puan, bölümün o yılki popülerliği ve talebini gösteren bir göstergedir.

Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olanların kariyer olanakları

Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olanlar sosyal hizmetler uzmanı, sosyal danışman, rehber öğretmen, aile danışmanı gibi mesleklerde çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapma ve araştırma gibi imkanlar da mevcuttur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.